Σκοπός του περιοδικού Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου και στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στον ελληνικό και στον διεθνή χώρο της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης. Το περιοδικό στοχεύει στη δημοσίευση πρωτότυπων ερευνών οι οποίες κυρίως προωθούν τη σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη καθώς και εργασιών επισκόπησης σημαντικών θεμάτων της εκπαίδευσης.

Ανακοινώσεις


Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

2022-02-21

Το περιοδικό Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση αποτελεί επιστημονική έκδοση ανοικτής πρόσβασης του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Εκδίδεται δύο φορές τον χρόνο και δημοσιεύει εργασίες στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Το περιοδικό Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση ευρετηριάζεται στις εξής βάσεις δεδομένων: ERIH Plus, Worldcat, Crossref, DRJI, MIAR, LearnTechLib, Google Scholar.

Τρέχον τεύχος


Τόμ. 11 Αρ. 2 (2023): Νοέμβριος 2023

Δημοσιευμένα: 2023-11-30

The impact of a therapy dog program on children’s with ASD social skills, communication, and behavioral difficulties

Χρυσούλα Καρπουτζάκη , Μαρία Μαρκοδημητράκη, Μαρία Κυπριωτάκη, Γαρυφαλιά Χαριτάκη


Προβολή όλων των τευχών