Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Web literacy practices of teacher education students and in-service teachers in Greece : a descriptive study


Δημοσιευμένα: Mar 2, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
Web literacy practices teacher education students in-service teachers
Evangelia Bougatzeli
Maria Douka
Nikolaos Bekos
Efi Papadimitriou
Περίληψη

In the expanding context of new literacies and multiliteracies, the abilities to know how to locate, to evaluate and to exploit Web information resources in order to construct knowledge, are acknowledged as extremely important worldwide. Current literacy curricula should encourage the development of such abilities, and  their successful implementation requires teachers themselves to be properly prepared. The present study reports the web searching and evaluating practices for educational purposes employed by both pre-service and in-service teachers. Data was collected via an anonymous online questionnaire. The comparative study  exhibis teachers' web practices with the purpose of identifying aspects of web literacy that require attention when designing and implementing relevant educational initiatives. According to the research findings, both pre-service and in-service teachers are based almost exclusively on popular search engines to locate web information resources, and they choose such resources without examining their wider context. In order to evaluate web information resources, they consider mainly morphological and design elements, rather than content features such as their origin and credibility. The findings raise the potential of applying critical literacy principles on the Web so that teachers can approach it critiquely.[1] when using its resources in educational settings.


[1] learn to think “critiquely” (a word coined by James Paul Gee), that is, not merely consume information but also “understand and critique systems of power and injustice in a world that [people] will see as simply economically inevitable" (Gee, 2000: 62).

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Evangelia Bougatzeli, ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF EDUCATION

PRIMARY EDUCATION DEPARTMENT

LABORATORY TEACHING STAFF, PHD CANDIDATE

Maria Douka, UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA FACULTY OF EDUCATION

DEPARTMENT OF EARLY CHILDHOOD

POSTGRADUATE STUDENT

Nikolaos Bekos, ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF EDUCATION

PRIMARY EDUCATION DEPARTMENT

PHD CANDIDATE, ICT TEACHER
Efi Papadimitriou, ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF EDUCATION

PRIMARY EDUCATION DEPARTMENT

ASSISTANT PROFESSOR

Αναφορές
Albion, P. (2007). Student Teachers’ Confidence and Competence for Finding Information on the Internet. In R. Carlsen, K. McFerrin, J. Price, R. Weber & D. Willis (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2007 (pp. 1244-1249). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
Bougatzeli, E., Togia, A., & Papadimitriou, F. (2015). Developing an information literacy course for teacher education students in Greece. The International Journal of Literacies, 21(2), 17-26.
Bougatzeli, E., Papadimitriou, F., & Douka, M. (2015). Critical search and evaluation practices of Web information resources applied by senior students in the Department of Primary Education of AUTH for the design of alternative projects in teaching language. In G. Grollios, A. Liambas, & P. Pavlidis (Eds.), Proccedings of the IV International Conference on Critical Education “Critical Education in the Era of Crisis” (pp. 85-113). Thessaloniki, Greece: Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Education, School of Primary Education. Retrieved 25 June 2015 from http://www.eled.auth.gr/documents/proceedings_%20iv_icce_volume%202_en.pdf
Bougatzeli E., Papadimitriou F. (2016). Diffusing critical web literacy in a teacher education setting: initial reflections and future planning. In Sarah McNicol (Ed.), Critical Literacy for Information Professionals (pp. 151-160). London: Facet Publishing.
Brown, A. (2011). Teaching web literacy in the age of new literacies. M.Ed Thesis, University of Victoria. Retrieved 27 October 2016 from http://hdl.handle.net/1828/3558
Bruce, B. C. (2000). Credibility on the Web: why we need dialectical reading. Journal of Philosophy of Education, 34(1), 97-109. Retrieved 15 June 2015 from https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/13425/credibility.pdf?sequence=2
Burbules, N. C., & Callister, T. A. (2000). Watch IT: the risks and promises of new information technologies for education. Boulder, Colorado/Oxford: Westview Press.
Cannon, Tyrone Heath. (2007). Closing the digital divide : an assessment of urban graduate teacher education students' knowledge of information literacy and their readiness to integrate information literacy into their teaching. University of San Francisco, Doctoral Dissertations. Paper 252. Retrieved 26 October 2016 from http://repository.usfca.edu/diss/252
Clark, C. (2013). Children’s and young people’s reading in 2012: findings from the 2012 National Literacy Trust’s annual survey. London: National Literacy Trust. Retrieved 25 June 2015 from http://www.literacytrust.org.uk/assets/0001/8829/Young_people_s_reading_2012_-_Final.pdf
Coiro, J. (2003). Reading comprehension on the Internet: expanding our understanding of reading comprehension to encompass new literacies. The Reading Teacher, 56(5), 458-464.
Coiro, J. (2011). Predicting reading comprehension on the internet contributions of offline reading skills, online reading skills, and prior knowledge. Journal of Literacy Research, 43(4), 352-392.
DeStefano, D., & LeFevre, J. A. (2007). Cognitive load in hypertext reading: A review. Computers in human behavior, 23(3), 1616-1641.
EBSS, I. E. C. (2011). ACRL STANDARDS AND GUIDELINES Information literacy standards for teacher education. Approved by the ACRL Board of Directors, May 11, 2011. Retrieved 18 May 2015 from http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/ilstandards_te.pdf
Fabos, B. (2004). Wrong turn on the information superhighway: Education and the commercialization of the Internet. Teachers College Press.
Fabos, B. (2008). The price of information. In J. Coiro, M. Knobel, C. Lankshear, & D.J. Leu (Eds.) Handbook of research on new literacies (pp. 839-870). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Gee, J. P. (2000). New people in new worlds: networks, the new capitalism and schools. In B. Cope, & M. Kalantzis (Eds.), Multiliteracies: literacy learning and the design of social futures (pp. 43-68). London & New York: Routledge.
Hirata, Yoko & Hirata, Yoshihiro (2010). Students’ attitudes towards web searching. In Tsang, Philip et al. (Eds.) Hybrid Learning. Third International Conference, ICHL 2010. Beijing, China, August 2010. Proceedings. Springer Verlag.
Inchley, Jo, Currie, Dorothy, Young, Taryn, Samdal, Oddrun et al. (2016). Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2013/2014 survey. World Health Organization, regional office for Europe. Retrieved 28 October 2016 from http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/303438/HSBC-No7-Growing-up-unequal-full-report.pdf?ua=1
Jimoyiannis, A., Tsiotakis, P., Roussinos, D., & Siorenta, A. (2013). Preparing teachers to integrate Web 2.0 in school practice: Toward a framework for Pedagogy 2.0. Australasian Journal of Educational Technology, 29(2), 248-267.
Kokkevi, A., Stavrou, M., Kanavou, E., Fotiou, A. (2015). Addictive behaviours in adolescence: Part B. Other addictions. Series of Short Reports: Adolescents, Behaviours & Health. Athens: University Mental Health Research Institute. Retrieved 28 October 2016 from http://www.epipsi.gr/Tekmiriosi/epid/Epidimiologikes_erevnes/PDF/HBSC2014GR_04_exartiseis_B.pdf
Kress, G. (2003). Literacy in the new media age. London & New York: Routledge.
Kuiper, E., Volman, M., & Terwel, J. (2005). The Web as an information resource in K-12 education: strategies for supporting students in searching and processing information. Review of Educational Research, 75(3), 285-328.
Kuiper, E. & Volman, M. (2008). The Web as a source of information for students in K-12 education. In J. Coiro, M. Knobel, C. Lankshear, & D.J. Leu (Eds.) Handbook of research on new literacies (pp. 241-246). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Kuiper, E., Volman, M., & Terwel, J. (2009). Developing Web literacy in collaborative inquiry activities. Computers & Education, 52, 668-680.
Laverty, C., Reed, B., & Lee, E. (2008). The “I’m feeling lucky syndrome”: teacher-candidates’ knowledge of web searching strategies. Partnership: The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research, 3(1).
OECD (2009). PISA Assessment Framework: key compentencies in reading, mathematics and science. Retrieved 14 July 2015 from http://www.oecd.org/pisa/ pisaproducts/44455820.pdf
Pariera, Katrina (2009). Information Literacy on the Web: How Visual and Textual Cues Contribute to Website Credibility Assessments. MA Thesis. Washington, D.C.: Georgetown University.
Pariser, E. (2011). The filter bubble: what the Internet is hiding from you. London: Viking/Penguin Press.
Purcell, Kristen, Brenner, Joanna and Rainie, Lee (2012). Search engine use 2012. Pew Research Center. Retrieved 28 October 2016 from http://www.pewinternet.org/files/old-media//Files/Reports/2012/PIP_Search_Engine_Use_2012.pdf
Rains, Stephen A. & Karmikel, Carolyn Donnerstein (2009) Health information-seeking and perceptions of website credibility: examining web-use orientation, message characteristics, and structural features of websites. Computers in Human Behavior. 25. p.544-553.
Silverman, Craig, Buttry, Steve, Wardle, Claire, Barot, Trushar et al. (2014). Verification handbook: a definitive guide to verifying digital content for emergency coverage. European Journalism Centre. Retrieved 26 October 2016 from http://verificationhandbook.com/book/
Sorapure, M., Inglesby, P., & Yatchisin, G. (1998). Web literacy: challenges and opportunities for research in a new medium. Computers and Composition, 15(3), 409-424.
Tapscott, D. (2009). Grown up digital: how the net generation is changing your world. New York: McGraw-Hill.
Vafopoulos, M. (2013). Pos tha ziso me to Diadiktio;: plaisio simviosis gia goneis, daskalous kai kathe xristi (How to live with the Internet?: cohabitation framework for parents, teachers and every user) (1st ed.). Athens: Metechmio.
Wu, Ying-Tien& Tsai, Chin-Chung (2005). Information commitments: evaluative standards and information searching strategies in web-based learning environments. Journal of Computer Assisted Learning, 21, 374-385.
Wyatt-Smith, C., & Elkins, J. (2008). Multimodal reading and comprehension in online environments. In J. Coiro, M. Knobel, C. Lankshear, & D.J. Leu (Eds.) Handbook of research on new literacies (pp. 899-940). Mahwah, NJ: Erlbaum.