Αξιολόγηση των ελληνικών εκπαιδευτικών εφαρμογών για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android για παιδιά προσχολικής ηλικίας.


Δημοσιευμένα: Oct 27, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
έξυπνες κινητές συσκευές εκπαιδευτικές εφαρμογές παιδιά προσχολικής ηλικίας
Stamatis Papadakis
https://orcid.org/0000-0003-3184-1147
Michail Kalogiannakis
Περίληψη
Σε ελάχιστα χρόνια από την εισαγωγή της πρώτης συσκευής τύπου ταμπλέτας (2010 – Apple iPad), η χρήση του λογισμικού για έξυπνες φορητές συσκευές, (mobile applications – apps), έχει αυξηθεί ραγδαία σε δημοτικότητα και έχει γίνει ένα πολυσυζητημένο αντικείμενο στους τομείς της εκπαίδευσης και της παιδικής ανάπτυξης. Ωστόσο ένα θέμα που ανακύπτει είναι αν η αύξηση της δημοτικότητας συμβαδίζει και με αντίστοιχη αύξηση στην ποιότητα των εφαρμογών που απευθύνονται στα μικρά παιδιά καθώς υπάρχουν αντικρουόμενα στοιχεία σχετικά με την αξία και την καταλληλότητα των αυτοαποκαλούμενων «εκπαιδευτικών» εφαρμογών. Ο σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να εξετάσει το βαθμό στον οποίο οι «αυτοαποκαλούμενες» φορητές εκπαιδευτικές εφαρμογές με ελληνικό περιεχόμενο, οι οποίες προορίζονται για χρήση από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές και πρότυπα προκειμένου να συμβάλουν στην γνωστική ανάπτυξη των παιδιών στο τυπικό και άτυπο περιβάλλον μάθησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν είναι ενθαρρυντικά καθώς στην πλειονότητα τους οι διαθέσιμες εφαρμογές είναι τύπου «πρακτικής και εξάσκησης», βασιζόμενες σε χαμηλά επίπεδα σκέψης και δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα να προωθούν την μηχανική μάθηση ορισμένων εννοιών, αδυνατώντας να συμβάλλουν σε μια βαθύτερη εννοιολογική κατανόηση τους.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Stamatis Papadakis, University of Crete
Phd, Med, Informatic
Michail Kalogiannakis, University of Crete
Assistant Professor in the Department of Preschool Education at the University of Crete and Associate Tutor at School of Humanities at the Hellenic Open University.
Αναφορές
Allen, M. L., Hartley, C., & Cain, K. (2015). Do iPads promote symbolic understanding and word learning in children with autism? Frontiers in Πsychology, 6(138), 1-9,
American Academy of Pediatrics (2013). Children, adolescents, and the media. Pediatrics, 132(5), 958–961.
Anthony, L., Brown, Q., Nias, J., Tate, B., & Mohan, S. (2012). Interaction and recognition challenges in interpreting children's touch and gesture input on mobile devices. In Proceedings of the 2012 ACM international conference on Interactive tabletops and surfaces (pp. 225-234). ACM, New York, NY, USA.
Anthony, L., Brown, Q., Tate, B., Nias, J., Brewer, R., & Irwin, G. (2014). Designing smarter touch-based interfaces for educational contexts. Personal and Ubiquitous Computing, 18(6), 1471-1483.
Apple. (2016). iPad in Education. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 2016 από: http://www.apple.com/education/apps-books-and-more/.
Aziz, N. A. A., Batmaz, F., Stone, R., & Chung, P. W. H. (2013). Selection of touch gestures for children's applications. In Science and Information Conference (SAI), 2013 (pp. 721-726). IEEE.
Bentrop, S. M. (2014). Creating an educational app rubric for teachers of students who are deaf and hard of hearing. Independent Studies and Capstones. Paper 680. Program in Audiology and Communication Sciences, Washington University School of Medicine. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 2016 από: http://digitalcommons.wustl.edu/pacs_capstones/680.
Bers, M. U., & Resnick, M. (2015). The Official ScratchJr Book: Help Your Kids Learn to Code. No Starch Press
Brewer, R., Anthony, L., Brown, Q., Irwin, G., Nias, J., Tate, B. (2013). Using gamification to motivate children to complete empirical studies in lab environments. In Proceedings of the 12th International Conference on Interaction Design and Children. IDC ’13 (pp. 388–391). ACM, New York, NY, USA.
Brown, Q., Bonsignore, E., Hatley, L., Druin, A., Walsh, G., Foss, E., Brewer, R., Hammer, J.& Golub, E. (2010). Clear Panels: A Technique to Design Mobile Application Interactivity. In Proceedings of the 8th ACM Conference on Designing Interactive Systems (pp. 360-363). ACM, New York, NY, USA
Calvert, S.L. (2008). The Children’s Television Act. In S.L. Calvert & B.J. Wilson (Eds.), Blackwell Handbook of Child Development and the Media. Boston, MA: Wiley Blackwell.
Chau, C. (2014). Positive Technological Development for Young Children in the Context of Children’s Mobile Apps, PhD Thesis. Tufts University, USA. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 2016 από: http://gradworks.umi.com/3624692.pdf.
Chiong, C., & Shuler, C. (2010). Learning: Is there an app for that? Investigations of young children’s usage and learning with mobile devices and apps. New York, NY: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop.
Chiong, C., Ree, J., Takeuchi, L., & Erickson, I. (2012). Print books vs. e-books: Comparing parent-child co-reading on print, basic, and enhanced e-book platforms. New York, NY: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop.
Clark, W., & Luckin, R. (2013). What the research says: iPads in the classroom. London Knowledge Lab, Institute of Education, University of London.
Cohen, M. (2012). Young children, apps & iPad. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 2016 από: https://goo.gl/09FAmo
Common Sense Media. (2013). Zero to eight: Childrens media use in America 2013. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 2016 από: https://goo.gl/ffy6n1
Connell, S. L., Lauricella, A. R., & Wartella, E. (2015). Parental co-use of media technology with their young children in the USA. Journal of Children and Media, 9(1), 5-21.
Cubelic, C. C., & Larwin, K. H. (2014). The use of iPad technology in the Kindergarten classroom: A quasi experimental investigation of the impact on early literacy skills. Comprehensive Journal of Educational Research, 2(4), 47-59.
Dua, St., & Meacham, K. (2016). Navigating the Digital Wild West of Educational Apps — With Millions of Apps to Choose From, How do Parents and Educators Find Apps That Pass the Test? Ανακτήθηκε Νοέμβριος 2016 από: https://goo.gl/ZCNW42
Ebbeck, M., Yim, H. Y. B., Chan, Y., & Goh, M. (2016). Singaporean parents’ views of their young children’s access and use of technological devices. Early Childhood Education Journal, 44(2), 127-134.
Fabian, K., & MacLean, D. (2014). Keep taking the tablets? Assessing the use of tablet devices in learning and teaching activities in the Further Education sector. Research In Learning Technology, 22(2014) 1-14.
Falloon, G. (2013). Young students using iPads: App design and content influences on their learning pathways. Computers & Education, 68(2013), 505-521.
Falloon, G. (2014). What's going on behind the screens? Journal of Computer Assisted Learning, 30(4), 318-336.
Federal Trade Commission. (2012). Mobile apps for kids: Current privacy disclosures are disappointing. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 2016 από: http://www.ftc.gov/os/2012/02/120216mobile_apps_kids.pdf
Fessakis, G., Lappas, D., & Mavroudi, E. (2015). Could Computer Games-based Problem Solving Positively Affect the Development of Creativity in Young Children? A Mixed Method Case Study. In K. L. Heider, M. Renck Jalongo (Eds.) Young Children and Families in the Information Age, Educating the Young Child 10 (pp. 207-225). Springer Netherlands.
Flewitt, R., Messer, D., & Kucirkova, N. (2014). New directions for early literacy in a digital age: The iPad. Journal of Early Childhood Literacy, 15(3), 289–310.
Formotus. (2016). Figuring the Costs of Custom Mobile Business App Development. Ανακτήθηκε Ιανουάριος 2017 από: http://www.formotus.com/14018/blog-mobility/figuring-the-costs-of-custom-mobile-business-app-development
Goodwin, K. (2013). iPads & young children: An essential guide for parents. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 2016 από: http://goo.gl/ZYPiaa.
Goodwin, K., & Highfield, K. (2012). iTouch and iLearn: An examination of “educational” apps. In Early Education and Technology for Children conference, (pp. 14-16) March 14-16, 2012, Salt Lake City, Utah.
Guernsey, L. (2012). Screen time: How electronic media – from baby videos to educational software – affects your young child. New York, NY: Basic Books.
Guernsey, L. (2016). The Beginning of the End of the Screen Time Wars. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 2016 από: https://goo.gl/GMCpYN
Guernsey, L., & Levine, M.H. (2016). How Digital Media Can Promote Literacy Instead of Undermining It. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 2016 από: http://www.aft.org/ae/fall2016/guernsey_levine
Guernsey, L., Levine, M., Chiong, C., & Severns, M. (2012). Pioneering literacy in the digital wild west: Empowering parents and educators. Washington, DC: Campaign for Grade-Level Reading.
Handal, B., El-Khoury, J., Campbell, C., & Cavanagh, M. (2013). A framework for categorising mobile applications in mathematics education. In Proceedings of the Australian Conference on Science and Mathematics Education (pp. 142-147). Canberra: IISME.
Harvard Family Research Project (2014). Research Spotlight: Families and Digital Media in Young Children's Learning. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 2016 από: https://goo.gl/FGq5eK
Higgins, K., Boone, R., & Pierce, T. B. (2005). Evaluating software for use by students with disabilities to foster inclusion in general education. Paper presented at the inclusive and supportive education congress international special education conference (Vol. 3, p. 2006). Ανακτήθηκε Νοέμβριος 2016 από: http://www.isec2005.org.uk/isec/abstracts/papers_h/higgins_k.shtml.
Hiniker, A., Sobel, K., Hong, S. R., Suh, H., Kim, D., & Kientz, J. A. (2015). Touchscreen prompts for preschoolers: designing developmentally appropriate techniques for teaching young children to perform gestures. In Proceedings of the 14th International Conference on Interaction Design and Children (pp. 109-118). ACM.
Hirsh-Pasek, K., Zosh, J. M., Golinkoff, R. M., Gray, J. H., Robb, M. B., & Kaufman, J. (2015). Putting education in “educational” apps lessons from the science of learning. Psychological Science in the Public Interest, 16(1), 3-34.
Hourcade, J. P. (2015). Child computer interaction (1st ed.) Ανακτήθηκε Νοέμβριος 2016 από: https://goo.gl/QCtemr
Hsin, C.-T., Li, M.-C., & Tsai, C.-C. (2014). The Influence of Young Children’s Use of Technology on Their Learning: A Review. Educational Technology & Society, 17(4), 85–99.
International Data Corporation (IDC) (2016). Smartphone OS Market Share, 2016 Q2. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 2016 από: https://goo.gl/S9WVPs
Isafe. (2015). 80,000+ Educational Apps: Digital Learning or Digital Candy? Ανακτήθηκε Νοέμβριος 2016 από: http://www.isafe.org/node/8
Judge, S., Floyd, K., & Jeffs, T. (2015). Using mobile media devices and apps to promote young children’s learning. K. L. Heider, M. Renck Jalongo (eds.), In Young Children and Families in the Information Age (pp. 117-131). Springer Netherlands.
Kabali, H. K., Irigoyen, M. M., Nunez-Davis, R., Budacki, J. G., Mohanty, S. H., Leister, K. P., & Bonner, R. L. (2015). Exposure and use of mobile media devices by young children. Pediatrics, 136(6), 1044-1050
Kris, D.F. (2015). How to Provide Kids With Screen Time That Supports Learning. Ανακτήθηκε Ιανουάριος 2017 από: https://ww2.kqed.org/mindshift/2015/11/11/how-to-provide-kids-with-screen-time-that-supports-learning/
Kucirkova, N. (2014a). iPads in early education: separating assumptions and evidence. Frontiers in psychology, 5, 715.
Kucirkova, N. (2014b). How to choose the best educational app for your child. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 2016 από: https://goo.gl/cf67ey.
Kucirkova, N. (2015). Story-Making with iPad Apps: Baking Stories in the 21st Century. Exchange, 222, 47–50.
Kucirkova, N. (2016). iRPD—A framework for guiding design‐based research for iPad apps. British Journal of Educational Technology. doi:10.1111/bjet.12389
Kucirkova, N., Messer, D., Sheehy, K., & Panadero, C. F. (2014). Children's engagement with educational iPad apps: Insights from a Spanish classroom. Computers & Education, 71(2014), 175-184.
Kyriakides, A. O., Meletiou-Mavrotheris, M., & Prodromou, T. (2016). Mobile technologies in the service of students’ learning of mathematics: the example of game application ALEX in the context of a primary school in Cyprus. Mathematics Education Research Journal, 28(1), 53-78.
Lauricella, A. R., Wartella, E., & Rideout, V. J. (2015). Young children's screen time: The complex role of parent and child factors. Journal of Applied Developmental Psychology, 36(2015)11-17.
Lerner, R. M., Liben, L. S., & Mueller, U. (2015). Handbook of Child Psychology and Developmental Science, Cognitive Processes (Vol. 2). John Wiley & Sons.
Livingstone, S. (2016). What are pre-schoolers doing with tablets and is it good for them? Ανακτήθηκε Νοέμβριος 2016 από: https://goo.gl/tyo9y2
Lynch, J., & Redpath, T. (2012). 'Smart' technologies in early years literacy education: A meta-narrative of paradigmatic tensions in iPad use in an Australian preparatory classroom. Journal of Early Childhood Literacy, 14(2), 147-174.
Mango, O. (2015). iPad Use and Student Engagement in the Classroom. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 14(1), 53-57.
Masood, M., & Thigambaram, M. (2015). The Usability of Mobile Applications for Pre-schoolers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197(2015), 1818-1826.
Microsoft.com. (2016). Touch: Tap, swipe, and beyond. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 2016 από: https://goo.gl/7GMQ0h
MIT Media Lab. (2016). Scratch + Google = Next Generation of Programming Blocks for Kids. Ανακτήθηκε Ιανουάριος 2017 από: https://medium.com/mit-media-lab/scratch-google-next-generation-of-programming-blocks-for-kids-5f377ec9ff0#.yuwvcf47r
Mohamad, A. J., Lakulu, M., & Samsudin, K. (2016). The Development of Mobile Application for Kindergarten Early Reading: Challenges and Opportunities. Journal of Engineering and Applied Sciences, 100(3), 380-383.
Nacher, V., & Jaen, J. (2015). Multi-touch Technology in Early Childhood: Current Trends and Future Challenges. In Proceedings of the XVI International Conference on Human Computer Interaction (p. 2). ACM.
Nacher, V., Jaen, J., Navarro, E., Catala, A., & González, P. (2015). Multi-touch gestures for pre-kindergarten children. International Journal of Human-Computer Studies, 73, 37-51.
Nadworny, E. (2017). They Still Need You: How Adults Help Young Kids Learn With Technology. Ανακτήθηκε Ιανουάριος 2017 από: https://ww2.kqed.org/mindshift/2017/01/04/they-still-need-you-how-adults-help-young-kids-learn-with-technology/
Neumann, M. M., & Neumann, D. L. (2015). The use of touch-screen tablets at home and pre-school to foster emergent literacy. Journal of Early Childhood Literacy, 1468798415619773.
Noorhidawati A., Ghalebandi S.G. & Siti Hajar R. (2015). How Do Young Children Engage with Mobile Apps? Cognitive, Psychomotor, and Affective Perspective. Computers & Education, doi: 10.1016/j.compedu.2015.07.005.
Ofcom. (2014). Children and Parents: Media Use and Attitudes Report. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 2016 από: https://goo.gl/BK5pJn
Okan, Z. (2003), Edutainment: is learning at risk? British Journal of Educational Technology, 34: 255–264. doi:10.1111/1467-8535.00325
Olmstead, K., & Atkinson, M. (2015). Apps Permissions in the Google Play Store. Pew Research Center. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 2016 από: https://goo.gl/qdH7NU
Papadakis, St., & Kalogiannakis, M. (2017). Mobile educational applications for children. What educators and parents need to know. International Journal of Mobile Learning and Organisation (Special Issue on Mobile Learning Applications and Strategies), (Forthcoming article).
Papadakis, St., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N. (2016). Developing fundamental programming concepts and computational thinking with ScratchJr in preschool education: a case study. Int. J. Mobile Learning and Organisation, 10(3), 187–202.
Papadakis, St., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N. (2017). Designing and creating an educational app rubric for preschool teachers. Education and Information Technologies. DOI: 10.1007/s10639-017-9579-0. First online article.
Parette, H. P., Quesenberry, A. C., & Blum, C. (2010). Missing the boat with technology usage in early childhood settings: A 21st century view of developmentally appropriate practice. Early Childhood Education Journal, 37(5), 335-343.
Pearman, C. J., & Lefever-Davis, S. (2006). Supporting the essential elements with CD-ROM storybooks. Reading Horizons, 46(4), Article 5.
Pitchford, N. (2014). Unlocking Talent: Evaluation of a Tablet-Based Masamu Intervention in a Malawian Primary School. University of Nottingham Report. Available online at: https://onebillion.org.uk/downloads/unlocking-talent-final-report.pdf
Radesky, J. S., Schumacher, J., & Zuckerman, B. (2015). Mobile and interactive media use by young children: the good, the bad, and the unknown. Pediatrics, 135(1), 1-3.
Ravitch, D. (2010). The life and death of the great American school system: How testing and choice are undermining education. New York, NY: Basic Books.
Redbytes (2016). How much does it Cost to Build an Educational App for Kids? Ανακτήθηκε Νοέμβριος 2016 από: http://goo.gl/Rt8zfh
Richards, J., Stebbins, L., & Moellering, K. (2013). Games for a digital age: K-12 market map and investment analysis. The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop: New York.
Rideout, V. J. (2013). Zero to eight: Children’s media use in America 2013. San Francisco, CA: Common Sense Media.
Roseberry, S., Hirsh‐Pasek, K., & Golinkoff, R. M. (2014). Skype me! Socially contingent interactions help toddlers learn language. Child Development, 85(3), 956-970.
Sandvik, M., Smørdal, O., & Østerud, S. (2012). Exploring iPads in practitioners’ repertoires for language learning and literacy practices in kindergarten. Nordic Journal of Digital Literacy, 7(3),204–220.
Sesame Workshop. (2012). Best Practices: Designing Touch Tablet Experiences for Preschoolers. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 2016 από: https://goo.gl/yV29Ku
Shifflet, R., Toledo, C., & Mattoon, C. (2012). Touch tablet surprises: A Preschool teacher’s story. Young Children, 67(3), 36-41.
Shuler, C. (2009). Pockets of potential: Using mobile technologies to promote children’s learning. New York, NY: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop.
Shuler, C. (2012). iLearn II∙ An Analysis of the Education Category of the iTunes App Store. The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop: New York.
Statista (2016). Number of apps available in leading app stores as of June 2016. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 2016 από: https://goo.gl/O1ldaS
Stoyanov, S. R., Hides, L., Kavanagh, D. J., Zelenko, O., Tjondronegoro, D., & Mani, M. (2015). Mobile app rating scale: a new tool for assessing the quality of health mobile apps. JMIR mHealth and uHealth, 3(1):e27.
Takeuchi, L. (2011). Families matter: Designing media for a digital age. New York, NY: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop.
Tian, Y., Nagappan, M., Lo, D., & Hassan, A.E. (2015). What are the characteristics of high-rated apps? a case study on free android applications. In IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME), 2015 (pp. 301-310). IEEE.
Vaala, S., Ly, A., & Levine, M.H. (2015). Getting a read on the app stores: A market scan and analysis of children’s literacy apps. New York, NY: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop.
Vatavu, R. D., Cramariuc, G., & Schipor, D. M. (2015). Touch interaction for children aged 3 to 6 years: Experimental findings and relationship to motor skills. International Journal of Human-Computer Studies, 74, 54-76.
Verenikina I and Kervin L (2011) iPads, digital play and pre-schoolers. He Kupu, 2(5): 4–19.
Vodafone (2016). Smartphone operating systems. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 2016 από: https://goo.gl/R2Hrfb
Wartella, E. (2015). Educational Apps What We Do and Do Not Know. Psychological Science in the Public Interest, 16(1), 1-2.
Watlington, D. (2011). Using iPod Touch and iPad Educational Apps in the Classroom. In M. Koehler & P. Mishra (Eds.) Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2011, (pp. 3112-3114). Chesapeake, VA: AACE.
Yarmosh, K. (2015). How Much Does an App Cost: A Massive Review of Pricing and other Budget Considerations. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 2016 από: http://goo.gl/ut8XQw
Yin, K. Y., & Fitzgerald, R. (2015). Pocket learning: a new mobile learning approach for distance learners. International Journal of Mobile Learning and Organisation, 9(3), 271-283.
Zaranis, N., Kalogiannakis, M., & Papadakis, S. (2013). Using Mobile Devices for Teaching Realistic Mathematics in Kindergarten Education. Creative Education (Special Issue in Preschool Education), 4(7Α1), 1-10.
Zurek, A., Torquati, J., & Acar, I. (2014). Scaffolding as a tool for environmental education in early childhood. International Journal of Early Childhood Environmental Education, 2(1), 27-57.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)