Αποδομώντας πέντε διαδεδομένους μύθους για τη χαρισματικότητα και τους χαρισματικούς μαθητές


Δημοσιευμένα: Νοε 1, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
χαρισματικότητα ταλέντο εκπαίδευση χαρισματικών παιδιών νοημοσύνη μαθητές υψηλών ικανοτήτων
Άννα Τουλουμάκου
https://orcid.org/0000-0002-5352-8330
Βασιλική Μπελογιάννη
https://orcid.org/0000-0003-0746-5110
Alexia Barrable
Μαρία Σταυρούλα Λαδά
Περίληψη

Τα χαρισματικά παιδιά αποτελούν έναν σχετικά παραμελημένο μαθητικό πληθυσμό, με περιορισμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την καλλιέργεια και την ανάδειξη των ιδιαίτερων ταλέντων τους. Η επικράτηση μιας σειράς παρανοήσεων γύρω από τη χαρισματικότητα, τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των χαρισματικών μαθητών τείνει να δυσχεραίνει περαιτέρω την προσπάθεια για την αποτελεσματική εκπαιδευτική και ψυχοπαιδαγωγική τους προσέγγιση. Υπό αυτό το πρίσμα, η παρούσα εργασία αποβλέπει στην αποδόμηση πέντε ιδιαίτερα διαδεδομένων μύθων γύρω από τη χαρισματικότητα και τους χαρισματικούς μαθητές, όπως αυτοί εντοπίστηκαν μέσω απλής ανασκόπησης στη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία και εκκινώντας από σχετικό αφιερωματικό τεύχος του περιοδικού Gifted Childhood Quarterly. Από την ανασκόπηση διαπιστώθηκαν και αναδεικνύονται πέντε συχνές παρανοήσεις και στερεότυπα σχετικά με τον ορισμό, τις εκδηλώσεις της χαρισματικότητας, καθώς και με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των χαρισματικών μαθητών. Η αποδόμησή τους γίνεται μέσα από την αντιπαραβολή ερευνητικών ευρημάτων και σύγχρονων επιστημονικών θεωριών που ενισχύουν τη γνώση για την εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών και προωθούν τεκμηριωμένες πρακτικές για τη συμπερίληψη των μαθητών αυτών.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Βασιλική Μπελογιάννη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Υποψήφια διδάκτωρ

Αναφορές
Agaliotis, I., & Kalyva, E. (2019). Motivational differences of Greek gifted and non-gifted high-achieving and gifted under-achieving students. International Education Studies, 12, 45-56.
Bar-On, R., & Maree, J. G. (2009). In search of emotional–social giftedness: A potentially viable and valuable concept. In L. V. Shavinina (Ed.), International Handbook on Giftedness (pp. 559-570). Springer Netherlands.
Baudson, T. G. (2016). The mad genius stereotype: Still alive and well. Frontiers in Psychology, 7, 368-368. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00368
Berman, K. M., Schultz, R. A., & Weber, C. L. (2012). A lack of awareness and emphasis in preservice teacher training: Preconceived beliefs about the gifted and talented. Gifted Child Today, 35(1), 18-26. doi: 10.1177/1076217511428307
Bernstein, B. O., Lubinski, D., & Benbow, C. P. (2021). Academic acceleration in gifted youth and fruitless concerns regarding psychological well-being: A 35-year longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 113, 830-845. doi: 10.1037/edu0000500
Brigandi, C. B. (2015). Gifted secondary school students: The perceived relationship between enrichment and achievement orientation. [Doctoral Dissertation, University of Connecticut].
Brody, L. E., & Mills, C. J. (1997). Gifted children with learning disabilities: a review of the issues. Journal of Learning Disabilities, 30(3), 282-296. doi: 10.1177/002221949703000304
Brulles, D., Peters, S. J., & Saunders, R. (2012). Schoolwide mathematics achievement within the gifted cluster grouping model. Journal of Advanced Academics, 23(3), 200-216. doi: 10.1177/1932202X12451439
Γκόγκος, Γ., Μπελογιάννη, Β., & Ζμπάινος, Δ. (2020). Σχέση ακαδημαϊκής επίδοσης και νοητικού δυναμικού στο ελληνικό σχολείο. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, 5, 13-25.
Çakir, L. (2014). The relationship between underachievement of gifted students and their attitudes toward school environment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 152, 1034-1038. doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.269
Carman, C. A. (2013). Comparing apples and oranges: Fifteen years of definitions of giftedness in research. Journal of Advanced Academics, 24(1), 52-70. doi: 10.1177/1932202X12472602
Colangelo, N., Assouline, S. G., & Gross, M. U. M. (2004). A nation deceived: How schools hold back America's brightest students. University of Iowa.
Colangelo, N., Kerr, B., Christensen, P., & Maxey, J. (2004). A comparison of gifted underachievers and gifted high achievers. In S. M. Moon (Ed.), Social/emotional issues, underachievement, and counseling of gifted and talented students (pp. 119-132). Corwin Press.
Collins, K. H. (2017). From identification to Ivy League: Nurturing multiple interests and multi-potentiality in gifted students. Parenting for High Potential, 6(4), 19-22.
Cross, T. L. (2005). Nerds and geeks: Society's evolving stereotypes of our students with gifts and talents. Gifted Child Today, 28(4), 26-65. doi: 10.1177/107621750502800406
Cross, T. L. (2009). Social/emotional needs: Social and emotional development of gifted children: Straight talk. Gifted Child Today, 32(2), 40-41. doi: 10.4219/gct-2009-879
Da Costa Pereira, M., & Lubart, T. (2016). Gifted and talented children: Heterogeneity and individual differences. Annals of Psychology, 32(3), 662-671.
Dai, D. Y. (2018). A history of giftedness: A century of quest for identity. In S. I. Pfeiffer, E. Shaunessy-Dedrick, & M. Foley-Nicpon (Eds.), APA handbook of giftedness and talent. (pp. 3-23). Tallahassee, FL: American Psychological Association.Daniels, S., & Piechowski, M. M. (2009). Living with intensity: Understanding the sensitivity, excitability, and emotional development of gifted children, adolescents, and adults. Great Potential Press.
Davis, G. A., Rimm, S., & Siegle, D. (2011). Education of the gifted and talented. Pearson.
Davis, G. A., Rimm, S., & Siegle, D. (2014a). Characteristics of gifted students. In G. A. Davis, S. Rimm & D. Siegle (Eds.), Education of the gifted and talented (6th ed., pp. 31-54). Essex: Pearson.
Davis, G. A., Rimm, S., & Siegle, D. (2014b). Education of the gifted and talented (6th ed.). Pearson.
Delisle, J. R. (1992). Guiding the social and emotional development of gifted youth: A practical guide for educators and counselors. Longman.
Ely, K. E. (2010). Understanding the stereotypes against gifted students: A look at the social and emotional struggles of stereotyped students. The Academic Leadership Journal, 8, 56. https://scholars.fhsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1499&context=alj
Emerick, L. J. (1992). Academic underachievement among the gifted: Students' perceptions of factors that reverse the pattern. Gifted Child Quarterly, 36(3), 140-146. doi: 10.1177/001698629203600304
Endepohls-Ulpe, M. (2009). Teaching gifted and talented students. In L. J. Saha & A. G. Dworkin (Eds.), International Handbook of Research on Teachers and Teaching (Vol. 2, pp. 881-894). Springer.
Fernández, E., García, T., Arias-Gundín, O., Vázquez, A., & Rodríguez, C. (2017). Identifying gifted children: Congruence among different IQ measures. Frontiers in Psychology, 8, 1239. doi: 10.3389/fpsyg.2017.01239.
Fiedler, E. D., Lange, R. E., & Winebrenner, S. (2002). In search of reality: Unraveling the myths about tracking, ability grouping, and the gifted. Roeper Review, 24(3), 108-111. doi: 10.1080/02783190209554142
Figg, S. D., Rogers, K. B., McCormick, J., & Low, R. (2012). Differentiating low performance of the gifted learner: Achieving, underachieving, and selective consuming students. Journal of Advanced Academics, 23(1), 53-71. doi: 10.1177/1932202X11430000
Freeman, J. (2006). Giftedness in the long term, Professor. Journal for the Education of the Gifted, 29(4), 384-403. doi: 10.4219/jeg-2006-246
Ζαρμπούτη, Μ. (2018). Διδασκαλία χαρισματικών παιδιών στην Ελλάδα και σύγκριση με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 8, 261-270.
Ζάχαρη, Κ., Ζερκούλη, Α. Μ., & Κουμέντος, Ι. (2018). Eρευνητική εργασία: απόψεις γονέων και εκπαιδευτικών για τη χαρισματικότητα και πως αυτή αντιμετωπίζεται από το σχολικό σύστημα. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 8, 271-283.
Ζαχαριάκη, Ρ., & Τεντζέρης, Ε. (2020). Διπλά ιδιαίτεροι μαθητές–Χαρισματικοί μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 8, 284-293.
Gagné, F. (2001). Gifted and talented individuals: Developmental and educational overview. In N. J. Smelser & P. B. Bates (Eds.), International encyclopedia of the social and behavioral sciences (pp. 6218-6222). Elsevier.
Gagné, F. (2004). Transforming gifts into talents: the DMGT as a developmental theory. High Ability Studies, 15(2), 119-147. doi: 10.1080/1359813042000314682
Galbraith, J., & Delisle, J. (2015). When gifted kids don't have all the answers: How to meet their social and emotional needs. Free Spirit Publishing.
Gari, A., Mylonas, K., & Portešová, S. (2013). An analysis of attitudes towards the gifted students with learning difficulties using two samples of Greek and Czech primary school teachers. Gifted Education International, 31(3), 271-286. doi: 10.1177/0261429413511887
Geake, J. G. (2008, July). The neurobiology of giftedness. Paper presented at the 10th Asia-Pacific conference on giftedness "Nurturing Talents for the Global Community", Singapore.
Geake, J. G., & Hansen, P. C. (2005). Neural correlates of intelligence as revealed by fMRI of fluid analogies. Neuroimage, 26(2), 555-564. doi: 10.1016/j.neuroimage.2005.01.035
Goodman, K. (2020). Giftedness in young children: What do parents and teachers know? Student Research Submissions, 377. https://scholar.umw.edu/cgi/viewcontent.cgi ?article=1399&context=student_research
Gross, M. U. M. (2003). Exceptionally gifted children (2nd ed.). Routlefge.
Gross, M. U. M. (2006). Exceptionally gifted children: Long-term outcomes of academic acceleration and nonacceleration. Journal for the Education of the Gifted, 29(4), 404-429. doi: 10.4219/jeg-2006-247
Gross, M. U. M., & van Vliet, H. E. (2005). Radical acceleration and early entry to college: A review of the research. Gifted Child Quarterly, 49(2), 154-171. doi: 10.1177/001698620504900205
Gülşah Saranli, Α. (2017). A different perspective to the early intervention applications during preschool period: Early enrichment for gifted children. Education and Science, 190, 343-359.
Guignard, J.-H., Kermarrec, S., & Tordjman, S. (2016). Relationships between intelligence and creativity in gifted and non-gifted children. Learning and Individual Differences, 52, 209-215. doi: https://doi.org/10.1016/j.lindif.2015.07.006
Hartmann, P., Larsen, L., & Nyborg, H. (2009). Personality as predictor of achievement. Journal of Individual Differences, 30(2), 65-74. doi: 10.1027/1614-0001.30.2.65
Heacox, D., & Cash, R. M. (2013). Differentiation for gifted learners: Going beyond the basics. Free Spirit Publishing.
Heller, K. A. (2013). Findings from the Munich longitudinal study of giftedness and their impact on identification, gifted education and counseling. Journal of Talent Development and Excellence, 5(1), 51-64.
Hesam, M., & Abedi, A. (2020). Enhancing academic engagement of underachieving gifted students: The effects of Martin's educational program. Journal of Education and Health Promotion, 9, 137-137. doi: 10.4103/jehp.jehp_715_19
Heuser, B. L., Wang, K., & Salman, S. (2017). Global dimensions of gifted and talented education: The influence of national perceptions on policies and practices. Global Education Review, 4(1), 4-21.
Hornstra, L., Bakx, A., Mathijssen, S., & Denissen, J. J. A. (2020). Motivating gifted and non-gifted students in regular primary schools: A self-determination perspective. Learning and Individual Differences, 80. doi: 10.1016/j.lindif.2020.101871
Θεοδωρίδου, Σ. (2006). Αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τα χαρακτηριστικά του χαρισματικού μαθητή [Διδακτορική διατριβή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης].
ΙΕΠ. (2004). Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών: Οδηγός για μαθητές με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Jolly, J. L., & Matthews, M. S. (2012). A critique of the literature on parenting gifted learners. Journal for the Education of the Gifted, 35(3), 259-290. doi: 10.1177/0162353212451703
Καλιανίδου, Μ., & Χαντζούλη, Ε. (2017). Μοντέλα εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών στην Ευρώπη. Προφορική ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών της Εκπαίδευσης, Αθήνα.
Kanevsky, L., & Keighley, T. (2003). To produce or not to produce? Understanding boredom and the honor in underachievement. Roeper Review, 26(1), 20-28. doi: 10.1080/02783190309554235
Kaufman, S. B., & Sternberg, R. J. (2008). Conceptions of giftedness. In S. I. Pfeiffer (Ed.), Handbook of giftedness in children: Psychoeducational theory, research, and best practices (pp. 71-91). Springer US.
Kaul, C. R., Johnsen, S. K., Saxon, T. F., & Witte, M. M. (2016). Project promise: A long-term follow-up of low-income gifted students who participated in a summer enrichment program. Journal for the Education of the Gifted, 39(2), 83-102. doi: 10.1177/0162353216640938
Kim, M. (2016). A meta-analysis of the effects of enrichment programs on gifted students. Gifted Child Quarterly, 60(2), 102-116. doi: 10.1177/0016986216630607
Κούσουλας, Φ. (2016). Αντιλήψεις των εκπαιδευτικώντης Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την παιδαγωγική αντιμετώπιση μαθητώνμε υψηλές ικανότητες. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 62, 1-15.
Landis, R. N., & Reschly, A. L. (2013). Reexamining gifted underachievement and dropout through the lens of student engagement. Journal for the Education of the Gifted, 36(2), 220-249. doi: 10.1177/0162353213480864
López, V., & Sotillo, M. (2009). Giftedness and social adjustment: evidence supporting the resilience approach in Spanish‐speaking children and adolescents. High Ability Studies, 20(1), 39-53. doi: 10.1080/13598130902860739
Lubinski, D., Webb, R. M., Morelock, M. J., & Benbow, C. P. (2001). Top 1 in 10,000: a 10-year follow-up of the profoundly gifted. Journal of Applied Psychology, 86(4), 718-729. doi: 10.1037/0021-9010.86.4.718
Mandel, H. P., & Marcus, S. I. (1988). The psychology of underachievement. John Wiley and Sons.
Marsh, H. W., & Parker, J. W. (1984). Determinants of student self-concept: Is it better to be a relatively large fish in a small pond even if you don't learn to swim as well?, Journal of Personality and Social Psychology, 47(1), 213-231. doi: 10.1037/0022-3514.47.1.213
McClain, C., & Pfeiffer, S. (2012). Identification of gifted students in the United States today: A look at state definitions, policies, and practices. Journal of Applied School Psychology, 28, 59-88.
McCoach, B., & Siegle, D. (2001). Why try? Factors that differentiate underachieving gifted students from high achieving gifted students Annual Meeting of the American Educational Research Association. Office of Educational Research and Improvement.
McCoach, B., & Siegle, D. (2003). Factors that differentiate underachieving gifted students from high-achieving gifted students. Gifted Child Quarterly, 47(2), 144-154. doi: 10.1177/001698620304700205
McCoach, B., & Siegle, D. (2011). Underachievers. Springer Science & Business Media.
Montgomery, D. (2009). Why do the gifted and talented underachieve? How can masked and hidden talents be revealed? In D. Montgomery (Ed.), Able, gifted and talented underachievers (pp 3-40). John Wiley & Sons.
Moon, T. R., & Brighton, C. M. (2008). Primary teachers' conceptions of giftedness. Journal for the Education of the Gifted, 31(4), 447-480. doi: 10.4219/jeg-2008-793
Μπελογιάννη, Β., & Ζμπάινος, Δ. (2019). Έφηβοι υψηλών ικανοτήτων μάθησης με ακαδημαϊκή υποεπίδοση: Ο ρόλος των στάσεων τους απέναντι στο σχολείο. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 9, 496-506.
Μπελογιάννη, Β., & Ζμπάινος, Δ. (2020). Διερεύνηση της ακαδημαϊκής υποεπίδοσης σε μαθητές υψηλών γνωστικών και μαθησιακών ικανοτήτων με βάση το Μοντέλο Προσανατολισμού στην Επίδοση. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 9(1), 125-139.
Munro, J. (2013). How gifted and talented students know and understand: The ‘expert’ knower model. Centre for Strategic Education.
NAGC. (2010). Redefining giftedness for a new century: Shifting the paradigm. https://www.nagc.org/sites/default/files/Position%20Statement/Redefining%20Giftedness%20for%20a%20New%20Century.pdf
NAGC. (2017). Tests & assessments. Gifted education strategies: Identification. https://www.nagc.org/resources-publications/gifted-education-practices
Navas-Sánchez, F. J., Carmona, S., Alemán-Gómez, Y., Sánchez-González, J., Guzmán-de-Villoria, J., Franco, C., . . . Desco, M. (2016). Cortical morphometry in frontoparietal and default mode networks in math-gifted adolescents. Hum Brain Mapp, 37(5), 1893-1902. doi: 10.1002/hbm.23143
Neihart, M. (2007). The socioaffective impact of acceleration and ability grouping: Recommendations for best practice. Gifted Child Quarterly, 51(4), 330-341. doi: 10.1177/0016986207306319
O'Boyle, M. W. (2008). Mathematically gifted children: Developmental brain characteristics and their prognosis for well-Being. Roeper Review, 30(3), 181-186. doi: 10.1080/02783190802199594
Olszewski-Kubilius, P., Lee, S.-Y., & Thomson, D. (2014). Family environment and social development in gifted students. Gifted Child Quarterly, 58(3), 199-216. doi: 10.1177/0016986214526430
Παπαδοπούλου, Ε., Φούκα, Α., & Φώτη, Α. (2017). Μύθοι και αλήθειες γύρω από τη χαρισματικότητα. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1/2017, 1520-1533.
Papadatou-Pastou, M., Gritzali, M. & Barrable, A. (2018). The learning styles educational neuromyth: Lack of agreement between teachers' judgments, self-assessment, and students' intelligence. Frontiers in Education, 3:105. doi: 10.3389/feduc.2018.00105
Papadatou-Pastou, M., Touloumakos, A. K., Koutouveli, C., & Barrable, A. (2020). The learning styles neuromyth: when the same term means different things to different teachers. European Journal of Psychology of Education, 36, 511-531. https://doi.org/10.1007/s10212-020-00485-2
Pérez, J., Aperribai, L., Cortabarría, L., & Borges, A. (2020). Examining the most and least changeable elements of the social representation of giftedness. Sustainability, 12(13), 5361. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/13/5361
Peterson, J. S. (2009). Myth 17: Gifted and talented individuals Do not have unique social and emotional needs. Gifted Child Quarterly, 53(4), 280-282. doi: 10.1177/0016986209346946
Petscher, Y., & Pfeiffer, S. I. (2019). Reconsidering the psychometrics of the GRS-S: Evidence for parsimony in measurement. Assessment for Effective Intervention, 46(1), 55-66. doi: 10.1177/1534508418824743
Pfeiffer, S. I. (2009). The gifted: clinical challenges for child psychiatry. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 48(8), 787-790. doi: 10.1097/CHI.0b013e3181aa039d
Pfeiffer, S. I., & Blei, S. (2008). Gifted identification beyond the IQ test: Rating scales and other assessment procedures. In S. I. Pfeiffer (Ed.), Handbook of giftedness in children: Psychoeducational theory, research, and best practices (pp. 177-198). Boston, MA: Springer US.
Phillipson, S. N. (2008). The optimal achievement model and underachievement in Hong Kong: an application of the Rasch model. Psychology Science Quarterly, 50(2), 147-172.
Plucker, J., Burroughs, N., & Song, R. (2010). Mind the (other) gap! The growing excellence gap in K-12 education. Bloomington, Indiana: Center for Evaluation and Education Policy.
Porter, L. (2008). Twelve myths of gifted education. URL: http://louiseporter. com. au/pdfs/twelve_myths_of_gifted_education_ web. pdf.
Reid, E., & Boettger, H. (2015). Gifted education in various countries of Europe. Slavonic Pedagogical Studies Journal: The Scientific Educational Journal, 4(2), 158-171.
Reis, S., & Green, M. J. (2012). Using self-regulated learning to reverse underachievement in talented students. https://gifted.uconn.edu/schoolwide-enrichment-model/self-regulated_learning_reverse_underachievement/
Reis, S., & McCoach, B. (2000). The underachievement of gifted students: What do we know and where do we go? Gifted Child Quarterly, 44(3), 152-170. doi: 10.1177/001698620004400302
Reis, S., & Renzulli, J. S. (2004). Current research on the social and emotional development of gifted and talented students: Good news and future possibilities. Psychology in the Schools, 41(1), 119-130. doi: doi:10.1002/pits.10144
Renzulli, J. S. (1975). What makes giftedness? Re-examining a definition. Phi Delta Kappa, 60, 180-181.
Renzulli, J. S. (2003). The three-ring conception of giftedness: Its implications for understanding the nature of innovation. In L. V. Shavinina (Ed.), The International Handbook on Innovation (pp. 79-96). Pergamon.
Renzulli, J. S. (2005). The three-ring conception of giftedness: A developmental model for promoting creative productivity. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (Vol. 2, pp. 246-279). New York: Cambridge University Press.
Renzulli, J. S. (2011). What makes giftedness?: Reexamining a definition. Phi Delta Kappan, 92(8), 81-88. doi: 10.1177/003172171109200821
Renzulli, J. S. (2013). Swimming upstream in a small river: Changing conceptions and practices about the development of giftedness. In M. A. Constas & R. J. Sternberg (Eds.), Translating theory and research into educational practice: Developments in content domains, large-scale reform, and intellectual capacity. (pp. 223-253). New York: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Renzulli, J. S., & Park, S. (2000). Gifted dropouts: The who and the why. Gifted Child Quarterly, 44(4), 261-271. doi: 10.1177/001698620004400407
Renzulli, J. S., & Reis, S. M. (2021). The three ring conception of giftedness: A change in direction from being gifted to the development of gifted behaviors. In R. J. Sternberg & D. Ambrose (Eds.), Conceptions of giftedness and talent (pp. 335-355). Springer International Publishing.
Richards, J., Encel, J., & Shute, R. (2003). The emotional and behavioural adjustment of intellectually gifted adolescents: a multi-dimensional, multi-informant approach. High Ability Studies, 14(2), 153-164. doi: 10.1080/1359813032000163889
Rimm, S., & Lovance, K. J. (1992). How acceleration may prevent underachievement syndrome. Gifted Child Today Magazine, 15(2), 9-14. doi: 10.1177/107621759201500202
Rinn, A. N. (2018). Social and emotional considerations for gifted students. In S. I. Pfeiffer, E. Shaunessy-Dedrick, & M. Foley-Nicpon (Eds.), APA handbook of giftedness and talent (pp. 453–464). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000038-029
Ritchotte, J. A., & Graefe, A. K. (2017). An alternate path: The experience of high-potential individuals who left school. Gifted Child Quarterly, 61(4), 275-289. doi: 10.1177/0016986217722615
Robertson, E. (1991). Neglected dropouts The gifted and talented. Equity & Excellence in Education, 25(1), 62-73. doi: 10.1080/1066568910250112
Robinson, A., & Clinkenbeard, P. R. (2008). History of giftedness: Perspectives of the past presage Modern Scholarship. In J. W. Pfeiffer (Ed.), Handbook of giftedness in children (pp. 13-32). Springer.
Robinson, N. M., Zigler, E., & Gallagher, J. J. (2000). Two tails of the normal curve: Similarities and differences in the study of mental retardation and giftedness. American Psychologist, 55(12), 1413.
Rost, D. H. (1991). ‘Identifizierung von “Hochbegabung" [Identification of giftedness]. Zeitschrift fur Entwicklungspsychologie und Padagogische Psychologie, 23, 197-231.
Shaywitz, S. E., Holahan, J. M., Freudenheim, D. A., Fletcher, J. M., Makuch, R. W., & Shaywitz, B. A. (2001). Heterogeneity within the gifted: Higher IQ boys exhibit behaviors resembling boys with learning disabilities. Gifted Child Quarterly, 45(1), 16-23. doi: 10.1177/001698620104500103
Siegle, D. (2013). The underachieving gifted child: Recognizing, understanding, and reversing underachievement. Prufrock Press.
Siegle, D. (2018). Understanding underachievement. In S. Pfeiffer (Ed.), Handbook of giftedness in children (pp. 285-297). New York: Springer International Publishing.
Smedsrud, J. (2021). Explaining the variations of definitions in gifted education. Nordic Studies in Education, 40(1), 21-29.
Steenbergen-Hu, S., & Moon, S. M. (2010). The effects of acceleration on high-ability learners: A meta-analysis. Gifted Child Quarterly, 55(1), 39-53. doi: 10.1177/0016986210383155
Sternberg, R. J. (1993). The concept of ‘giftedness’: a pentagonal implicit theory. In G. R. Bock & K. Ackrill (Eds.), The origins and development of high ability (pp. 5-16). John Wiley & Sons.
Sternberg, R. J. (1999). Successful intelligence: finding a balance. Trends in Cognitive Sciences, 3(11), 436-442. doi: https://doi.org/10.1016/S1364-6613(99)01391-1
Sternberg, R. J. (2000). The theory of successful intelligence. Gifted Education International, 15(1), 4-21. doi: 10.1177/026142940001500103
Sternberg, R. J. (2017). ACCEL: A new model for identifying the gifted. Roeper Review, 39(3), 152-169. doi: 10.1080/02783193.2017.1318658
Sternberg, R. J., & Reis, S. M. (2004). Definitions and conceptions of giftedness. SAGE Publications.
Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., & Worrell, F. C. (2011). Rethinking giftedness and gifted education: A proposed direction forward based on psychological science. Psychological Science in the Public Interest, 12(1), 3-54.
Swiatek, M. A. (2001). Social coping among gifted high school students and its pelationship to self-concept. Journal of Youth and Adolescence, 30(1), 19-39. doi: 10.1023/A:1005268704144
Swiatek, M. A., & Benbow, C. P. (1992). Nonintellectual correlates of satisfaction with acceleration: A longitudinal study. Journal of Youth and Adolescence, 21(6), 699-723. doi: 10.1007/BF01538740
Tourón, J., & Freeman, J. (2017). Gifted education in Europe: Implications for policymakers and educators. In J. W. Pfeiffer (Ed.), APA Handbook on Giftedness and Talent (pp. 54-70). Washington: American Psychological Association.
Treffinger, D. J. (2009). Guest Editorial: Demythologizing gifted education. Gifted Child Quarterly, 53(4), 229-232.
Troxclair, D. A. (2013). Preservice teacher attitudes toward giftedness. Roeper Review, 35(1), 58-64. doi: 10.1080/02783193.2013.740603
Tsai, D.-M. (2007). Differentiating curriculum for gifted students by providing accelerated options. Gifted Education International, 23(1), 88-97. doi: 10.1177/026142940702300111
van Batenburg-Eddes, T., & Jolles, J. (2013). How does emotional wellbeing relate to underachievement in a general population sample of young adolescents: a neurocognitive perspective. Frontier in Psychology, 4, 673. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00673
VanTassel-Baska, J., Feng, A. X., & Evans, B. L. (2007). Patterns of identification and performance among gifted students identified through performance tasks: A three-year analysis. Gifted Child Quarterly, 51(3), 218-231. doi: 10.1177/0016986207302717
Veas, A., Castejón, J.-L., O’Reilly, C., & Ziegler, A. (2018). Mediation analysis of the relationship between educational capital, learning capital, and underachievement among gifted secondary school students. Journal for the Education of the Gifted, 41(4), 369-385. doi: 10.1177/0162353218799436
Φουστάνα, Α., & Ασλάνη, Ι. Μ. (2018). Απόψεις εκπαιδευτικών για την κοινωνική και εκπαιδευτική διαχείριση των χαρισματικών μαθητών. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 8, 1185-1203.
Χαντζούλη, Ε. (2016). Εκπαίδευση ευφυών μαθητών. [Διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών].
Wallace, P. (2009). Distance learning for gifted students: Outcomes for elementary, middle, and high school aged students. Journal for the Education of the Gifted, 32(3), 295-320. doi: 10.4219/jeg-2009-855
Walsh, R. L., Kemp, C. R., Hodge, K. A., & Bowes, J. M. (2012). Searching for evidence-based practice: A review of the research on educational interventions for intellectually gifted children in the early childhood years. Journal for the Education of the Gifted, 35(2), 103-128. doi: 10.1177/0162353212440610
Watters, J. (2021). Why is it so? Interest and curiosity in supporting students gifted in science. In S. R. Smith (Ed.), Handbook of giftedness and talent development in the Asia-Pacific (pp. 761-786). Singapore: Springer.
Winkler, D., & Voight, A. (2016). Giftedness and overexcitability: Investigating the relationship using meta-analysis. Gifted Child Quarterly, 60(4), 243-257. doi: 10.1177/0016986216657588
Wood, R. V., & Laycraft, K. C. (2020). How can we better understand, identify, and support highly gifted and profoundly gifted students? A literature review of the psychological development of highly-profoundly gifted individuals and overexcitabilities. Annals of Cognitive Science, 4(2), 143-165.
Wouters, S., Colpin, H., Germeijs, V., & Verschueren, K. (2009). Understanding the effect of being a big fish in a little pond on academic self-concept. Netherlands Journal of Psychology, 65(3), 89-101. doi: 10.1007/BF03080131
Wu, E. (2013). Enrichment and acceleration: Best practice for the gifted and talented. Gifted Education Press Quarterly, 27, 2-8.
Zabloski, J., & Milacci, F. (2012). Gifted dropouts: Phenomenological case studies of rural gifted students. Journal of Ethnographic & Qualitative Research, 6, 175-190.
Ziegler, A. (2005). The actiotope model of giftedness. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness, 2nd ed. (pp. 411-436). New York: Cambridge University Press.
Ziegler, A., & Heller, K. A. (2000). Conceptions of giftedness from a meta-theoretical perspective. In K. A. Heller, F. J. Monks, R. J. Sternberg & R. F. Subotnik (Eds.), International Handbook of Giftedness and Talent (2nd ed., pp. 3-22). Oxford: Elsevier.
Ziegler, A., Vialle, W., & Wimmer, B. (2013). The actiotope model of giftedness: A short introduction to some central theoretical assumptions. In S. N. Phillipson, H. Stoeger & A. Ziegler (Eds.), Exceptionality in East Asia (pp. 1-17). Routledge.
Νόμος 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000): Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις.
Νόμος 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α/20-11-2003): Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις.
Νόμος 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008): Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Νόμος 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011): Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)