Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ


Δημοσιευμένα: Οκτ 8, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
αριθμητήριο απαρίθμηση διατήρηση ποσότητας εκτίμηση ποσοτήτων λεκτικά προβλήματα ανάλυση αριθμού νήπια γονείς νηπιαγωγοί
Χρυσάνθη Σκουμπουρδή (Chrysanthi Skoumpourdi)
Περίληψη

Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν οι ικανότητες των νηπίων (5 ετών) σε μαθη­ ματικές δραστηριότητες με τη χρήση αριθμητηρίον και οι σχετικές απόψεις των γονιών τους καθώς και νηπιαγωγών. Οι μαθηματικές δραστηριότητες που δόθηκαν περιλάμβαναν (α) απαρίθμηση, (β) διατήρηση της ποσότητας, (γ) άμεση εκτίμηση και αντιστοίχιση των ποσοτήτων και αναγνώριση συμ­ βόλων (1-6), (δ) απλά λεκτικά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης και (ε) ανάλυση αριθμού σε δύο προσθετέους. Βρέθηκε ότι το αριθμητήριο βοήθησε τα νήπια να ανταποκριθούν σε τέτοιες δραστηριότητες, όπως επίσης ότι το μέσο αυτό ήταν οικείο τόσο στους γονείς όσο και στους νηπιαγωγούς. Η πα­ ρατήρηση και καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων των νηπίων στο χειρισμό του αριθμητηρίου οδήγησε σε μια πρόταση για σχεδιασμό ενός πιο λειτουργικού συναρμολογούμενο αριθμητηρίου.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Χρυσάνθη Σκουμπουρδή (Chrysanthi Skoumpourdi), Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λέκτορας
Αναφορές
Ball, R. (1960). A Short Account of the History of Mathematics (pp. 123-127). Dover Publications Ine NY.
Bartolini Bussi, G. M. & Boni, M. (2003). Instruments for Semiotic Mediation in Primary School Classrooms. For the Learning of Mathematics Vol. 23, No 2, 15-22.
Bunt, L.N.H., Jones, P.S., Bedient, J.D., (1976). The Historical Roots of Elementary Mathematics, (pp. 223-228). Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Burton, D. (1997). The history of mathematics: an introduction (pp. 237-243). McGray-Hill, NY.
Cotter, Α. J. (2000). Using Language and Visualization to Teach Place Value. Teaching Children Mathematics, Vol. 7, No 2, 109-114.
Eves, H. (1983). Great moments in mathematics: before] 650 (pp. 135-147). The Mathematical Association of American.
Fauvel, J. & Maanen, J. van, (eds) (2000). History in Mathematics Education The ICMI Study (pp. 257-258, 343-345). Kluwer Academic Publishers.
Fischer, P. S. & Hartmann, C. (2005). Math through the Mind's Eye. Mathematics Teacher Vol. 99, No 4, 246-250.
Gravenmeijer, K. (2000). Ένας διδακτικο-θεωρητικός συλλογισμός σχετικά με τη χρή­ ση χειρισμών. Στο Streefland, L. (ed.) Ρεαλιστικά Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (σελ. 59-82) (Επιμέλεια μετάφρασης: Ε. Κολέζα). Leader Books.
Gravenmeijer, Κ., Cobb, P., Bowers, J. & Whitenack, J. (2000). Symbolizing, Modelling, and Instructional Design. In Cobb, P, Yackel, E. & McClain K. (ed.) Symbolizing and Communicating in Mathematics Classrooms Perspectives on Discourse, Tools, and Instructional Design (pp. 225-273). Lawrence Erlbaum.
Gravenmeijer, K. & Stephan, M. (2002). Emergent Models as an Instructional Design Heuristic. In Gravenmeijer, K., Lehrer, R., Oers, B. van and Verschaggel, L. (ed.) Symbolizing Modeling and Tool Use in Mathematics Education (pp. 145-169). Kluwer Academic Publishers Netherlands.
Heath, T. (1981). Λ History of Greek Mathematics Volume 1 From Thaïes to Euclid (pp. 46- 52). Dover Publications, Inc. NY.
Heath, T. (2003). A Manual of Greek Mathematics (pp. 24-27). Courier Dover Publications. Ifrah, G. (1981). Παγκόσμια Ιστορία των Αριθμών (σελ. 114-121). Σμυρνιωτάκης. Mankiewicz, R., (2002). Η ιστορία των μαθηματικών (σελ. 67-76). (Τίτλος πρωτοτύπου: The Story of Mathematics, μετάφραση Αεωνίδας Καρατζάς). Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
Menne, J. (2001). Jumping ahead: an innovative teaching program. In
Anghileri, J. (ed) Principles and Practices in Arithmetic Teaching (pp 95-106). Open University Press.
Pimm, D. (1995). Symbols and Meanings in School Mathematics (pp. 76-88). Routledge London.
Σκουμπουρδή, Χ. (προ δημοσίευση). Υλικό για τα μαθηματικά της πρώτης σχολικής ηλικίας. Τόμος ΕνΕΔιΜ.
Σκουμπουρδή, Χ. & Καλαβάσης, Φ. (2007). Σχεδιασμός ένταξης του παιχνιδιού στη μαθηματική εκπαίδευση για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Στο Φ. Καλαβάσης και Α. Κοντάκος (επιμ.) Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (σ.σ. 137-156) Ατραπός, Αθήνα.
Smith, Ε. D. (1958) History of Mathematics Volume II (pp. 156-194). Dover Publications, INC. NY.
Smith, D. & Mikami, Y. (2004). A History of Japanese Mathematics (pp. 18-46) Courire Dover Publications.
StruiJk, J. C. (1987). Συνοπτική Ιστορία των Μαθηματικών (σελ. 139-140). Δαίδαλος.
Swetz, F. (1994) (eds). From five fingers to infinity: a journey through the history of mathematics (359-363). Open Court, Chicago.
Szendrei, J. (1996), Concrete Materials in the Classroom. Bishop, J. A. (eds.), International Handbook of Mathematics Education (pp. 411-434). Kluwer, Academic Publishers, Netherlands.
Treffers, A. (2000). To Διδακτικό Υπόβαθρο ενός προγράμματος Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο. Στο Streefland, L. (ed.) Ρεαλιστικά Μαθηματικά στην Πρω­ τοβάθμια Εκπαίδευση (σελ. 18-58) (Επιμέλεια μετάφρασης: Ε. Κολέζα) Leader Books.
van den Heu vel-Panhuizen, M. (2003). The Didactical Use of Models in Realistic Mathematics Educationa: An Example from a Longitudinal Trajectory on Percentage. Educational Studies in Mathematics 54, pp 9-35.
Wilson, R. (2001). Stamping Through Mathematics (pp. 16-17, 28-29,76-77) Springer.