Αρ. 2 (2008): ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Δημοσιευμένα: 2018-10-08

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TΕΥΧΟΥΣ

Γιώργος Φιλίππου (Giorgos Philippou), Μαριάννα Τζεκάκη (Marianna Tzekaki)

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Βαρβάρα Γεωργιάδου - Καμπουρίδου (Barbara Georgiadou - Kabouridis), Μαριάννα Μπατζακλή (Marianna Mpartzakli)