ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ


Δημοσιευμένα: Jun 14, 2021
Λέξεις-κλειδιά:
Επαγγελματική Ανάπτυξη Κοινότητες Πρακτικής Μαθηματικά
Αντωνία Πετρίδου (Antonia Petridou)
Περίληψη

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη μελέτη των δυνατοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα μαθηματικά, στο πλαίσιο μιας κοινότητας πρακτικής, η οποία συγκροτήθηκε και λειτούργησε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018, σε ένα πειραματικό σχολείο της Βόρειας Ελλάδας. Στην κοινότητα πρακτικής συμμετείχαν 10 εκπαιδευτικοί και δύο ερευνητές της διδακτικής των μαθηματικών. Για τη ‘μελέτη περίπτωσης’ της κοινότητας πρακτικής αξιοποιήθηκε η θεωρία του Wenger. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η συνεργασία με τους ερευνητές και με την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια, που λειτούργησε ως διευκολύντρια (facilitator) στο πεδίο, διευκόλυνε τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών, έδωσε διεξόδους στους προβληματισμούς και τα διδακτικά διλήμματα που καθημερινά αντιμετώπιζαν κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Νέοι Ερευνητές
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Αντωνία Πετρίδου (Antonia Petridou), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 Εκπαιδευτικός 1ου Πειραματικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης

Αναφορές
Goodchild, S., Fuglestad, A. B., & Jaworski, B. (2013). Critical alignment in inquiry-based practice in developing mathematics teaching. Educational Studies in Mathematics, 84(3), 393–412.
Goos, M., Dole, S. & Geiger, V. (2011). Improving numeracy education in rural schools:a professional development approach, Math Ed Res , 23, 129–148. DOI:10.1007/s13394-011-0008-1
Goos, M. (2014). Researcher–teacher relationships and models for teaching development in mathematics education. ZDM, 46(2), 189–200. doi:10.1007/s11858-013-0556-9.
Jaworski, B. (2005). Learning communities in mathematics: creating an inquiry community between teachers and didacticians. Research in Mathematics Education, 7(1), 101–119.
Jaworski, B. (2006). Theory and practice in mathematics teaching development: critical inquiry as a mode of learning in teaching.Journal of Mathematics Teacher Education, 9(2), 187–211.
Jaworski, B. (2012). Mathematics teaching development as a human practice: identifying and drawing the threads. ZDM - The International Journal on Mathematics Education, 44, 613–625.
Krainer, K. (2008). Individuals, teams, communities and networks: Participants and ways of participation in mathematics teacher education. In K. Krainer and T. Wood (Eds.) Participants in mathematics teacher education (pp.1–10). Rotterdam: Sense Publishers. Ανακτήθηκε από https://www.sensepublishers.com/media/1083-the-handbook-ofmathematics- teacher-education-volume-3.pdf
Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: legitimate peripheral participation. Cambridge, Cambridge University Press.
Robutti, O., Cusi, A., Clark ‑Wilson, A., Jaworski, B., Chapman, O., Esteley,C., Goos, m., Isoda, M., & Joubert, M.(2016). ICME international survey on teachers working and learning through collaboration: June 2016.ZDM Mathematics Education, 48:651–690. DOI 10.1007/s11858-016-0797-5
Sakonidis, C., & Potari, D. (2014). Mathematics teacher educators’/researchers’ collaboration with teachers as a context for professional learning. ZDM, 46(2), 293–304. doi:10.1007/s11858-014-0569-z.
Sztajn, P., Hackenberg, A., White D.Y. & Allexsaht-Snider M. ( 2007). Mathematics professional development for elementary teachers: Building trust within a school –based mathematics education community . Teaching and Teacher Education, 23(6), 970-984.
Wells, G.(1999). Dialogic Inquiry: Towards a Sociocultural Practice and Theory of Education. Cambridge: Cambridge University Press.
Wenger, E. (1998). Communities of practice: learning, meaning, and identity. Cambridge University Press