ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ


Δημοσιευμένα: Μαΐ 31, 2022
Μαριάννα Tζεκάκη (Marianna Tzekaki)
 Χαρούλα Σταθοπούλου (Charoula Stathopoulou)
Περίληψη

Παρουσιάζονται σύντομα τα άρθρα του τεύχους

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Ball, D. L., & Bass, H. (2002,). Toward a practice-based theory of mathematical knowledge for teaching.
In Proceedings of the 2002 annual meeting of the Canadian Mathematics Education Study Group (pp.
-14). CMESG/GCEDM.
Drayton, B., Bernstein, D., Schunn, C., & McKenney, S. (2020). Consequences of curricular adaptation
strategies for implementation at scale. Science education, 104(6), 983-1007.
Hill, H. C., Rowan, B., & Ball, D. L. (2005). Effects of teachers’ mathematical knowledge for teaching on
student achievement. American educational research journal, 42(2), 371-406.
Sari, M. H., & Olkun, S. (2021). Number line estimations, place value understanding and mathematics
achievement. Journal of Education and Future, (19), 37-47.
Zakaryan, D., & Ribeiro, M. (2019). Mathematics teachers’ specialized knowledge: a secondary
teacher's knowledge of rational numbers. Research in Mathematics Education, 21(1), 25-42.
Zhu, M., Cai, D., & Leung, A. W. (2017). Number line estimation predicts mathematical skills: Difference
in grades 2 and 4. Frontiers in Psychology, 8, 1576.