Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Analyzing Geology textbooks for secondary school curricula in Greece and Spain: Educational use of geological heritage


Published: Jan 1, 2007
Keywords:
Secondary teaching Earth sciences Natural sciences National Education laws
G. Meléndez
G. Fermeli
An. Koutsouveli
Abstract

The teaching of geology as a separate discipline in secondary school curricula has been progressively reduced during the last 20 years in European countries. In the case of Greece and Spain, National Education laws have set geology as a supplementary matter of biology, geography and environmental sciences. However, geology and Earth sciences are not subsidiary items of these "natural science" disciplines. This secondary role assigned to geology is creating serious concern among geologist community due to the substantial drop of geology contents in Secondary school curricula, which will presumably produce a consequent drop of geology students in universities and the lack of geologists in the society. A proposal is made for using geological heritage as an educational tool and incorporating it to textbooks. This means using relevant points of geological and palaeontological heritage, as well as erosional features and fossil sites and relevant remains to illustrate natural processes and the History of Earth. This might provide a valuable instrument to create social and political concern for both Earth sciences and geological heritage, as well as to raise interest and enthusiasm in Secondary school students for the knowledge of Earth.

Article Details
  • Section
  • Geosciences and Culture
Downloads
Download data is not yet available.
References
Calonge, Α., López-Carrillo, Ma D., and Meléndez, G., (in litt.). The palaeontological heritage in the educational texts from the last grade of the obligatory secondary teaching (ESO) in Spain, Proc. Int. Sym. ProGeo, Geol. Heritage, Braga, Sept. 2005. (in press)
Delvene, G., Meléndez, G., and Menéndez, S., 2006. Colecciones de invertebrados jurâsicos en el Museo Geominero (IGME), Reunion Com. Patrimonio SGE., Asturias (MUJA), Junio 2006. Vol. Abstracts, 2p.
Fermeli, G., 2004. Geological-geomorphological heritage, Theory and Praxis-Α pedagogical tool for teaching and evaluation of Geology-Georgraphy lesson and Environmental Education, Post Doctorate research, National and Kapodistrian university of Athens, 490pp. (in Greek with English abstract)
Fermeli, G., and Koutsouveli, An. (in litt.) "Geological and Cultural heritage, a dynamic relationship". The case study of the pedagogical geotope "Ancient cave's quarry on Pentelikon mountain- Attica, Greece" and its relationship with the Acropolis of Athens, Proc. Int. Sym. ProGeo, Geol. Heritage, Braga, Sept. 2005 (in press).
Fermeli, G., Marcopoulou-Diacantoni, An., (2004) "Geosciences in the curricula and students books in Secondary education in Greece". Proc. 10th Int. Congr., 2004. Thessaloniki, Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, XXXVI, 10. (in Greek with English abstract)
Governmental Paper, 1996-2003. 241/v. A7 20-9-96, 1366/v.B718-10-2001, 1375 /v.B718-10-2001, 303/v. B7 13-3-2003, 304/v. B713-3-2003, 1196/v. B726-8-2003. (in Greek)
López-Carrillo, Ma D., Calonge, Α., and Meléndez, G., 2006. El Patrimonio paleontològico en la ensenanza Secundaria: Problemàtica y sugerencias, Proc. XX Jornadas Paleontologia, SEP. (A. Calonge, R. Gozalo, M.V. Pardo eds.) Alcalâ de Henares. Univ. Alcalâ, Oct. 2004, 10p.
López-Carrillo, Ma D., Calonge, Α., and Meléndez, G., (in litt.) The palaeontological heritage in secondary school educational texts: problems and suggestions, Proc. Int. Sym. ProGeo, Geol Heritage, Braga, Sept. 2005. (in press)
Meléndez, G., Fermeli, G., and Koutsouveli, Α., 2006a. Teaching Geology and geological heritage in secondary schools: similar approaches in Spanish and greek schools, ProGeo symposium: «Safeguarding our Geological Heritage». Sept 2006, Kiev and Kamianets-Podil'sky, Ukraine. Abstracts vol., 11-12.
Meléndez, G., Ramajo, J., and Bello, J., 2006b. El Patrimonio paleontològico de Andorra: Yacimientos de invertebrados jurâsicos de Sierra de Arcos, Revista del CELAN, 4, Andorra. Meléndez, G., Ramajo, J., Bello, J., and Soria, M., 2006c. El patrimonio paleontològico de la Cordillera Ibèrica nororiental: yacimientos de invertebrados jurâsicos en los parques culturales del Rio Martin y Maestrazgo (prov. Teruel), Proc. Reunion Com. Patrimonio SGE. Asturias (MUJA), Junio 2006. Vol. Abstracts, 2p
Most read articles by the same author(s)