Επικοινωνία

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.)

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ν. Χιλή, Αλεξανδρούπολη, ΤΚ 68100

Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices, Democritus University of Thrace

Department of Educational Sciences in Pre-school Age
New Chili, Alexandroupolis, Greece, PC 68100

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Καραδημητρίου Κώστας (Karadimitriou Kostas)
ΤΕΕΠΗ Δ.Π.Θ.
Τηλέφωνο 00302551030114

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Καραδημητρίου Κώστας (Karadimitriou Kostas)
Τηλέφωνο 00302551030114