Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό ή/και συνέδριο, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
 • Το άρθρο αυτό είναι πρωτότυπο έργο, δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 • Το άρθρο αυτό δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων.
 • Έχω ακολουθήσει τις οδηγίες για τη Διασφάλιση της Τυφλής Αξιολόγησης.
 • Όταν υπάρχει η δυνατότητα, στις υποσημειώσεις παρατίθενται οι συνδέσεις (URL links) σε αναφορές που είναι προσβάσιμες ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο. Οι συνδέσεις παρατίθενται έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα.
 • Έχω διαβάσει τις οδηγίες προς συγγραφείς και αποδέχομαι τους κανονισμούς του περιοδικού.
 • Οι συγγραφείς του άρθρου διαθέτουν αναγνωριστικό ORCID. Το ORCID των συγγραφέων θα καταχωρηθεί στο κατάλληλο πεδίο κατά τη διαδικασία υποβολής.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


Το περιοδικό δέχεται για δημοσίευση κατά κύριο λόγο ερευνητικές εργασίες στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα με αντικείμενο τον χώρο της εκπαίδευσης.

Οι εργασίες  θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο και να μην έχουν ταυτοχρόνως υποβληθεί για κρίση αλλού. Την ευθύνη του περιεχομένου κάθε εργασίας φέρει ο ίδιος ο συγγραφέας και αποδέχεται με την υποβολή, ότι δεν παραβιάζονται πνευματικά δικαιώματα τρίτων. 

Το όνομα του/της συγγραφέως δεν πρέπει να φαίνεται στο αρχείο της αρχικής υποβολής ενώ στοιχεία μέσα στο κείμενο που αποκαλύπτουν το πρόσωπό του πρέπει να αντικαθίστανται με την σημείωση: (…πληροφορίες που μπορεί να ταυτοποιήσουν τους συγγραφείς).

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της κρίσης, ο συγγραφέας ενημερώνεται, αν η εργασία του  είναι αποδεκτή ως έχει, αν χρειάζονται αλλαγές ή αν απορρίπτεται. H Συντακτική Ομάδα μπορεί να ζητήσει τροποποιήσεις στο περιεχόμενο και τη μορφή των κειμένων που γίνονται αποδεκτά.

Αν χρειάζονται αλλαγές, αυτές πρέπει να γίνουν εντός ενός μηνός και η εργασία να υποβληθεί ξανά για επαναξιολόγηση από τους ίδιους αξιολογητές. Η μεταφόρτωση αναθεωρημένων εκδόσεων από τους συγγραφείς γίνεται ως συνέχεια της αρχικής υποβολής και όχι ως νέα.

Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασία κριθεί μη δημοσιεύσιμη από τον ένα κριτή αλλά δημοσιεύσιμη από τον άλλο, αποστέλλεται για αξιολόγηση σε τρίτο κριτή.

Οι υποβολές στο περιοδικό, καθώς και η αξιολόγηση και δημοσίευση γίνονται με εγγραφή στο δικτυακό τόπο του περιοδικού και μέσω αυτού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ακολουθήστε αποκλειστικά το σχετικό υπόδειγμα – template

Ηλεκτρονική Υποβολή άρθρου

Εγγραφή στο περιοδικό Για τη δικτυακή υποβολή άρθρου, θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στο περιοδικό ως συγγραφέας.

1. Εφόσον δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες, συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής χρήστη, επιλέγοντας στο πεδίο «εγγραφή ως» την τιμή «συγγραφέας».

Τα ακόλουθα πεδία του προφίλ σας πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά:

 1. Όνομα
 2. Επίθετο
 3. Email
 4. Συνεργαζόμενο Ίδρυμα (ιδιότητα; Ίδρυμα; Τμήμα. Τα πεδία χωρίζονται με ερωτηματικό μεταξύ τους, λ.χ. Μεταδιδακτορικός Φοιτητής; Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη; Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας)
 5. ORCID ID: Το ORCID IDείναι το διεθνές αναγνωριστικό συγγραφέα, το οποίο αποκτάται χωρίς χρέωση στο www.orcid.org με μία απλή εγγραφή.
 6. Χώρα

Η απόδοση των στοιχείων στα αγγλικά είναι υποχρεωτική. Η ανωτέρω διαδικασία απόδοσης σε άλλη γλώσσα στο σύστημα OJS ισχύει και για την υποβολή των μεταδεδομένων των άρθρων (λεπτομέρειες στη συνέχεια).

Σημείωση: οι εργασίες δε θα προχωρούν σε αξιολόγηση εφόσον τα πεδία είναι ελλιπή.

2. Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένοι ως αναγνώστες και θέλετε να υποβάλετε άρθρο, θα πρέπει να ενημερώσετε το προφίλ σας, προσθέτοντας την ιδιότητα του συγγραφέα.

Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει λογαριασμό με στοιχεία συγγραφέα σε γλώσσα διαφορετική από αυτή που υποβάλλετε, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα κατά την καταχώριση των μεταδεδομένων του άρθρου.

Υποβολή του άρθρου: Έχοντας εγγραφεί, από την προσωπική σας σελίδα ως συγγραφέα επιλέγετε να υποβάλετε μία νέα εργασία (διαδικασία σε πέντε βήματα για την οποία σας καθοδηγεί το σύστημα της πλατφ΄όρμας )

 • Επιλέγετε σε ποια ενότητα του περιοδικού θα υποβάλετε το άρθρο σας (άρθρα, βιβλιοκρισίες, κριτικά σημειώματα κτλ.).
 • Επιλέγετε τη  γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το άρθρο.
 • Ακολουθείτε τις υποδείξεις της λίστας ελέγχου της υποβολής, συμφωνείτε με τη δήλωση για τα πνευματικά δικαιώματα, αποθηκεύετε και συνεχίζετε.
 • Επισυνάπτετε το αρχείο του άρθρου σας, καθώς και τα αρχεία που το συνοδεύουν (φωτογραφίες, γραφήματα, κτλ.), αν υπάρχουν.
 • Συμπληρώνετε τα μεταδεδομένα του άρθρου. Τα ακόλουθα πεδία μεταδεδομένων άρθρου είναι υποχρεωτικά:
 1. Τίτλος (στις δύο γλώσσες)
 2. Περίληψη (στις δύο γλώσσες)
 3. Λέξεις-κλειδιά (στις δύο γλώσσες)
 4. Γλώσσα (εισάγετε el για τα ελληνικά, en για αγγλικά)
 5. Αναφορές (αντιγράφετε τη βιβλιογραφία του άρθρου στο πεδίο αυτό, σε APA ή ΜLA, ανεξάρτητα από το πρότυπο που χρησιμοποιείται στο κείμενο. 

Συνιστούμε τη συμπλήρωση όσο περισσότερων πεδίων γίνεται στην Ευρετηρίαση, πλην των υποχρεωτικών λέξεων-κλειδιών και της γλώσσας. Η ευρετηρίαση συμβάλλει στην αναγνωρισιμότητα του άρθρου στο διαδίκτυο με δομημένο τρόπο.

Mεταδεδομένα OpenAIRE Εφόσον η εργασία σας είναι αποτέλεσμα χρηματοδότησης του έργου Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπληρώνετε το πεδίο αυτό υποχρεωτικά με τον αριθμό συμβολαίου (grant agreement number). Αυτό θα επιτρέψει να είναι διαθέσιμη η δημοσίευση στο ευρωπαϊκό αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης www.openaire.eu, που δίνει πρόσβαση σε όλες τις δημοσιεύσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ)

Οργανισμοί Υποστήριξης Συνιστούμε τη συμπλήρωση του πεδίου αυτού, εφόσον το άρθρο είναι αποτέλεσμα ειδικής επιχορήγησης, ευρωπαϊκού έργου ή ιδιώτη χρηματοδότη έρευνας (λχ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή Ίδρυμα Λάτση).

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα ονόματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον Ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω περιοδικού. To περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.

Το περιοδικό δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων των συγγραφέων που είναι δημοσιευμένα στα άρθρα ή για την χρήση στοιχείων που βρίσκονται ελεύθερα στο διαδίκτυο από τρίτους.