Συντακτική ομάδα

Καραδημητρίου Κώστας , Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Μαυρομμάτης Γεώργιος , Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πεντέρη Ευθυμία , Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σιδηροπούλου Μαρέττα , Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Επιστημονική Επιτροπή

Άγγελος Μάρκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Αναστάσιος Μικρόπουλος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αντώνης Καμπάς, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Αθανάσιος Μόγιας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Αντώνης Σαπουντζής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Anne Clerc-Georgy, University of Teacher Education, State of Vaud, Switzerland

Αργύρης Αρχάκης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Βασιλική Βασιλούδη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βασιλική Θεοδώρου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Βασιλική Πλιόγκου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Βίλλυ Τσάκωνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Christine Berzin, Universite de Picardie Jules-Verne, France

Γεώργιος Κουλαουζίδης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Daniel Martin, University of Teacher Education, State of Vaud, Switzerland

Δημήτριος Θεοδώρου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δόμνα Κακανά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Ελεονόρα Παπαλεοντίου-Λουκά, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ελευθερία Μπεαζίδου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ευφημία Τάφα, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Gabriel Kappeler, University of Teacher Education, State of Vaud, Switzerland

Ιωάννα Βουλγαρίδου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ιωάννης Γαλαντόμος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κατερίνα Μιχαλοπούλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κατερίνα Κεδράκα, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Καφένια Μπότσογλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κώστας Μάγος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Λύδια Μίτιτς, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Μαρία Καμπεζά, Πανεπιστήμιο Πατρών

Μαρία Μπιρμπίλη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Μαρια Πούλου, Πανεπιστήμιο Πατρών

Μαρία Παπανδρέου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Ναυσικά Αντωνιάδου, Δρ. Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Πέτρος Καριώτογλου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σοφία Αυγητίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Χαράλαμπος Σακονίδης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Χαρίλαος Ζάραγκας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Χρυσάνθη Σκουμπουρδή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαχείριση και Επιμέλεια Έκδοσης

Καραδημητρίου Κώστας , Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης