Το περιοδικό «Έρευνα στην Εκπαίδευση» επιδιώκει να συμβάλλει στον διεθνή επιστημονικό διάλογο σε ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών και όλων, χωρίς καμία διάκριση, των επί γης ανθρώπων.

Τρέχον τεύχος


Τόμ. 12 Αρ. 2 (2023): Εκπαίδευση και μάθηση σε μουσειακά περιβάλλοντα

Δημοσιευμένα: 2023-01-05

Το τεύχος αποτελεί ειδικό αφιέρωμα με θέμα την «Εκπαίδευση και μάθηση σε μουσειακά περιβάλλοντα» και επιδιώκει να παρουσιάσει μερικές από τις σύγχρονες τάσεις, τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις και τις πρακτικές που αφορούν (σ)το γνωστικό αντικείμενο της Μουσειακής Αγωγής.

Φωτογραφία εξωφύλλου: διαδραστικό έκθεμα και παιδί σε δράση (προσωπικό αρχείο Κ. Καραδημητρίου)

Προβολή όλων των τευχών