Η επίδραση του προσανατολισμού στόχου, της αθλητικής ταυτότητας και των συναισθημάτων στην αθλητική συμπεριφορά μαθητών σε μαθητικούς αγώνες


Δημοσιευμένα: июл. 7, 2021
Λέξεις-κλειδιά:
Προσανατολισμός στόχου κοινωνική αντικοινωνική συμπεριφορά αθλητική ταυτότητα θυμός επιθετικότητα
Χαράλαμπος Καζίλας
Ιωάννης Αθαναηλίδης
Αθανάσιος Λάϊος
Ευάγγελος Μπεμπέτσος
Περίληψη

Ο αθλητισμός ως κοινωνικό φαινόμενο και  εκδήλωση συμπεριφοράς, καλλιεργεί κοινωνικές και ηθικές αξίες, των οποίων τα χαρακτηριστικά που προωθεί, εξαρτώνται στενά από το πώς διδάσκονται και εφαρμόζονται τα διάφορα αθλήματα.

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετασθεί η επίδραση του προσανατολισμού στόχου, της αθλητικής ταυτότητας και των συναισθημάτων στην αθλητική συμπεριφορά των μαθητών. Επίσης να διερευνηθεί η ύπαρξη πιθανών διαφορών στις εξεταζόμενες μεταβλητές σε σχέση με το γένος. 

Για την διεξαγωγή της έρευνας 156 μαθητές και μαθήτριες (86 αγόρια και  70 κορίτσια με μ.ο ηλικίας 16,5 χρόνων) συμπλήρωσαν  τρία ερωτηματολόγια το Task and Ego Orientation in Sport  Questionnaire (TESOSQ; Duda & Nicholls, 1992), το Competative Aggressiveness and Anger Scale (CAAS; Maxwell &  Moores, 2007), το Athletic Identity Measurement Scale (AIMS; Brewer & Cornelius 2001 ), και τo Prosocial and Antisocial Behavior  (Kavussanu, 2006).

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 17. Όλες οι κλίμακες είχαν υψηλό βαθμό εσωτερικής συνοχής.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι συμφωνούν με αυτά παλαιοτέρων ερευνών ότι τα κίνητρα, η αθλητική ταυτότητα και τα συναισθήματα επιδρούν καθοριστικά στην αθλητική συμπεριφορά σύμφωνα με την ανάλυση παλινδρόμησης. Ως προς το γένος, τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνουν προηγούμενες έρευνες οι οποίες βρήκαν διαφορές, με τα αγόρια να εμφανίζουν περισσότερες αρνητικές αθλητικές συμπεριφορές σε σχέση με τα κορίτσια, στο χώρο του αθλητισμού σύμφωνα με το Student t-test.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Ames, C. (1992). Achievement goals, motivational climate and motivational processes. In G.C. Roberts (ed.), Motivation in Sport and Exercise, (pp. 161–176). Champaign, IL: Human Kinetics.
Ames, C., & Ames, R. (1984). Systems of student and teacher motivation: Toward a qualitative definition. Journal of Educational Psychology, 76, 535-556.
Bεληγκέκα B. Π., & Mυλωνά K. (2007). Προσανατολισμός Στόχου Aθλητών Kλασικού Aθλητισμού. Kινησιολογία, 4 (1), 27-39.
Beller, J., & Stoll, S. (1995). Moral development of high school athletes. Journal of Pediatric Exercise, 7, 352-363.
Bredemeier B., & Shields, D. (1986). Moral growth among athletes and nonathletes: A comparative analysis. Journal of Moral Education, 15, 212-220.
Bredemeier, B., & Shields, D. (1984a). Divergence in moral reasoning about sport and everyday life. Sociology of Sport Journal, 1, 348-357.
Bredemeier, B., & Shields, D. (1984b). The utility of moral stage analysis in the investigation of athletic aggression. Sociology of Sport Journal, 1, 138-149.
Brewer, B.W., Van Raalte, J., & Linder, D.E. (1993). Athletic identity: or Achilles heel Hercules’ muscles? International Journal of Sport Psychology, 24, 237–254
Cronbach, L. J. (1951). Coefficient Alpha and the internal structure of tests. Psychometrika 16, 297-334.
Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum.
Διγγελίδης Ν., & Κρομμύδας Χ . (2008). Διαφορές Μαθητών και Μαθητριών Γυμνασίου ως προς την ηθική Συμπεριφορά και η Σχέση της με το Κλίμα Παρακίνησης, τους Στόχους Επίτευξης και την Ευχαρίστηση στο Μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, 6 (2), 149 – 161.
Διγγελίδης Ν., Κοτσάκη Ζ., & Παπαϊωάννου Α. (2005). Διαφορές μεταξύ Μαθητών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου και Λυκείου ως προς την Εσωτερική- Εξωτερική Παρακίνηση, τους Προσωπικούς Προσανατολισμούς, την Αντίληψη Αθλητικής Ικανότητας και το Κλίμα Παρακίνησης. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, 3(1), 77 – 89.
Duda J.N, Hall J., & Howard J. (2001). Achievement goal theory in sport: Recent extensions and future directions. Journal of Sports Science and Medicine, 605 – 611.
Duda, J. N., & Maria L. (1993). The Relationship of Task and Ego Orientation to Performance-Cognitive Content, Affect, and Attributions in Bowling. Journal of Sport Behavior, 16(4), 209-220.
Duda, J. L., & Nicholls, J. (1992). Dimensions of achievement motivation in schoolwork and sport. Journal of Educational Psychology, 84, 290-299.
Duda J., Allison M. (1989).The attributional theory of achievement motivation: Cross-cultural considerations. International Journal of Intercultural Relations, 13, 37-55,
D’Arripe-Longueville, F., Corrion, K., Scoffier, S., Roussel, P., & Chalabaev, A. (2010). Sociocognitiveselfregulatory mechanisms governing judgments of the acceptability and likelihood of sport cheating. Journal of Sport & Exercise Psychology, 32, 595-618.
Dunn, J. G. H., & Causgrove-Dunn, J. C. (1999). Goal orientations, perceptions of aggression,and sportspersonship in elite male ice hockey players. The Sport Psychologist, 13,183–200.
Hall E.R. (1981) Moral development levels of athletes in sport-specific and general social situations. Unpublished Doctoral Dissertation, University, Denton.
Χασάνδρα, Μ. (2006). Η ανάπτυξη του «Ευ Αγωνίζεσθαι» στη Φυσική Αγωγή. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, 4 (2), 211-224
Kavussanu, M. (2006). Motivational predictors of prosocial and anti socialbehaviour in football. Journal of Sports Sciences, 24(6), 575-588.
Kavussanou, M. (1997). Moral functioning in sport: An achievement goal perspective. Unpublished doctoral dissertation, University of Illinois at Ubrana.
Kazilas, H., Athanailidis, I. Laios, A.,Proios Μ., & Bebetsos, E.( 2014). The Effect of Athletic Identity on Social Behaviorand Aggression in School Basketball Games. International Journal of Scientific Research, 3 (1), 219-221.
Kent, M. (2007). Athletic Identity The Oxford Dictionary of Sports Science & Medicine (3rd ed.). Oxford, UK: Oxford University Press.
Kleiber, D. A., & Roberts, G. C. (1981). The effects of sport experience in the development of social character: An exploratory investigation. Journal of Sport Psychology, 3, 114- 122.
Lemyre, P. N., Roberts, C. G., & Ommundsen, Y. (2002). Achievement goal orientations, perceived ability and sportspersonship in youth soccer. Journal of Applied Sport Psychology, 14, 120-136.
Maehr M.L., & Nicholls J.G., (1980). Culture and Achievement motivation: A second look. In: N Warren (Ed.), Studies in Cross Cultural Psychology, (pp 221-267). New York: Academic Press.
Nicholls, J. G. (1989). The competitive ethos and democratic education. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Nicholls, J. G. (1984). Achievement motivation: Conceptions of ability,subjective experience, task choice, and performance. Psychological Review, 91(3), 328 – 346.
Orlick, T. D. (1981). Positive socialization via cooperative games. Developmental Psychology, 17, 426-429.
Παπαϊωάννου Α., Θεοδωράκης Ι., & Γούδας Μ. (2003). Για μια καλύτερη φυσική αγωγή. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Χριστοδουλίδη.
Παπαϊωάννου A., Θεοδωράκης I., & Γούδας, Μ. (1994). Η παρακίνηση στη φυσική αγωγή. Άθληση & Κοινωνία, 8, 69-77.
Proios, M. (2012) Factor validity of the Athletic Identity Measurement Scale in a Greek Sample. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 10(4), 305–313
Πρώιος, Μ. (2005). Ηθική Ανάπτυξη και Διαφορές των Φύλων στον Αθλητισμό. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, 4(2), 225-236.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)