Τόμ. 2 Αρ. 1 (2016): Πρωτότυπες εργασίες διπλής ομότιμης αξιολόγησης (double-blind peer review)