Μία Λογοθεραπεία για όλους τους μαθητές/τριες: Ο ρόλος του λογοθεραπευτή στη γενική εκπαίδευση και στην τηλεπρακτική (εξ αποστάσεως υποστήριξη)


Δημοσιευμένα: Jun 7, 2022
Λαμπριάνα Τσιακπίνη
https://orcid.org/0000-0001-5270-5764
Βικτώρια Μήτσιου
Περίληψη

Το συγκεκριμένο άρθρο αναπτύσσεται σε δύο μέρη. Ο σκοπός του πρώτου μέρους είναι η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της λογοθεραπευτικής υποστήριξης των μαθητών στη γενική αγωγή και εκπαίδευση, σύμφωνα με δεδομένα και πρακτικές τόσο από την εγχώρια βιβλιογραφία, όσο και από την ξένη. Τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας των λογοθεραπευτών του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής (ΣΕΕΠΕΑΑ). Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η διεθνής βιβλιογραφία και εμπειρία ανεπτυγμένων χωρών με πρότυπα εκπαιδευτικά συστήματα, όπως της Ευρώπης, της Β. Αμερικής και της Αυστραλίας, όπου τονίζεται η σημαντικότητα των λογοθεραπευτών στην πρόληψη, αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητών, τόσο στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), όσο και στο γενικό σχολείο (προσχολική αγωγή, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, στα Κέντρα Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) και στην Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)). Σχετικά με το ρόλο του λογοθεραπευτή στη διαδικασία της αξιολόγησης, επισημαίνεται η απαραίτητη επανένταξή του στη βασική διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΣΥ αλλά και η σημαντικότητα της ένταξής του στο θεσμό των ΕΔΕΑΥ. Με την ολοένα αυξανόμενη ποικιλομορφία στα σχολεία, γίνεται ακόμη πιο έντονη η ανάγκη ύπαρξης μόνιμου λογοθεραπευτικού προσωπικού στα σχολεία, έτσι ώστε να συμβάλλουν και να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι μαθητές λαμβάνουν υπηρεσίες εξίσου ποιοτικές και εναρμονισμένες στις κοινωνικοπολιτισμικές τους ανάγκες. 


Το δεύτερο μέρος του άρθρου αποτυπώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την εξ αποστάσεως συμβουλευτική και υποστήριξη (τηλεπρακτική) από την πλευρά του λογοθεραπευτή, με αφορμή τα νέα δεδομένα της πανδημίας. Ο σκοπός είναι να ενημερώσει για τα αντανακλαστικά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στην πρώτη περίοδο της πανδημίας και για τον ρόλο του λογοθεραπευτή στην τηλεπρακτική. Τέλος, σκοπεύει στην περιγραφή των αρχών της τηλεπρακτικής και στην αναφορά προϋποθέσεων για την εφαρμογή της.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.