Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Severe focal myelopathy secondary to chronic compression by an arachnoid pseudocyst in a Rottweiler


Published: Nov 13, 2017
Keywords:
Arachnoid pseudocyst dog MRI myelography myelopathy
Z. S. POLIZOPOULOU (Ζ.Σ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ)
V. D. SOUFTAS (Β.Δ. ΣΟΥΦΤΑΣ)
G. BRELLOU (Γ. ΜΠΡΕΛΛΟΥ)
M. N. PATSIKAS (Μ.Ν. ΠΑΤΣΙΚΑΣ)
Ν. SOUBASIS (Ν. ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ)
A. F. KOUTINAS (Α.Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ)
Abstract

A four-year old Rottweiler was presented with tetraplegia, established progressively over a 4-month period. Initiallythe dog developed paresis of the posterior limbs that subsequently evolved to tetraparesis and finally tetraplegia. Upon neurological examination the dog exhibited spastic tetraplegia with exaggerated spinal reflexes in all four limbs. The neuroanatomical lesion localization indicated a focal or diffuse cervical spinal cord disease. Cisternal myelography revealed obstruction of the contrast medium flow at the level of C5 vertebral body. Magnetic resonance imaging disclosed intradural-extramedullary compression of the spinal cord at the level of C5-C6 intervertebral disc by a spinal arachnoid pseudocyst, syrinx formation and myelopathy expressed as abnormally higher signal on T2-weighted images at the C5 segment level. Severe demyelination, involving exclusively the white matter of the grossly affected segments and extending rostrally into the brainstem and caudally into the thoracic spinal cord segments, was noticed on histopathology. The unusually severe secondary degenerative change in the cervical spinal cord white matter, inflicted by focal SAP compression, was the most interesting finding.

Article Details
  • Section
  • Case Report
Downloads
Download data is not yet available.
References
Al-Mefty O, Harkey LH, Marawi I, Haines DE, Peeler DF, Wilner HI, Smith RR, Holaday HR, Haining JL, Rüssel WF, Harrison Β, Middleton ΤΗ (1993) Experimental chronic compressive cervical myelopathy. Journal of Neurosurgery, 79: 550-561.
Bagley RS (2005) Clinical features of important and common diseases involving the spinal cord of dogs and cats. In: Fundamentals of Veterinary Clinical Neurology, Blackwell, Ames, pp. 166-167.
Bassiouni H, Hunold A, Asgari S, Hübschen U, König H-J (2004) Spinal intradural juxtamedullary cysts in the adult: surgical management and outcome. Neurosurgery, 55:1352-1360.
Bologa L (1985) Oligodendrocytes, key cells in myelination and target in demyelinating disease. Journal of Neuroscience Research, 14:1-20.
Frykman OF (1999) Spinal arachnoid cyst in four dogs: diagnosis, surgical treatment and follow-up results. Journal of Small AnimalPractice, 40:544-549.
Gnirs K, Ruel Y, Blot S, Begon D, Rault D, Delisle F, Boulouha L, Colle MA, Carozzo C, Moinsonierre Ρ (2003) Spinal subarachnoid cysts in 13 dogs. Veterinary Radiology and Ultrasound, 44: 402-408.
Hardie RJ, Linn KA, Rendano VT (1996) Spinal meningeal cyst in a dog: a case report and literature review. Journal of the American Animal Hospital Association, 32: 477-480.
Jurina K, Grevel V (2004) Spinal arachnoid pseudocysts in 10 rottweilers. Journal of Small Animal Practice, 45: 9-15.
Nabors MW, Pait TG, Byrd EB, Karim NO, Davis DO, Kobrine AI, Rizzoli HV (1988) Updated assessment and current classification of spinal meningeal cysts. Journal of Neurosurgery, 68: 366-377.
Rylander H, Lipsitz D, Berry WL, Sturges BK, Vernau KM, Dickinson PJ, A_or SA, Higgins RJ, LeCouteur RA (2002) Retrospective analysis of spinal arachnoid cysts in 14 dogs. Journal of Veterinary Internal Medicine, 16: 690-696.
Skeen TM, Olby NJ, Mu_ana KR, Sharp NJ (2003) Spinal arachnoid cysts in 17 dogs. Journal of the American Animal Hospital Association, 39: 271-282.
Summers Β A, Cummings JF, de Lahunta A (1995) Principles ofneuropathology. In: Veterinary Neuropathology, Mosby, St. Louis: pp. 42-44.
Wang MJ, Levi AD, Green BA (2003) Intradural spinal arachnoid cysts in adults. Surgical Neurology, 60: 49-56.
Yamaura I, Yone K, Nakahara S, Nagamine T, Baba H, Uchida Κ, Komiya S (2002) Mechanism of destructive pathologic changes in the spinal cord under chronic mechanical compression. Spine, 27:21-26.
Most read articles by the same author(s)