Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

A case of canine epitheliotropic lymphoma (mycosis fungoides)


M. N. SARIDOMICHELAKIS (Μ. Ν. ΣΑΡΙΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ)
C. K. KOUTINAS (X.K. ΚΟΥΤΙΝΑΣ)
A. F. KOUTINAS (Α. Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ)
Abstract

The clinical picture, diagnosis and treatment of a dog with epitheliotropic lymphoma are presented. The dog (male, mongrel, 13-year old) was admitted to our Clinic with a 5-month history of non-pruritic skin lesions. At clinical examination a multifocal to diffuse exfoliative erythrodermia was the most striking finding. Diagnosis of epitheliotropic lymphoma was based on cutaneous histopathology, revealing a dense dermal and epidermal lymphocytic infiltration and Pautrie microabcess formation. Initial treatment with isotretinoin had a poor impact on skin lesions that progressed to the macular stage. On the contrary, combination chemotherapy with Lasparaginase and isotretinoin resulted in substantial improvement. The animal died, following a short period of depression and inappetance, 15 months after the first appearance of skin lesions and 10 months after diagnosis.

Article Details
  • Section
  • Case Report
Downloads
Download data is not yet available.
References
Scott DW, Miller WH, Griffin GE. Lymphoma. In: Small Animal Dermatology, 6th Edition, WB Saunders, Philadelphia, 2001. pp. 1330 -1340.
Beale KM, Dill-Macky E, Meyer DJ, Calderwood-Mays M. An unusual presentation of cutaneous lymphoma in two dogs. J Am Anim Hosp Assoc, 1990,26: 429 - 432.
Beale KM, Bolon B. Canine cutaneous lymphosarcoma: epitheliotropic and non - epitheliotropic, a retrospective study. In: Ihrke Ρ J, Mason IS, White SD (editors), Advances in Veterinary Dermatology, Vol II. Pergamon Press, New York, 1993. pp. 273 - 284.
DeBoer DJ, Turrel JM, Moore PF. Mycosis fungoides in a dog: demonstration of T-cell specificity and response to radiotherapy. J Am Anim Hosp Assoc, 1990,26: 566 - 572.
Moore PF, Olivry T, Naydan D. Canine cutaneous epitheliotropic lymphoma (mycosis fungoides) is a proliferative disorder of CD8 + Τ cells. Am J Pathol, 1994,144:421 - 429.
Affolter VK, Moore PF. Lymphoid proliferations of the skin. In: Immunodermatology 2000: from the laboratory to the clinic; advances in the diagnosis and pathogenesis of animal diseases. Proc ESVD, 2000.
Olivry T, Moore PF. Cutaneous lymphoma and pseudolymphoma. Proc 14th Ann Cong ESVD - ECVD, 1997. pp. 105 -107.
Holloway KB, Flowers FP, Ramos-Caro FA. Therapeutic alternatives in cutaneous T-cell lymphoma. J Am Acad Dermatol, 1992,27: 367 - 378.
Heald PW, Edelson RL. Cutaneous lymphomas and related disorders. In: Fitzpatric TB, Eisen AZ, Wolff K, Freedberg IM, Austen KF (editors), Dermatology in General Medicine, 4th Edition. McGraw-Hill Ine, New York 1993. pp. 1285 -1307.
Burg G. Haffner A, Boni R, Dommann S, Dummer R. New perspectives in experimental and clinical research for cutaneous T-cell lymphomas. Recent Results Cancer Res, 1995,139: 225 - 237.
Harvey RG, McKeever Ρ J. Epitheliotropic lymphoma. In: A Color Handbook of Skin Diseases of the Dog and Cat. Manson Publishing, London, 1998. pp. 48 - 49.
Tobey JC, Houston DM, Breur GJ, Jackson ML, Stubbington DA. Cutaneous T-cell lymphoma in a cat. J Am Vet Med Assoc. 1994,204: 606 - 609.
Moore PF, Olivry T. Cutaneous lymphomas in companion animals. Clin Dermatol 1994,12: 499 - 505.
Lamberg SI, Bunn PA. Proceedings of the workshop on cutaneous T-cell lymphomas (mycosis fungoides and Sezary syndrome). Cancer Treat Rep 1979, 63: 561 - 572.
Walton DK. Canine epidermotropic lymphoma (mycosis fungoides and pagetoid reticulosis). In: Kirk RW (editor). Current Veterinary Therapy IX. WB Saunders, Philadelphia, 1986. pp. 609 - 614.
Koutinas AF, Polizopoulou ZS, Saridomichelakis MN, Argyriadis D, Fytianou A, Plevraki KG. Clinical considerations on canine visceral leishmaniasis in Greece: A retrospective study of 158 cases (1989 -1996). J Am Anim Hosp Assoc 1999, 35:376 - 383.
Murphy KM, Olivry T. Comparison of T-lymphocyte proliferation in canine epitheliotropic lymphosarcoma and benign lymphocytic dermatoses. Vet Dermatol 2000,11: 99-105.
Monello ΚΑ, McEwen G, Schultz KT. PEG-L-asparaginase in the treatment of canine epitheliotropic lymphoma and histiocytic proliferative dermatitis. In: Ihrke PJ, Mason IS,
White SD (editors), Advances in Veterinary Dermatology, Vol II. Pergamon Press, New York, 1993. pp. 293 - 299.
Scott DW. Lichenoid reaction in the skin of dogs: clinicopathologic correlations. J Am Anim Hosp Assoc 1984, 20: 305 - 317.
Thrall MA, Macy DW, Snyder SP, Hall RL. Cutaneous lymphosarcoma and leukemia in a dog resembling Sezary syndrome in man. Vet Pathol 1984,21:182 -186.
Plumb DC. Veterinary Drug Handbook, 3rd Edition. Iowa State University Press, Ames, 1999.
Lee LA, Fritz KA, Golitz L. Second cutaneous malignancies in patients with mycosis fungoides treated with topical nitrogen mustard. J Am Acad Dermatol 1982,7: 590 - 598.
Price NM, Deneau DG, Hoppe RT. The treatment of mycosis fungoides with ointment-based mechlorethamine. Arch Dermatol 1982,118: 234 - 237.
Power HT, Ihrke PJ. Synthetic retinoids in veterinary dermatology. Vet Clin North Am-Small Anim Pract 1990,20: 1525 -1539.
MacEwen GE, Robert RC, Fox LE, Loar AS, Kurzman ID. Evaluation of L-asparaginase: polythylene glucol conjugate versus native L-asparaginase combined with chemotherapy.
J Vet Intern Med 1992,6: 230 - 234.
White SD. Newly introduced drugs in Veterinary Dermatology. Proc 3rd World Cong Vet Dermatol, 1996. pp. 84.
Lemarie SI, Eddiestone SM. Treatment of cutaneous T-cell lymphoma with dacarbazine in a dog. Vet. Dermatol. 1997,8:41 - 46.
Most read articles by the same author(s)