Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Postparturient liver diseases of dairy cattle (Ketosis, fatty liver). I. Etiology and Pathogenesis


Published: Jan 31, 2018
Ν. PANOUSIS (Ν. ΠΑΝΟΥΣΗΣ)
H. KARATZIAS (Χ. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ)
Abstract

Two of the commonest in practice postparturient liver diseases of dairy cows, ketosis and fatty liver, are discussed in this paper. It is not uncommon for both diseases to occur simultaneously, or each to act as a predisposing factor for the other. These diseases share a common etiology and pathogenesis, which are energy imbalance and disruption of normal carbohydrate metabolism during the period of high milk yield. Poor herd management during the dry period and hormonal changes accompanying parturition, have been associated with fat utilization for energy production, which in turn leads to fatty infiltration of the liver and ketosis.

Article Details
  • Section
  • Review Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Smith TR, Hippen AR, Beitz DC, Young JW. Metabolie characteristics of induced ketosis in normal and obese dairy cows. J.Dairy Sci. 1997,80: 1569-1581.
Moore DA, Ishler V. Managing dairy cows during the transition period : Focus on ketosis. Food-Animal Practice 1997, Vet. Med. (Dec.) : 1061-1072.
Guard C. Metabolic diseases: A herd approach. In: Diseases of dairy cattle, Rebhun W. (ed.), Williams & Wilkins 1995, pp. 497-499.
Goff J P, Horst RL. Physiological changes at parturition and their relationship to metabolic disorders. J. Dairy Sci. 1997, 80: 1260-1268.
Bell AW. Regulation of organic nutrient metabolism during transition from late pregnancy to early lactation. J. Anim. Sci. 1995,73:2804-2819.
Bertics SJ, Grummer RR, Cadorniga-Valino C Stoddard EE. Effect of prepartum dry matter intake on liver triglyceride concentration and early lactation. J. Dairy Sci. 1992,75: 1914-1922.
Grummer RR. Impact of changes in organic nutrient metabolism on feeding the transition dairv cow. J. Anim. Sci. 1995,73:2820-2833.
Drackley JK, Richard MJ, Beitz DC, Young JW. Metabolic changes in dairy cows with ketonemia in response to feed restriction and dietary 1,3-Butanediol. J. Dairy Sci. 1992,75 :1622-1634.
Treacher RJ, Reid IM, Roberts CJ. Effect of body condition at calving on the health and performance of dairy cows. Anim. Prod. 1986, 43 : 1-6.
Reid IM. Roberts CJ, Treacher RJ, Williams LA. Effect of body condition at calving on tissue mobilization, development of fatty liver and blood chemistry of dairy cows. Anim. Prod. 1986,43 : 7-15.
Vasquez-Anon M, Bertics SJ, Grummer RR. The effect of dietary energy source during mid to late lactation on liver triglyceride and lactation performance of dairy cows. J. Dairy Sri. 1997,80:2504-2512.
Studer E. A veterinary perspective of on-farm evaluation of nutrition and reproduction. J. Dairy Sci. 1998, 81: 872-876.
Strang BD, Bertics SJ, Grummer RR, Armentano LE. Effect of long-chain fatty acids on triglyceride accumulation, gluconeogenesis and ureagenesis in bovine hepatocytes. J.
Dairy Sci. 1998,81:728-739.
Yoshino K, Katoh N, Takahashi K, Yuasa A. Possible involvement of protein kinase C with induction of haptoglobin in cows by treatment with dexamethasone and by starvation. Am. J. Vet. Res. 1993, 54 (5) : 689-694.
Fleming SA. Ketosis of ruminants (Acetonemia). In : Large Animal Internal Medicine, Smith B. (ed.), Mosby Company, St. Louis-Baltimore-Philadelphia-Toronto 1996 (2nd ed.), pp. 1455-1463.
Herdt TH. Fatty liver in dairy cows. Vet. Clin. North Am. (Food Anim. Pract.) 1988, 4 (2) : 269-287.
Kasari TR. Medical management of common physiologic and metabolic abnormalities in anorectic cattle. Food-Animal Practice 1994, Vet. Med. (Sept.) : 898-909.
Veenhuizen JJ, Drackley JK, Richard MJ, Sanderson TP, Miller LD, Young JW. Metabolic changes in blood and liver during development and early treatment of experimental fatty liver and ketosis in cows. J. Dairy Sci. 1991, 74 : 4238-4253.
Maisey I, Andrews AH, Laven RA. Efficacy of recombinant bovine somatotrophin in the treatment of fat cow syndrome. Vet. Ree. 1993,133:293-296.
Grummer RR. Etiology of lipid-related metabolic disorders in periparturient dairy cows. J. Dairy Sci. 1993, 76 : 3882-3896.
Grummer RR, Carroll DJ. Effects of dietary fat on metabolic disorders and reproductive performance of dairy cattle. J. Anim. Sci. 1991, 69 : 3838-3852.
Studer VA, Grummer RR, Bertics SJ, Reynolds CK. Effect of prepartum propylene glycol administration on periparturient fatty liver in dairy cows. J. Dairy Sci. 1993, 76 : 2931-2939.
Oikawa S, Katoh N, Kawawa F, Ono Y. Decreased serum apolipoprotein B-100 and A-( cencentrations in cows with ketosis and left displacement of the abomasum. Am. J. Vet. Res. 1997,58 (2): 121-125.
Kleppe BB, Aiello RJ, Grummer RR, Armentano LE. Triglyceride accumulation and very low density lipoprotein secretion by the rat and goat hepatocytes in vitro. J. Dairy Sci. 1988,71:1813-1822.
Harrison RD, Ford SP, Young JW, Conley AJ, Freeman AE. Increased milk production versus reproductive and energy status of high producing dairy cows. J. Dairy Sci. 1990, 73 : 2749-2755.
Kronfeld DS. Major metabolic determinants of milk volume, mammary efficiency and spontaneous ketosis in dairy cows. J. Dairy Sci. 1982, 65 : 2204-2218.
Heitmann RN, Dawes DJ, Sensenig SC. Hepatic ketonogenesis and peripheral ketone body utilization in the ruminant. J. Nutr. 1987.117 : 1174-1180.
Tveit B, Lingaas F, Svedsen M, Sjaastad OV. Etiology of acetonemia in Norwegian cattle. 1. Effect of ketogenic silage, season, energy level and genetic factors. J. Dairy Sci. 1992. 75:2421-2432
Lingaas F, Tveit B. Etiology of acetonemia in Norwegian cattle. 2. Effect Of butyric acid, valeric acid and putrcscine. J. Dairy Sci. 1992, 75 : 2433-2439.
Anderson L, Lundstrom K. Effect of feeding silage with high butyric acid content on ketone body formation and milk yield in postparturient dairy cows. Zentrabi. Veterin., Reihe A 1985,32:15-21.
Lean IJ. Bruss ML, Troutt HF, Galland JC, Farver TB, Rostami J, Holmberg CA, Weaver LD. Bovine ketosis and somatotrophin : risk factors for ketosis and effects of ketosis
on health and production. Res. Vet. Sci. 1994,57 : 200-209.
Yoshino K, Katoh N, Takahashi K, Yuasa A. Purification of a protein from serum of cattle with hepatic lipidosis and identification of the protein as haptoglobin. Am. J. Vet. Res. 1992,53 (6): 951-956.
Grummer RR, Bertics SJ, La Count DW, Snow JA, Dentine MR, Stauffacher RH. Estrogen induction of fatty liver in dairy cattle. J. Dairy Sci. 1990,73: 1537-1543.
Sakai T, Hayakawa T, Hamakawa M, Ogura K, Kubo S. Therapeutic effects of simultaneous use of glucose and insulin in ketotic dairy cows. J. Dairy Sci. 1993,76: 109-114.
Brockman RP. Roles of insulin and glucagon in the development of ruminant ketosis: a review. Can. Vet. J. 1979, 20:121-136.
Mc Garry JD, Foster DW. Regulation of hepatic fatty acid oxidation and ketone body production. Annu. Rev. Biochem. 1980.49:395-401.
Drackley JK, Veenhuizen JJ, Richard MJ, Young JW. Metabolic changes in blood and liver of dairy cows during either feed restriction or administration of 1,3-Butanediol. J. Dairy Sci. 1991,74:4254-4264.
Zammit VA. Ketogenesis in the liver of ruminants - adaptations of the challenge. J. Agric. Sci. 1990,115 : 155-160.
Macros E, Mazur A, Cardot P, Rayssiguier Y. Serum apolipoprotein Β and A-( and naturally occurring fatty liver in dairy cows. Lipids 1990, 25 : 515-511.
Uchida E, Katoh N, Takahashi K. Induction of fatty liver in cows by ethionine administration and concomitant decreases of serum apolipoproteins B-100 and A-( concentrations. Am. J. Vet. Res. 1992,53(11): 2035-2042.
Katoh N, Minura S, Uchida E, Takahashi K. Effect of estradiol administration and subsequent non feeding on liver estrogen receptor, serum apolipoprotein B-100 and serum triglyceride concentrations in steers. Am. J. Vet. Res. 1993. 54: 1476-1482.
Oikawa S. Katoh N. Reduced concentrations of apolipoproteins B-100 and A-( in serum from cows with retained placenta. Can. J. Vet. Res. 1997,61 : 312-314.
Foster LA. Clinical ketosis. Vet. Clin. North Am. (Food Anim. Pract.) 1988.4(2): 253-267.
Most read articles by the same author(s)