Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

An outbreak of dermatophilosis in a dairy cattle farm in the area of Thessaloniki.


N. GIADINIS (Ν. ΓΙΑΔΙΝΗΣ)
M. N. SARIDOMICHELAKIS (Μ.Ν. ΣΑΡΙΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ)
A. F. KOUTINAS (Α. Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ)
H. KARATZIAS (Χ. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ)
Abstract

A retrospective study of an outbreak of dermatophilosis in a dairy cattle farm of 40 cows, 12 heifers, 15 bullocks and 10 newborn calves, in the area of Thessaloniki, is presented. To our knowledge this is the first time such an outbreak has been reported in Greece. In 62 of the 77 animals (80.5%) the characteristic skin lesions of the chronic form of the disease were found. None of the bullocks, which did not have access to the open yard, were clinically affected. The disease first appeared in the farm soon after a tractor had been used to dispose the manure from the yard. The mildly painful lesions, involving various parts of the hairy and glabrous skin, were characterized by dry and thick crusts, erythema, hyperpigmentation, erosions and alopecia. Due to the chronic nature of the disease, diagnosis was based on the clinical appearance and skin histopathology, where the organisms were demonstrated with difficulty within the keratin of the crusts, appearing as chains of two parallel rows of coccoid cells. Clinical resolution occurred within a few weeks after one injection of long-acting Oxytetracycline. No recurrence of the disease has ever been reported. Despite the zoonotic potential of dermatophilosis, none of the people who had been in contact with the infected cattle developed skin lesions.

Article Details
  • Section
  • Case Report
Downloads
Download data is not yet available.
References
Scott DW. Dermatophilosis. In: Large Animal Dermatology. W.B.Saunders, Philadelphia, 1988: 136-146.
Radostits ΟΜ, Blood DC. Gay CC. Mycotic dermatitis (cutaneous streptotricosis, Senkobo disease of cattle, lumpy wool of sheep, cutaneous actinomycosis). In: Veterinary Medicine, 8th ed. Bailiiere Tindall, London, 1994: 857-861.
Scanlan CM, Garett PD, Geifer DB. Dermatophilus congolensis infections of cattle and sheep. Comp Cont Educ PractVet 1984, 6: S4-S8.
Scott DW, Manning TO. Caprine dermatology. Part I. Normal skin and bacterial and fungal disorders. Comp Cont Educ PractVet 1984, 6: S197-S199T
Berg JN. Dermatophilosis. In: J.L. Howard (editor) Current Veterinary Therapy. Food Animal Practice. 2nd edition. W.B.Saunders, Philadelphia, 1986:610-611.
Stewart GH. Dermatophilosis. A skin disease of animals and man. Part I. Vet Ree 1972, 91: 537-544.
Evans AG. Dermatophilosis. In: BP Smith (editor) Large Animal Internal Medicine, 2nd ed. CV Mosbv Co, St Louis, 1996: 1411-1412.
Stewart GH. Dermatophilosis. A skin disease of animals and man. Part II. Vet Ree 1972, 91: 555-561
Koney EBM. Dermatophilosis in Chana: effect on the livestock industry. Trop Anim Hlth Prod 1996,28: S3-S8.
Oppong ENW. Research on dermatophilosis in Africa. Trop Anim Hlth Prod 1996. 28: S9-S17.
White SD. Dermatophilosis. In: Howard JL (editor) Current Veterinary Therapy-Food Animal Practice, 3rd ed. W.B. Saunders. Philadelphia, 1993: 894-895.
Ambrose NC. The pathogenesis of dermatophilosis. Trop Anim Hlth Prod 1996,28: S29-S37.
Blood DC, Radostits OM. Mycotic dermatitis (cutaneous streptotrichosis, Senboko disease of cattle, lumpy wool of sheep, coutaneous streptotricosis). In: Veterinary Medicine, 7th ed. Bailiiere Tindall, London. 1989: 735-738.
Evans AG. Dermatophilosis (sporotrichosis; rain scald: lumpy wool; strawberry foot rot). In: BP Smith (editor) Large Animal Internal Medicine. 1st ed. CV Mosby Co. St Louis, 1990:1266-1268.
Roberts DS. Dermatophilus infection. Vet Bull 1967.37:513-521.
Lloyd DH. Dermatophilosis. In: Howard JL (editor) Current Veterinary Therapy-Food Animal Practice, 3rd ed. W.B. Saunders, Philadelphia, 1993: 522-524.
Richard JL, Pier AC. Transmission of Dermatophilus congolensis by Stomoxys calcitrans and Musca domestica. Am J Vet Res 1966, 27: 419-423.
Macadam I. Observations on the effects of flies and humidity on the natural lesions of streptotrichosis. Vet Ree 1964, 76: 194-197.
Koney EBM, Morrow AN. Heron ID. The association between Amblyomma variegatum and dermatophilosis: epidemiology and immunology. Trop Anim Hlth Prod 1996. 28:S18-S25.
Oduye OO. Bovine streptotrichosis in Nigeria. In: D.H. Lloyd, K.C. Sellers (editors) Dermatophilus Infections in Animals and Man. Academic Press, San Diego. 1976. pp. 2-16.
Yeruham I, Elad D, Nyska A. A survey of dermatophilosis in Israeli dairy cattle. Rev Elev Med Vet Pays Trop 1995.48:25-29.
Samui KL, Hugh-Jones ME. The epidemiology of bovine dermatophilosis in Zambia. Vet Res Commun 1990,14:267-278.
Lloyd DH, Hawkins JP, Pragnell J. Efficacy of long acting Oxytetracycline in the treatment and control of bovine dermatophilosis. Vet Dermatol 1990. 1: 79-84.
Hadrill DJ, Walker AR. Effect of acaricide control on Amblyomma variegatum ticks on bovine dermatophilosis on Nevis. Trop Anim Hlth Prod 1996. 26: 28-34.
Kaplan W, Johnston WJ. Equine dermatophilosis (cutaneous streptotrichosis) in Georgia. J Am Vet Med Assoc 1966, 149:1162-1171.
Ezeh AO. Makinde AA. Case of Dermatophilus congolensis infection in a two-day-old calf. Vet Ree 1984. 114: 321-323.
Memery G, Thiery G. La streptotrichose cutanee. I. Etude de la maladie naturelle et expérimentale des bovines. Rev Elev Med Vet Pays Trop 1960. 13: 143-153.
Macadam I. Bovine streptotrichosis : Production of lesions by the bites of the tick Amblyomma variegatum. Vet Ree 1962, 74: 643-646.
Morrow AN, Heron ID, Walker AR, Robinson JL. Amblyomma variegatum ticks and the occurrence of bovine streptotrichosis in Antigua. J Vet Med Β 1989,36: 241-249.
Matheron G, Barre Ν, Roger Β, Martinez D, Sheikboudou C. Dermatophilus cocngolensis bovine dermatophilosis in the French West Indies. III. A comparison between infected and non-infected cattle. Rev Elev Med Vet Pays Trop 1989, 42:331-347.
Egerton JR. Mycotic dermatitis of cattle. Aust Vet J 1964,40: 144-147.
Prescott JF. Dermatophilosis. In: G.R.Carter, J.R. Cole (editors) Diagnostic Procedures in Veterinary Microbiology and Mycology. 5th edition. Academic Press, San Diego, 1990. p.p. 280-283.
Aning KG, Koney EBM. Chemotherapy of dermatophilosis - a preliminary study. Trop Anim Hlth Prod 1996, 28: S39-S43.
Ilemobade AA, Gyang EO. Bida SA, Addo PB. Cure of Dermatophilus congolensis infection in cattle by long-acting Oxytetracycline. Res Vet Sci 1979,27:302-305.
Sarradin P. Akapko AJ, Bornarel P. Mohamadou B. Essai de traitment de la dermatophilose bovine au Cameroun. Intérêt de Γ association antibiotique-bain acaricide. Rev Elev Med Vet Pays Trop 1985, 38: 239-246.
Samui KL, Hugh-Jones ME. The financial and production impacts of bovine dermatophilosis in Zambia. Vet Res Commun 1990, 14:357-365.
Yeruham I, Hadani A, Elad D. Human dermatophilosis (Dermatophilus congolensis) in dairvmen in Israel. J Vet Med 1991.46: 114-116.
Hyslop NSG. Dermatophilosis (streptotrichosis) in animais and man. Comp Immun Microbiol Infect Dis 1980. 2:389-404.
Most read articles by the same author(s)