Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Neurological examination of small ruminants


Published: Nov 27, 2017
Keywords:
Neurological examination small ruminants
N. D. GIADINIS (Ν. Δ. ΓΙΑΔΙΝΗΣ)
N. K. PANOUSIS (Ν. Κ. ΠΑΝΟΥΣΗΣ)
Z. POLIZOPOULOU (Ζ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ)
H. KARATZIAS (Χ. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ)
Abstract
The neurological examination in small ruminants is very helpful in confirming the presence of a neurological problem and localizing the site of the lesion. The anatomical localization is useful for the differential diagnosis, prognosis and treatment of neurological diseases. A thorough review of the case history and clinical examination are followed by the inspection from a distance in order to assess behavior, level of consciousness and position of head, trunk and limbs. The locomotion disorders are evaluated upon walking the animals. Proprioception is examined with the postural reactions and cranial nerve function with the testing of the appropriate reflexes. The neurological examination is completed with the evaluation of muscular tone, spinal reflexes and the assessment of superficial and deep pain sensation.
Article Details
  • Section
  • Review Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Brewer B.D. (1983) Neurologie disease of sheep and goats. Vet. Clin. North Am.- Large Animal Practice, 5(3): 677-700.
Clarkson M.J., Faull W.B. (1991) A handbook for the sheep clinician, 4th ed., Liverpool University Press.
Constable P.D. (2004) Clinical examination of the ruminant nervous system. Vet. Clin. North Am.-Food An. Pract, 20: 185-214.
Hidson J.C, Winter A.C. (1996) Outline of clinical diagnosis in sheep, 2nd ed, Blackwell Science.
Holbrook T.C, White S.L. (1992) Assessment of the nervous system. Vet. Clin. North Am.-Food An. Pract., 8(2): 285-304.
Komnenou A , Argyroudis S., Giadinis N., Dessiris A. (2000) Surgical treatment of coenurosis (gid) in sheep. Vet. Ree, 147: 242-244.
Komnenou A. Th., Argyroudis S., Polizopoulou Z.S., Giadinis N., Dessiris A. (2004) Surgical treatment of coenurosis in sheep: A retrospective study and follow up of 1.130 cases (1996-2004). In Proceedings of the 17th Annual Congress, Large and Exotic Animal Neurology, Glasgow, Scotland.
Koutinas A.F. (1990) Clinical Neurology (from lectures to students of AU.Th.), Thessaloniki.
Koutinas A.F., Polizopoulou Z.S. (2003) Clinical Neurology, Arthropathology and Osteopathology of dog and cat. Synchroni Pedia, Thessaloniki.
Machen M.R., Waldridge B.M., Cebra C, Cebra M., Belknap E.B., Williamson L.H., Pugh D.G. (2002) Diseases of the Neurologic system. In Sheep and Goat Medicine, 1st ed., D.G. Pugh (ed.),
W.B. Saunders.
Marshall A.E., Byars T.D., Whitlock R.H., George L.W. (1981) Brainstem auditory evoked response in the diagnosis of inner ear injury in the horse. J.AV.M.A. (178)3: 282-286.
Martin W.B., Aitken I.D. (2002) Diseases of sheep, 3rd ed. Blackwell Science.
Matthews J. (1999) Diseases of the goat, 2nd ed., Blackwell Science Ltd.
Mayhew I.G. (1989) Large Animal Neurology: A Handbook For Veterinary Clinicians. Philadelphia: Lea & Febiger.
Michail S.G. (1985) Comparative anatomy of domestic mammals, Publication Service AU.Th., Thessaloniki.
Norman S., Smith M.C. (1983) Caprine arthritis-encephalitis: Review of the neurologic form in 30 cases. J.AV.M.A., 182(12): 1342-1345.
Panousis N., Brozos H., Fthenakis G., Karatzias H. (2001) Pregnancy toxaemia in sheep. J.Hel.Vet.Med.Soc, 52(2): 89-96.
Papadopoulos O. (1987) Infectious diseases of domestic animals, Publication Service, AU.Th., Thessaloniki.
Papadopoulos F. (1986) Surgery of domestic mammals, 3rd ed., Kyriakidis (ed.), Thessaloniki
Radostits O.M., Blood D.C, Gay C C (1994) Veterinary Medicine, 8th ed., Baillière Tindall.
Schenk H.C, Gerdwilker A , Ganter M., Baumgärtner W. Tipold A. (2004) Clinical survey of neurological diseases in small ruminants. In Proceedings of the 17th Annual Congress, Large and Exotic Animal Neurology, Glasgow, Scotland.
Scott P.R., Henshaw C.J., Watt N.J. (1994) Cerebellar abiotrophy in a pedigree Charollais ram lamb. Vet. Ree, 135: 42-43.
Smith M.C, Sherman D.M. (1994) Goat Medicine, Lea & Febiger.
Smith M.O., George L.W. (2002) Diagnosis of Neurologic diseases. In Large Animal Internal Medicine, 2nd ed., Β.P. Smith (ed.), Saunders.
Spais AG. (1975) Veterinary General Medicine, vol. II, Publication Service AU.Th., Thessaloniki.
Tsakalof P. (1989) Obstetrics of domestic mammals, Publication Service AU.Th., Thessaloniki.
Most read articles by the same author(s)