Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Effect of PRID administration post-insemination on the establishment of pregnancy of dairy cows under commercial farm conditions


Published: Feb 5, 2019
Keywords:
dairy cow fertility progesterone supplementation
C. Brozos
https://orcid.org/0000-0002-1185-4795
G. Tsousis
E. Kiossis
I. Tsakmakidis
I. Karagiannis
C. Boscos
Abstract

The aim of this study was to test the efficiency of progesterone supplementation post insemination (p.i.) in the fertility of dairy cows under commercial farm conditions. At initiation of the study, 405 cows from three farms -irrespective of their open days- were bred after showing heat or after synchronization. Subsequently, the cows were randomly allocated to receive a progesterone-releasing intra-vaginal device (PRID®) between D5 and D17 p.i (P4+, n=213), or to remain untreated (P4-, n=192). Pregnancy per artificial insemination (P/AI) did not differ between P4+ (42.3%) and P4- (41.2%, P = 0.82) groups. However, the treatment improved P/AI in cows enrolled in the study after the second p.p. insemination (46.8 vs. 25.5, P = 0.02). In the farm that showed the lower days to insemination before treatment, progesterone supplementation tended to raise the P/AI (48.2 vs. 23.5, P = 0.08). However, in the farm with the greater fertility the P4+ group had significantly lower P/AI than the P4- group (37.7 vs. 57.4, P = 0.03).  Conclusively, the beneficial effect of the post-insemination administration of PRID is mainly apparent only after the second p.p. insemination and probably during early lactation when fertility is suppressed.

Article Details
  • Section
  • Research Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Bilodeau-Goeseels S, Kastelic JF. 2003. Factors affecting embryo survival and strategies to reduce embryonic mortality in cattle. Can J Anim Sci. 83:659-671.
Butler WR. 2003. Energy balance relationships with follicular development, ovulation and fertility in postpartum dairy cows. Livest Prod Sci. 83:211-218.
Drackley JK, Cardoso FC. 2014. Prepartum and postpartum nutritional management to optimize fertility in high-yielding dairy cows in
confined TMR systems. Animal. 8:5-14.
Ferguson CE, Kesler DJ, Godke RA. 2012. Improving pregnancy rates in problem breeder cattle by administration of 15 mg of progesterone on days 3-5 post-mating. J Appl Anim Res. 40:173-178.
Ferreira RM, Ayres H, Chiaratti MR, Ferraz ML, Araujo AB, Rodrigues CA, Watanabe YF, Vireque AA, Joaquim DC, Smith LC, et al. 2011. The low fertility of repeat-breeder cows during summer heat stress is related to a low oocyte competence to develop into blastocysts. J Dairy Sci. 94:2383-2392.
Forde N, Carter F, Fair T, Crowe MA, Evans ACO, Spencer TE, Bazer FW, McBride R, Boland MP, O’Gaora P, et al. 2009. Progesterone regulated changes in endometrial gene expression contribute to advanced conceptus development in cattle. Biol Reprod. 81:784-794.
Forro A, Tsousis G, Beindorff N, Sharifi R, Jakel L, Bollwein H. 2012. Combined use of Ovsynch and progesterone supplementation after artificial insemination in dairy cattle. J Dairy Sci. 95:4372-4381.
Franco M, Thompson PM, Brad AM, Hansen PJ. 2006. Effectiveness of administration of gonadotropin-releasing hormone at Days 11, 14 or 15 after anticipated ovulation for increasing fertility of lactating dairy cows and non-lactating heifers. Theriogenology. 66:945-954.
Green MP, Hunter MG, Mann GE. 2005. Relationships between maternal hormone secretion and embryo development on day 5 of pregnancy in dairy cows. Anim Reprod Sci. 88:179-189.
Howell JL, Fuquay JW, Smith AE. 1994. Corpus-luteum growth and function in lactating Holstein cows during spring and summer. J Dairy Sci. 77:735-739.
Larson SF, Butler WR, Currie WB. 2007. Pregnancy rates in lactating dairy cattle following supplementation of progesterone after artificial insemination. Anim Reprod Sci. 102:172-179.
Lemley CO, Butler ST, Butler WR, Wilson ME. 2008. Short communication: Insulin alters hepatic progesterone catabolic enzymes cytochrome P4502C and 3A in dairy cows. J Dairy Sci. 91:641-645.
Leroy JLMR, Van Soom A, Opsomer G, Bols REJ. 2008. The consequences of metabolic changes in high-yielding dairy cows on oocyte and embryo quality. Animal. 2:1120-1127.
Lopez-Gatius F. 2012. Factors of a noninfectious nature affecting fertility after artificial insemination in lactating dairy cows. A review. Theriogenology. 77:1029-1041.
Lopez-Gatius F, Santolaria P, Yaniz JL, Hunter RHF. 2004. Progesterone supplementation during the early fetal period reduces pregnancy loss in high-yielding dairy cattle. Theriogenology. 62:1529- 1535.
Mann GE, Fray MD, Lamming GE. 2006. Effects of time of progesterone supplementation on embryo development and interferon-[tau] production in the cow. Vet J. 171:500-503.
Mullen MP, Forde N, Parr MH, Diskin MG, Morris DG, Nally JE, Evans ACO, Crowe MA. 2012. Alterations in systemic concentrations of progesterone during the early luteal phase affect RBP4 expression in the bovine uterus. Reprod Fert Develop. 24:715-722.
O’Hara L, Forde N, Carter F, Rizos D, Maillo V, Ealy AD, Kelly AK, Rodriguez P, Isaka N, Evans ACO, et al. 2014. Paradoxical effect of supplementary progesterone between Day 3 and Day 7 on corpus luteum function and conceptus development in cattle. Reprod Fertil Dev. 26:328-336.
Pursley JR, Mee MO, Wiltbank MC. 1995. Synchronization of ovulation in dairy cows using PGF(2alpha) and GnRH. Theriogenology. 44:915-923.
Roth Z, Meidan R, Shaham-Albalancy A, Braw-Tal R, Wolfenson D. 2001. Delayed effect of heat stress on steroid production in medium-sized and preovulatory bovine follicles. Reproduction. 121:745-751.
Santos JEP, Rutigliano HM, Sa MF. 2009. Risk factors for resumption of postpartum estrous cycles and embryonic survival in lactating dairy cows. Anim Reprod Sci. 110:207-221.
Sartori R, Rosa GJM, Wiltbank MC. 2002. Ovarian structures and circulating steroids in heifers and lactating cows in summer and lactating and dry cows in winter. J Dairy Sci. 85:2813-2822.
Senosy W, Zain AE, Abdel-Razek AR, Uchiza M, Tameoka N, Izaike Y, Osawa T. 2012. Association between energy status early postpartum and subsequent embryonic mortality in high-yielding recipient cows. Anim Sci J. 83:284-290.
Starbuck MJ, Dailey RA, Inskeep EK. 2004. Factors affecting retention of early pregnancy in dairy cattle. Anim Reprod Sci. 84:27-39.
Stevenson JS, Portaluppi MA, Tenhouse DE, Lloyd A, Eborn DR, Kacuba S, DeJarnette JM. 2007. Interventions after artificial insemination: Conception rates, pregnancy survival, and ovarian responses to gonadotropin-releasing hormone, human chorionic gonadotropin, and progesterone. J Dairy Sci. 90:331-340.
Stronge AJH, Sreenan JM, Diskin MG, Mee JF, Kenny DA, Morris DG. 2005. Post-insemination milk progesterone concentration and embryo survival in dairy cows. Theriogenology. 64:1212-1224.
Torres A, Silva JCE, Deloche MC, Humblot P, Horta AEM, Lopes-daCosta L. 2013. Secondary Corpora lutea induced by hCG treatment enhanced demi-embryo survival in lactating high-yielding dairy cows. Reprod Domest Anim. 48:643-650.
Villarroel A, Martino A, BonDurant RH, Deletang F, Sischo WM. 2004. Effect of post-insemination supplementation with PRID on pregnancy in repeat-breeder Holstein cows. Theriogenology. 61:1513-1520.
Wiltbank M, Lopez H, Sartori R, Sangsritavong S, Gumen A. 2006. Changes in reproductive physiology of lactating dairy cows due to elevated steroid metabolism. Theriogenology. 65:17-29.
Wiltbank MC, Souza AH, Carvalho PD, Cunha AP, Giordano JO, Fricke PM, Baez GM, Diskin MG. 2014. Physiological and practical effects of progesterone on reproduction in dairy cattle. Animal. 8 Suppl 1:70-81.
Yan L, Robinson R, Shi Z, Mann G. 2015. Efficacy of progesterone supplementation during early pregnancy in cows: A meta-analysis. Theriogenology. Article in press, doi:10.1016/j.theriogenology.2015.12.027.
Most read articles by the same author(s)