Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Associations of periparturient β-hydroxybutyric acid and non-esterified fatty acids blood serum concentrations with milk yield, milk composition and milk somatic cells count of intensively managed Chios dairy ewes


Published: Feb 5, 2019
Keywords:
dairy sheep milk yield milk composition somatic cell count β-hydroxybutyric acid
I. Karagiannis
C. Brozos
https://orcid.org/0000-0002-1185-4795
E. Kiossis
C. Boscos
G. Fthenakis
N. Panousis
Abstract

This Research Paper addresses the hypothesis whether in dairy ewes: periparturient β-hydroxybutyric acid (BHBA) and non-esterified fatty acids (NEFA) concentrations are associated with milk yield, composition and udder halves with increased somatic cell counts (SCC ≥ 0.5 × 106 cells/mL). A total of 186 Chios ewes reared under intensive system were used for this research. Serum BHBA and NEFA concentrations were measured before lambing (-30d,  -15d), and BHBA concentrations after lambing (+7d, +15d, +30d, +45d). Milk samples were collected at 15, 30 and 45days in milk (DIM). Total milk yield (MY) of the first 30, 60 and 90 DIM and total fortnightly milk yield (FMY) produced from 15 to 59 DIM were recorded. Positive associations between BHBA at +7d and MY of the first 30, 60 and 90 DIM were revealed (P < 0.001). For every increased unit of BHBA at +15d, +30d and +45d, FMY was decreased (DIM: 15 – 29 and 30 – 44) (P = 0.001 and P = 0.015, respectively) or increased (DIM: 45 – 59) (P < 0.001). BHBA before lambing (-30d, -15d) affected the number of halves presented SCC ≥ 0.5 × 106 cells/mL at 15 and 30 DIM (P = 0.011, P = 0.014, P = 0.009, P = 0.096, respectively). Finally, for every increased unit of BHBA during lactation (+15d, +30d, +45d) a decrease in the concentration of milk in proteins, solids not fat and lactose was noted (P < 0.001). This work demonstrates the associations of periparturient blood biochemical parameters (BHBA, NEFA) with milk yield and specific milk production characteristics.

Article Details
  • Section
  • Research Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Al-Rawashdeh OF (1999) Prevalence of ketonemia and associations with herd size, lactation stage, parity and postparturient diseases in Jordanian dairy cattle. Prev Vet Med,, 40:117–125.
Andrews, A (1997) Pregnancy toxaemia in the ewe.In Pract 19:306– 314.
Barillet F, Marie C, Jacquin M, Lagriffoul G, Astruc JM (2001) The French Lacaune dairy sheep breed: use in France and abroad in the last 40 years. Liv Prod Sci, 71:17–29.
Berthelot X, Lagriffoul G, Concordet D, Barillet F, Bergonier D (2005)Physiological and pathological thresholds of somatic cell counts in ewe milk. Proceedings of the 6thInternational Sheep Veterinary Congress, Hersonissos, Greece, pp 40–43.
Bizelis JA, Charismiadou MA, Rogdakis E (2000) Metabolic changes during the perinatal period in dairy sheep in relation to level of nutrition and breed. II. Early lactation. J Anim Physiola Anim Nutr, 84:73 –84.
Bouvier-Muller J, Allain C, Enjalbert F, Tabouret G, Portes D, Caubet C, Tasca C, Foucras G, Rupp R(2016) Response to dietary-induced energy restriction in dairy sheep divergently selected for resistance or susceptibility to mastitis. J Dairy Sci, 99:480–492.
Chapinal N, Carson ME, LeBlanc SJ, Leslie KE, Godden S, Capel M, Santos JEP, Overton MW, Duffield TF (2012) The association of serum metabolites in the transition period with milk production and early-lactation reproductive performance. J Dairy Sci, 95:1301–1309.
Charismiadou MA, Bizelis JA, Rogdakis E (2000) Metabolic changes during the perinatal period in dairy sheep in relation to level of nutrition and breed. I. Late pregnancy. J Anim Physiola Anim Nutr, 84:61–72.
Duffield TF, Lissemore KD, McBride .W, Leslie K (2009)Impact of hyperketonemia in early lactation dairy cows on health and production. J Dairy Sci, 92:571–580.
Fthenakis GC (1994) Prevalence and aetiology of subclinical mastitis in ewes of Southern Greece.SmallRumin Res,13:293–300.
Gelasakis I, Valergakis G, Arsenos G, BanosG (2012)Description and typology of intensive Chios dairy sheep farms in Greece. JDairy Sci, 95:3070–3079.
Gonzalo C, Baro JA, Carriedo JA, Primitivo FS (1993)Use of the Fossomatic method to determine somatic cell counts in sheep milk. J Dairy Sci, 76:115–119.
Gonzalo C, Carriedo JA, Baro JA, Primitivo FS (1994) Factors influencing variation of test day milk yield, somatic cell count, fat and protein in dairy sheep. J Dairy Sci, 77:1479–1490.
Gootwine E, Pollott GE (2000) Factors affecting milk production in Improved Awassi dairy ewes. AnimSci, 71:607–615.
Grieve DG, Korver S, Rijpkema YS, Hof G(1986) Relation between milk composition and some nutritional parameters in early lactation.Liv Prod Sci, 14:239–254.
Karagiannis I, Panousis N, Kiossis E, Tsakmakidis I, Lafi S, Arsenos G, Boscos C, Brozos Ch(2014) Associations of pre-lambing body condition score and serum β-hydroxybutyric acid and non-esterified fatty acids concentrations with periparturient health of Chios dairy ewes. Small Rumin Res, 120:164–173.
Lacetera N, Bernabucci U, Ronchi B, Nardone A (2001) Effects of subclinical pregnancy toxemia on immune responses in sheep. Am J Vet Res, 62:1020–1024.
Mavrogianni VS, Brozos C (2008) Reflections on the causes and the diagnosis of peri-parturient losses of ewes.Small Rumin Res, 76:77–82.
Milan MJ, Caja G, Gonzalez-Gonzalez R, Fernandez-Perez AM, Such X (2011) Structure and performance of Awassi and Assaf dairy sheep farms in northwestern Spain. J Dairy Sci, 94:771– 784.
National Research Council, 1985. Nutrient requirements of sheep. (sixth edition). National Academy Press, 45–48.
Nyman AK, Emanuelson U, Holtenius K, Ingvartsen KL, Larsen T, Waller KP (2008) Metabolites and immune variables associated with somatic cell counts of primiparous dairy cows. J Dairy Sci 91:2996 –3009.
Ochoa-Cordero MA, Torres-Hernandez G, Ochoa-Alfaro AE, VegaRoque L, Mandeville PB (2002) Milk yield and composition of Rambouillet ewes under intensive management.Small Rumin Res, 43:269–274.
Oetzel GR (2004) Monitoring and testing dairy herds for metabolic disease. Vet Clin North Am Food AnimPract, 20:651 674.
Olives A, Diaz JR, Molina MP, Peris C (2013) Quantification of milk yield and composition changes as affected by subclinical mastitis during the current lactation in sheep. J Dairy Sci, 96:7698–7708.
Ospina PA, Nydam DV, Stokol T, Overton TR (2010) Associations of elevated nonesterified fatty acids and β-hydroxybutyrate concentrations with early lactation reproductive performance and milk production in transition dairy cattle in the northeastern United States. J Dairy Sci, 93:1596–1603.
Panousis N, Brozos Ch, Karagiannis I, Giadinis N.D, Lafi S, Kritsepi-Konstantinou M (2012) Evaluation of Precision Xceed® meter for on-site monitoring of blood β-hydroxybutyric acid and glucose concentrations in dairy sheep. Res Vet Sci, 93:435–439.
Pinheiro JC, Bates DM,(2006)Mixed-effects models in S and S-PLUS.Springer Science & Business Media, USA.
Ploumi K, Belibasaki S, Triantaphyllidis G (1998)Some factors affecting daily milk yield and composition in a flock of Chios ewes. Small Rumin Res, 28:89–92.
Pollot GE, Gootwine E, (2000) Appropriate mathematical models for describing the complete lactation of dairy sheep.AnimSci 71:197–207.
Raoofi A, Jafarian M, Safi S, Vatankhah M (2013) Fluctuations inenergy-related metabolites during the peri -parturition period in Lori-Bakhtiariewes.SmallRuminRes, 109:64–68.
R Core Team (2013) R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
Roche JR, Friggens NC, Kay JK, Fisher MW, Stafford KJ, Berry DP (2009) Invited review: Body condition score and its association with dairy cow productivity, health and welfare. J Dairy Sci, 92:5769 –5801.
Sartorelli P, Paltrinieri S, Comazzi S (2000) Non-specific immunity and ketone bodies. II: In vitro studies on adherence and superoxide anion production in ovine neutrophils. J Vet Med A Physiol Pathol Clin Med 47:1 –8.
Theodorou G, Fragou S, Chronopoulou R, Kominakis A, Rogdakis E, Politis I (2007) Short Communication: Study of immune parameters in three Greek dairy sheep breeds during the periparturient period. J Dairy Sci 90:5567–5571.
Williamson DH, Mellanby J (1974) D-(–)-3-hydroxybutyrate.Bergmeyer, H.J., (Ed). Methods of enzymatic analysis.Verlag, ChemieWeinheim. Academic Press. 4, pp 1836–1839.
Most read articles by the same author(s)