Vol. 3 No. 1 (2024): Journal of Politics and Ethics in New Technologies and AI

Published: 2024-12-31

Ethical Issues Arising from the Use of AI in Drug Discovery

Georgia Livieri, Charikleia Anastasopoulou, Konstantina Briola, Panagiota Nikolopoulou, Iris Panagiota Efthymiou

AI, International Relations & Religion

Dimitra Chatzivasileiou, Anastasia Psomiadi, Theoharris William Efthymiou-Egleton, Laura Kassar