| More

Η κλινική συμπτωματολογία και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των πασχόντων με αλμπινισμό

Views: 956 Downloads: 723
Γεώργιος Μουτσινάς, Αθηνά Ντζιαβίδα
Γεώργιος Μουτσινάς, Αθηνά Ντζιαβίδα

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία, μέσω επικαιροποιημένης βιβλιογραφικής ανασκόπησης, περιγράφεται η συμπτωματολογία των πασχόντων με αλμπινισμό και η ψυχοκοινωνική τους υποστήριξη, σε ανταπόκριση στις διατυπωμένες ανάγκες συναφούς ενημέρωσης των εκπαιδευτικών. Ως μία σπάνια, γενετικά κληρονομούμενη πάθηση, στον αλμπινισμό παρατηρείται ποικίλου εύρους υποχρωματισμός της τριχοφυΐας, του δέρματος και των ματιών των ατόμων. Στα κλινικά χαρακτηριστικά του, περιλαμβάνονται πολλαπλά συγγενή προβλήματα όρασης και οφθαλμικές αλλοιώσεις, ενώ το νευροψυχολογικό του προφίλ πλειοψηφικά διακρίνεται από τυπικά επίπεδα νοημοσύνης, αναγνωστικά ελλείμματα, καθώς και από δυσχέρειες των επιτελικών και αισθητικο-αντιληπτικών λειτουργιών της μνήμης, της προσοχής, αλλά και της αδρής ή / και λεπτής κινητικότητας. Ακόμη, η πάθηση διέπεται από ένα σύνολο κοινωνικο-συναισθηματικών και προσαρμοστικών δυσκολιών της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης, καθώς και κλινικής ψυχοπαθολογίας. Αντισταθμίζοντας και το ανεπαρκές ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο των πασχόντων, νηπιακής έως εφηβικής ηλικίας, αλλά και ενηλίκων, έχουν υλοποιηθεί συγκεκριμένες εξατομικευμένες ή ομαδικές, διεπιστημονικές και μη, ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, ενίοτε αυξημένης κοινωνικής εγκυρότητας. Στις προσεγγίσεις, συνδυάστηκαν δράσεις ψυχοεκπαίδευσης, συμβουλευτικής, προπονητικής, αθλητισμού, μουσικοθεραπείας, λογοθεραπείας και εργοθεραπείας, σε σχολικό, εξωσχολικό, κατ’ οίκον, ή κλινικό επίπεδο. Πλειοψηφικά, διαπιστώθηκε βελτίωση των σκοπούμενων ενδοατομικών ελλειμμάτων, των διαπροσωπικών και συμπεριφορικών δεξιοτήτων, όπως και της ψυχιατρικής συννοσηρότητας των συμμετεχόντων. Εντούτοις, διευθετώντας τους επιμέρους μεθοδολογικούς περιορισμούς των διεξαχθέντων παρεμβατικών προγραμμάτων και παράλληλα προσαρμόζοντάς τα, ανάλογα με την ηλικία και τη λειτουργικότητα των πασχόντων, διατυπώνονται σχετικές προτάσεις μελλοντικής έρευνας, στοχεύοντας στην ολιστική και ενταξιακή υποστήριξη των ατόμων.


Λέξεις κλειδιά


Αλμπινισμός; κλινικά χαρακτηριστικά; νευροψυχολογικό προφίλ; προβλήματα συμπεριφοράς; ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ajose, F. O. A., Parker, R. A., Merrall, E. L. C., Adewuya, A. O., & Zachariah, M. P. (2014). Quantification and comparison of psychiatric distress in African patients with albinism and vitiligo: A 5‐year prospective study. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 28(7), 925-932. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/jdv.12216

Alma, M. A., Melis-Dankers, J. W. G. J., Suurmeijer, T. P., & van der Mei, S. F. (2013). The effectiveness of a multidisciplinary group rehabilitation program on the psychosocial functioning of elderly people who are visually impaired. Journal of Visual Impairment & Blindness (JVIB), 107(1), 5-16. Retrieved July 2016, from: http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=b02f7e4e-4c8e-454e-b814-fb2ee2f79af5%40sessionmgr105&vid=6&hid=122

Atasavun Uysal, S., & Düger, T. (2012). Visual perception training on social skills and activity performance in low-vision children. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 19(1), 33-41. DOI: http://dx.doi.org/10.3109/11038128.2011.582512

Attama, C. M., Uwakwe, R., Onyeama, G. M., & Igwe, M. N. (2015). Psychiatric morbidity among subjects with leprosy and albinism in South East Nigeria: A comparative study. Annals of Medical and Health Sciences Research, 5(3), 197-204. DOI: http://dx.doi.org/10.4103/2141-9248.157503

Barot, N., McLean, R. J., Gottlob, I., & Proudlock, F. A. (2013). Reading performance in infantile nystagmus. Ophthalmology, 120(6), 1232-1238. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ophtha.2012.11.032

Barr, W., Hodge, S., Leeven, M., Bowen, L., & Knox, P. (2012). Emotional support and counselling for people with visual impairment: Quantitative findings from a mixed methods pilot study. Counselling and Psychotherapy Research, 12(4), 294-302. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/14733145.2012.663776

Beilinson, J. S., & Olswang, L. B. (2003). Facilitating peer-group entry in kindergartners with impairments in social communication. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 34(2), 154-166. DOI: http://dx.doi.org/10.1044/0161-1461(2003/013)

Brilliant, M. H. (2015). Albinism in Africa: A medical and social emergency. International Health, 7(4), 223-225. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/inthealth/ihv039

Cavézian, C., Vilayphonh, M., Vasseur, V., Caputo, G., Laloum, L., & Chokron, S. (2013). Ophthalmic disorder may affect visuo-attentional performance in childhood. Child Neuropsychology, 19(3), 292-312. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09297049.2012.670214

Celeste, M. (2007). Social skills intervention for a child who is blind. Journal of Visual Impairment & Blindness (JVIB), 101(9), 521-533. Retrieved July 2016, from: http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=0ed92461-3e4f-48bf-a1e2-2ec9396e9fe6%40sessionmgr4008&vid=3&hid=4102

Cervantes, C. M., & Porretta, D. L. (2013). Impact of after school programming on physical activity among adolescents with visual impairments. Adapted Physical Activity Quarterly, 30(2), 127-146. Retrieved July 2016, from http://journals.humankinetics.com/AcuCustom/Sitename/Documents/DocumentItem/02Cervantes_127-146_ej.pdf

Chitiyo, M., Hughes, E. M., Changara, D. M., Chitiyo, G., & M. Montgomery, K. (2016). Special education professional development needs in Zimbabwe. International Journal of Inclusive Education. Advance online publication. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13603116.2016.1184326

Conroy, P. (2015). Investigation of the impact of recreational ski program on children who are blind and visually disabled. Palaestra, 29(4), 36-39. DOI: http://dx.doi.org/10.18666/PALAESTRA-2015-V29-I4-7178

Dale, N. J., Tadić, V., & Sonksen, P. (2014). Social communicative variation in 1–3‐year‐olds with severe visual impairment. Child: Care, Health and Development, 40(2), 158-164. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/cch.12065

Dart, G., Nkanotsang, T., Chizwe, O., & Kowa, L. (2010). Albinism in Botswana junior secondary schools – a double case study. British Journal of Special Education, 37(2), 77-86. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8578.2010.00465.x

Datta, P. (2014). Self-concept and vision impairment: A review. British Journal of Visual Impairment, 32(3), 200-210. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0264619614542661

DeCarlo, D. K., Bowman, E., Monroe, C., Kline, R., McGwin, G., & Owsley, C. (2014). Prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder among children with vision impairment. Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, 18(1), 10-14. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaapos.2013.10.013

Dessinioti, C., Stratigos, A. J., Rigopoulos, D., & Katsambas, A. D. (2009). A review of genetic disorders of hypopigmentation: Lessons learned from the biology of melanocytes. Experimental Dermatology, 18(9), 741-749. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0625.2009.00896.x

Dorey, S. E., Neveu, M. M., Burton, L. C., Sloper, J. J., & Holder, G. E. (2003). The clinical features of albinism and their correlation with visual evoked potentials. British Journal of Ophthalmology, 87(6), 767-772. DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bjo.87.6.767

Dursun, O. B., Erhan, S. E., Ibiş, E. Ö., Esin, I. S., Keleş, S., Şirinkan, A., ... & Beyhun, N. E. (2015). The effect of ice skating on psychological well-being and sleep quality of children with visual or hearing impairment. Disability and Rehabilitation, 37(9), 783-789. DOI: http://dx.doi.org/10.3109/09638288.2014.942002

Estrada-Hernández, N., & Harper, D. C. (2007). Research on psychological and personal aspects of albinism: A critical review. Rehabilitation Psychology, 52(3), 263-271. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/0090-5550.52.3.263

Fang, S., Guo, X., Jia, X., Xiao, X., Li, S., & Zhang, Q. (2008). Novel GPR143 mutations and clinical characteristics in six Chinese families with X-linked ocular albinism. Molecular Vision, 14, 1974–1982. Retrieved July 2016, from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2576482/

Gaigher, R. J., Lund, P. M., & Makuya, E. (2002). A sociological study of children with albinism at a special school in the Limpopo province. Curationis, 25(4), 4-11. DOI: http://dx.doi.org/10.4102/curationis.v25i4.793

Ganesh, S., Sethi, S., Srivastav, S., Chaudhary, A., & Arora, P. (2013). Impact of low vision rehabilitation on functional vision performance of children with visual impairment. Oman Journal of Ophthalmology, 6(3), 170-174. DOI: http://dx.doi.org/10.4103/0974-620X.122271

Garaigordobil, M., & Bernarás, E. (2009). Self-concept, self-esteem, personality traits and psychopathological symptoms in adolescents with and without visual impairment. The Spanish Journal of Psychology, 12(01), 149-160. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1138741600001566

Gargiulo, A., Testa, F., Rossi, S., Di Iorio, V., Fecarotta, S., de Berardinis, T., ... & Galantuomo, M. S. (2011). Molecular and clinical characterization of albinism in a large cohort of Italian patients. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 52(3), 1281-1289. DOI: http://dx.doi.org/10.1167/iovs.10-6091

Gathumbi, A., Ayot, H., Kimemia, J., & Ondigi, S. (2015). Teachers’ and school administrators’ preparedness in handling students with special needs in inclusive education in Kenya. Journal of Education and Practice, 6(24), 129-138. Retrieved July 2016, from: http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1078812.pdf

Girdler, S. J., Boldy, D. P., Dhaliwal, S. S., Crowley, M., & Packer, T. L. (2010). Vision self-management for older adults: A randomised controlled trial. British Journal of Ophthalmology, 94(2), 223-228. DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bjo.2008.147538

Gittler, J. K., & Marion, R. (2016). More than skin deep: Genetics, clinical manifestations, and diagnosis of albinism. Einstein Journal of Biology and Medicine, 30(1&2), 41-47. Retrieved July 2016, from http://ojs.library.einstein.yu.edu/index.php/EJBM/article/view/640/613

Gold, M. E. (2002). The effects of the physical features associated with albinism on the self-esteem of African American youths. Journal of Visual Impairment & Blindness (JVIB), 96(3), 133-142. Retrieved July 2016, from: http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=0ed92461-3e4f-48bf-a1e2-2ec9396e9fe6%40sessionmgr4008&vid=6&hid=4102

Gompel, M., Janssen, N. M., van Bon, W. H. J., & Schreuder, R. (2003). Visual input and orthographic knowledge in word reading of children with low vision. Journal of Visual Impairment & Blindness (JVIB), 97(5), 273-284. Retrieved July 2016, from: http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=8&sid=b02f7e4e-4c8e-454e-b814-fb2ee2f79af5%40sessionmgr105&hid=122

Greenaway, R., Pring, L., Schepers, A., Isaacs, D. P., & Dale, N. J. (2016). Neuropsychological presentation and adaptive skills in high-functioning adolescents with visual impairment: A preliminary investigation. Applied Neuropsychology: Child. Advance online publication. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/21622965.2015.1129608

Grønskov, K., Ek, J., & Brondum-Nielsen, K. (2007). Oculocutaneous albinism. Orphanet Journal of Rare Diseases, 2(43). DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1750-1172-2-43

Gumpel, T., & Nativ-Ari-Am, H. (2001). Evaluation of a technology for teaching complex social skills to young adults with visual and cognitive impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness (JVIB), 95(02), 95-107. Retrieved July 2016, from: http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=10&sid=b02f7e4e-4c8e-454e-b814-fb2ee2f79af5%40sessionmgr105&hid=122

Hajinia, A., & Nasirian, M. (2014). Effect of self-awareness teaching on social anxiety in albino subjects. Asian Journal of Medical and Pharmaceutical Researches, 4(3), 139-144. Retrieved July 2016, from http://ajmpr.science-line.com/attachments/article/26/Asian%20J.%20Med.%20Pharm.%20Res.%204(3)%20139-144,%202014.pdf

Harris-Brown, T., Richmond, J., Della Maddalena, S., & Jaworski, A. (2015). A comparison of the handwriting abilities of secondary students with visual impairments and those of sighted students. Journal of Visual Impairment & Blindness, 109(5), 402-412. Retrieved July 2016, from http://www.thefreelibrary.com/A+comparison+of+the+handwriting+abilities+of+secondary+students+with...-a0432894756

Hatton, D. D., Schwietz, E., Boyer, B., & Rychwalski, P. (2007). Babies count: The national registry for children with visual impairments, birth to 3 years. Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, 11(4), 351-355. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaapos.2007.01.107

Healey, N., McLoone, E., Saunders, K. J., Jackson, A. J., & McClelland, J. F. (2014). Are worldwide albinism prevalence figures an accurate reflection? An incidental finding from a Northern Ireland study. British Journal of Ophthalmology, 98(7), 990. DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bjophthalmol-2014-305136

Heinmiller, L. J., Holleschau, A., & Summers, C. G. (2016). Concordance of visual and structural features between siblings with albinism. Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, 20(1), 34-36. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaapos.2015.10.009

Heppe, E. C., Kef, S., & Schuengel, C. (2015). Testing the effectiveness of a mentoring intervention to improve social participation of adolescents with visual impairments: Study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 16(506). DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s13063-015-1028-z

Hertle, R. W. (2013). Albinism: Particular attention to the ocular motor system. Middle East African journal of Ophthalmology, 20(3), 248-255. DOI: http://dx.doi.org/10.4103/0974-9233.114804

Huurneman, B., & Boonstra, F. N. (2013). Monocular and binocular development in children with albinism, infantile nystagmus syndrome, and normal vision. Strabismus, 21(4), 216-224. DOI: http://dx.doi.org/10.3109/09273972.2013.833954

Inagaki, K., Suzuki, T., Shimizu, H., Ishii, N., Umezawa, Y., Tada, J., ... & Tanaka, M. (2004). Oculocutaneous albinism type 4 is one of the most common types of albinism in Japan. The American Journal of Human Genetics, 74(3), 466-471. DOI: http://dx.doi.org/10.1086/382195

Javangwe, G., & Mukondyo, R. Z. (2012). A comparison of the interactive play behaviours between children with albinism and their siblings and children without albinism and their non-albino siblings. Early Child Development and Care, 182(12), 1593-1610. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2011.630074

Kello, A. B., & Gilbert, C. (2003). Causes of severe visual impairment and blindness in children in schools for the blind in Ethiopia. British Journal of Ophthalmology, 87(5), 526-530. DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bjo.87.5.526

Khanal, S., Pokharel, A., & Kandel, H. (2016). Visual deficits in Nepalese patients with oculocutaneous albinism. Journal of Optometry, 9(2), 102-109. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.optom.2015.01.002

Kooiker, M. J. G., Pel, J. J. M., & van der Steen, J. (2014). Viewing behavior and related clinical characteristics in a population of children with visual impairments in the Netherlands. Research in Developmental Disabilities, 35(6), 1393-1401. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2014.03.038

Kumar, A., Gottlob, I., Mclean, R. J., Thomas, S., Thomas, M. G., & Proudlock, F. A. (2011). Clinical and oculomotor characteristics of albinism compared to FRMD7 associated infantile nystagmus. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 52(5), 2306-2313. DOI: http://dx.doi.org/10.1167/iovs.10-5685

Kutzbach, B. R., Summers, C. G., Holleschau, A. M., & MacDonald, J. T. (2008). Neurodevelopment in children with albinism. Ophthalmology, 115(10), 1805-1808. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ophtha.2008.03.006

Kutzbach, B., Summers, C. G., Holleschau, A. M., King, R. A., & MacDonald, J. T. (2007). The prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder among persons with albinism. Journal of Child Neurology, 22(12), 1342-1347. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0883073807307078

Levin, A. V., & Stroh, E. (2011). Albinism for the busy clinician. Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, 15(1), 59-66. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaapos.2010.10.012

López-Justicia, D., & del Carmen Pichardo, M. (2001). Self-concept and gender in Spanish low-vision adolescents. Visual Impairment Research, 3(1), 7-16. DOI: http://dx.doi.org/10.1076/vimr.3.1.7.4417

Lund, P. M., & Gaigher, R. (2002). A health intervention programme for children with albinism at a special school in South Africa. Health Education Research, 17(3), 365-372. Retrieved July 2016, from http://her.oxfordjournals.org/content/17/3/365.full.pdf+html

Lynch, P., Lund, P., & Massah, B. (2014). Identifying strategies to enhance the educational inclusion of visually impaired children with albinism in Malawi. International Journal of Educational Development, 39, 216-224. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijedudev.2014.07.002

MacDonald, J. T., Kutzbach, B. R., Holleschau, A. M., Wyckoff, S., & Summers, C. G. (2012). Reading skills in children and adults with albinism: The role of visual impairment. Journal of Pediatric Ophthalmology and Strabismus, 49(3), 184-188. DOI: http://dx.doi.org/10.3928/01913913-20111101-03

MacKay, G., & N. Roy, A. (2002). Self-perception and locus of control in visually impaired college students with different types of vision loss. Journal of Visual Impairment & Blindness (JVIB), 96(04), 254-266. Retrieved July 2016, from: http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=12&sid=b02f7e4e-4c8e-454e-b814-fb2ee2f79af5%40sessionmgr105&hid=122

Mártinez‐García, M., & Montoliu, L. (2013). Albinism in Europe. The Journal of Dermatology, 40(5), 319-324. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1346-8138.12170

Merrill, K., Hogue, K., Downes, S., Holleschau, A. M., Kutzbach, B. R., MacDonald, J. T., & Summers, C. G. (2011). Reading acuity in albinism: Evaluation with MNREAD charts. Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, 15(1), 29-32. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaapos.2010.12.005

Mnyanyi, C. B. (2009). Developing teachers’ work for improving teaching and learning of children with visual impairment accommodated in ordinary primary schools. European Educational Research Journal, 8(2), 336-351. DOI: http://dx.doi.org/10.2304/eerj.2009.8.2.336

Mohamed, A. F., El-Sayed, N. S., & Seifeldin, N. S. (2010). Clinico-epidemiologic features of oculocutaneous albinism in northeast section of Cairo–Egypt. Egyptian Journal of Medical Human Genetics, 11(2), 167-172. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejmhg.2010.03.001

Mohanty, S., Hankey, A., Pradhan, B., & Ranjita, R. (2016). Yoga-teaching protocol adapted for children with visual impairment. International Journal of Yoga, 9(2), 114-120. DOI: http://dx.doi.org/10.4103/0973-6131.183716

Montoliu, L., Grønskov, K., Wei, A. H., Martínez‐García, M., Fernández, A., Arveiler, B., ... & Rosenberg, T. (2014). Increasing the complexity: New genes and new types of albinism. Pigment Cell & Melanoma Research, 27(1), 11-18. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/pcmr.12167

Mueller, C., & Ackley-Holbrook, E. (2016). The impact of a school running program on health-related physical fitness and self-efficacy in youth with sensory impairments. Palaestra, 30(1), 13-17. Retrieved July 2016, from http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=df37be32-3b5a-45e0-95cb-5a776bb460c5%40sessionmgr120&vid=0&hid=103

Njuguna, M., Msukwa, G., Shilio, B., Tumwesigye, C., Courtright, P., & Lewallen, S. (2009). Causes of severe visual impairment and blindness in children in schools for the blind in eastern Africa: Changes in the last 14 years. Ophthalmic Epidemiology, 16(3), 151-155. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09286580902738183

Okulicz, J. F., Shah, R. S., Schwartz, R. A., & Janniger, C. K. (2003). Oculocutaneous albinism. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 17(3), 251-256. DOI: http://dx.doi.org/10.1046/j.1468-3083.2003.00767.x

Palmer, C. (2005). The social competence of children with albinism. International Congress Series, 1282, 917-921. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ics.2005.05.084

Palmer, C. (2007). Myths, stereotypes and self-perception: The impact of albinism on self-esteem. British Journal of Visual Impairment, 25(2), 144-154. DOI: http://dx.doi.org/10. 1177/0264619607075998

Papadopoulos, K., Montgomery, A. J., & Chronopoulou, E. (2013). The impact of visual impairments in self-esteem and locus of control. Research in Developmental Disabilities, 34(12), 4565-4570. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2013.09.036

Papadopoulos, K., Paralikas, T., Barouti, M., & Chronopoulou, E. (2014). Self-esteem, locus of control and various aspects of psychopathology of adults with visual impairments. International Journal of Disability, Development and Education, 61(4), 403-415. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1034912X.2014.955785

Pijnacker, J., Vervloed, M. P., & Steenbergen, B. (2012). Pragmatic abilities in children with congenital visual impairment: An exploration of non-literal language and advanced theory of mind understanding. Journal of Autism and Developmental Disorders, 42(11), 2440-2449. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10803-012-1500-5

Pinquart, M., & Pfeiffer, J. P. (2012). Psychological adjustment in adolescents with vision impairment. International Journal of Disability, Development and Education, 59(2), 145-155. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1034912X.2012.676416

Polat, F. (2011). Inclusion in education: A step towards social justice. International Journal of Educational Development, 31(1), 50-58. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijedudev.2010.06.009

Qasim, S., Ravenscroft, J., & Sproule, J. (2014). The effect of karate practice on self-esteem in young adults with visual impairment: A case study. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology, 14, 167-185. Retrieved July 2016, from http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1041674.pdf

Rees, G., Keeffe, J. E., Hassell, J., Larizza, M., & Lamoureux, E. (2010). A self-management program for low vision: Program overview and pilot evaluation. Disability and Rehabilitation, 32(10), 808-815. DOI: http://dx.doi.org/10.3109/09638280903304193

Rooryck, C., Morice, F., Lacombe, D., Taieb, A., & Arveiler, B. (2009). Genetic basis of oculocutaneous albinism. Expert Review of Dermatology, 4(6), 611-622. DOI: http://dx.doi.org/10.1586/edm.09.53

Rooryck, C., Roudaut, C., Robine, E., Müsebeck, J., & Arveiler, B. (2006). Oculocutaneous albinism with TYRP1 gene mutations in a Caucasian patient. Pigment Cell Research, 19(3), 239-242. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0749.2006.00298.x

Rundshagen, U., Zühlke, C., Opitz, S., Schwinger, E., & Käsmann‐Kellner, B. (2004). Mutations in the MATP gene in five German patients affected by oculocutaneous albinism type 4. Human Mutation, 23(2), 106-110. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/humu.10311

Sarıca, A. D., Akcamete, A. G., & Gurgur, H. (2015). A mother-child interaction intervention for mothers of toddlers with visual impairments. International Journal of Early Childhood Special Education, 7(1), 151-169. DOI: http://dx.doi.org/10.20489/intjecse.76404

Summers, C. G. (2009). Albinism: classification, clinical characteristics, and recent findings. Optometry & Vision Science, 86(6), 659-662. DOI: http://dx.doi.org/10.1097/OPX.0b013e3181a5254c

Tandon, S. (2016). Know more about albinism. International Journal of Multidisciplinary Approach & Studies, 3(1), 60-64. Retrieved July 2016, from http://ijmas.com/upcomingissue/09.01.2016.pdf

Thurston, M. (2014). “They think they know what’s best for me”: An interpretative phenomenological analysis of the experience of inclusion and support in high school for vision-impaired students with albinism. International Journal of Disability, Development and Education, 61(2), 108-118. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1034912X.2014.905054

Tomita, Y., & Suzuki, T. (2004). Genetics of pigmentary disorders. American Journal of Medical Genetics Part C: Seminars in Medical Genetics, 131(1), 75-81. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/ajmg.c.30036

Trebušak Podkrajšek, K., Stirn Kranjc, B., Hovnik, T., Kovač, J., & Battelino, T. (2012). GPR143 gene mutation analysis in pediatric patients with albinism. Ophthalmic Genetics, 33(3), 167-170. DOI: http://dx.doi.org/10.3109/13816810.2011.559651

Tunay, Z. Ö., Çaliskan, D., İdil, A., & Öztuna, D. (2016). Clinical characteristics and low vision rehabilitation methods for partially sighted school-age children. Turk Oftalmoloji Dergisi, 46(2) 68-72. DOI: http://dx.doi.org/10.4274/tjo.82653

Udeh, N. N., Eze, B. I., Onwubiko, S. N., Arinze, O. C., Onwasigwe, E. N., & Umeh, R. E. (2014). Prevalence and profile of ophthalmic disorders in oculocutaneous albinism: A field report from South-Eastern Nigeria. Journal of Community Health, 39(6), 1193-1199. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10900-014-9878-y

van Bon, W., Adriaansen, L., Gompel, M., & Kouwenberg, I. (2000). The reading and spelling performance of visually impaired Dutch elementary schoolchildren. Visual Impairment Research, 2(1), 17-31. DOI: http://dx.doi.org/10.1076/1388-235X(200004)211-YFT017

Visagie, L., Loxton, H., & Silverman, W. K. (2015). Research protocol: Development, implementation and evaluation of a cognitive behavioural therapy-based intervention programme for the management of anxiety symptoms in South African children with visual impairments. African Journal of Disability, 4(1). DOI: http://dx.doi.org/10.4102/ajod.v4i1.160

Wolf, A. B., Rubin, S. E., & Kodsi, S. R. (2005). Comparison of clinical findings in pediatric patients with albinism and different amplitudes of nystagmus. Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, 9(4), 363-368. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaapos.2005.03.003


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Γεώργιος Μουτσινάς, Αθηνά Ντζιαβίδα

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.