| More

Αύξηση της προσδόκιμης διάρκειας ζωής : Πηγή προβλημάτων ή βιολογικό προνόμιο

Views: 622 Downloads: 649
Ελένη Αντωνιάδου, Στέλιος Ζυγούρης (http://orcid.org/0000-0001-9384-1826), Μαγδαληνή Τσολάκη
Ελένη Αντωνιάδου, Στέλιος Ζυγούρης, Μαγδαληνή Τσολάκη

Περίληψη


Η παρούσα μελέτη ασχολείται με το ερώτημα κατά πόσο η τάση επέκτασης της διάρκειας της φυσιολογικής προσδόκιμης ζωής είναι πηγή προβλημάτων, ειδικότερα προβλημάτων υγείας των ηλικιωμένων ατόμων ή αντίθετα πρόκειται για βιολογικό προνόμιο. Αυτή η τάση εμφανίστηκε ήδη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Φαίνεται πως θα συνεχιστεί τουλάχιστον για μερικές ακόμη δεκαετίες, μολονότι σε πιο αργό ρυθμό, οδηγώντας σε προσδόκιμο ζωής της τάξης των 115-120 ετών.

Σχολιάζονται επίσης θέματα που σχετίζονται με την ενεργή συμμετοχή και προσφορά των ηλικιωμένων στην κοινωνία. Παρατίθεται μια σύντομη περιγραφή πλευρών της λειτουργίας της γήρανσης, η οποία ξεκινάει με την έναρξη της ζωής και συνεχίζεται ως το τέλος της, εμπλέκοντας τη λειτουργία βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών μηχανισμών. Η εμπλοκή αυτών των μηχανισμών δεν είναι ίδια σε όλα τα άτομα, δημιουργώντας έτσι ατομικές διαφορές, οι οποίες διευρύνονται σε πιο προχωρημένες ηλικίες. Το θέμα των ατομικών διαφορών συζητιέται χωριστά, διότι θεωρείται κεντρικής σημασίας, σε κάθε συζήτηση σχετική με τη γήρανση, καθιστώντας την έννοια της χρονολογικής ηλικίας περιορισμένης χρησιμότητας στην ψυχολογική και ιατρική έρευνα. Τα υπάρχοντα γενικά δεδομένα για την υγεία των ηλικιωμένων ατόμων δείχνουν ότι τα προχωρημένης ηλικίας άτομα, απολαμβάνουν σχετικά καλής υγείας και με την έννοια της υγείας στην ευρύτερή της έννοια, η οποία συζητιέται σε αυτό το γραπτό. Για τα άτομα αυτά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επέκταση του προσδόκιμου ζωής είναι βιολογικό προνόμιο.

Η σύντομη συζήτηση, στο τέλος της εργασίας υποστηρίζει ότι ο ηλικισμός βασίζεται πιθανότατα στο παλιό βιολογικό μοντέλο και στην αμφιβόλου αξίας συλλογή δεδομένων, παρά σε δημογραφικές μαρτυρίες. Γενικά η άποψη που υποστηρίζεται στην μελέτη αυτή είναι ότι η επέκταση της διάρκειας της προσδόκιμης ζωής πρέπει να θεωρηθεί βιολογικό προνόμιο παρά ασήκωτο φορτίο.


Λέξεις κλειδιά


τρίτη ηλικία, δημογραφικά στοιχεία, ατομικές διαφορές, ηλικισμός

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Baltes. P.B. (1987). Theoretical propositions of life-span developmental psychology: on the dynamics between growth and decline, Developmental Psychology, τόμος 23, σελίδες 611-626

Birren, J.E (1988). A contribution to the theory of psychology of aging as a counterpart of development στο βιβλίο των Birren, J.E και Bengston, V.L. (Editors), Emergent theories of aging, Springer: New York, σελίδες 153-176

Butler, R.N (1989). Productive aging στο βιβλίο των Bengston, V.L και Schaie, K.W (Editors), The course of later life, Springer: New York, σελίδες 55-64

Butler, R.N (1999). La revolution de la longevite, Le Courier: Troisieme Age, La nouvelle vague, Έκδοση UNESCO, Ιανουάριος 1999, σελίδες 18-20

Διεθνής Ομοσπονδία Γεροντολογίας (1982) (International Association of Gerontology) Foundations of policy for the aged in the 1980's and beyond, Gerontologist, Τόμος 28, σελίδες 271-280)

Eurostat (2015). People in the EU: who are we and how do we live? Publications Office of the European Union, Luxembourg

Eurostat (2011). The greying of the baby boomers: A century-long view of ageing in European populations. Publications Office of the European Union, Luxembourg

Guerin, M. (1995). Le generalist et son patient, Dominos, Flammarion: France

Hayflick, L., Moorhead, R.N (1961), The serial cultivation of human diploid cell strains, Experimental Cell Research, Τόμος 25, σελίδες 585-621

Χουσιάδας, Λ. (1995). Προχωρημένη ηλικία : Μύθοι και πραγματικότητες, Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Γηριατρικής και Γεροντολογίας Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 10-12 Φεβρουάριου 1995, σελίδες 40-51

Χουσιάδας, Λ. (1999). Γήρανση : Πραγματικότητα και προβληματισμός, συγκριτικά στοιχεία στην Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, στο βιβλίο Κωσταρίδου-Ευκλείδη Α. (επιμέλεια έκδοσης), θέματα Γηροψυχολογίας και Γεροντολογίας, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα σελίδες 51-68

Maddox, G. (1987). The encyclopedia of Aging, Springer: New York

Μωραΐτου, Δ. (1992). Διερεύνηση των ψυχολογικών επιπτώσεων της συνταξιοδότησης στις σχέσεις συνταξιούχων- Οικογένειας. Μεταπτυχιακή Διατριβή στον Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Α.Π.Θ.

National Institute on Aging (2011). Global Health and Aging (NIH Publication no. 11-7737). U.S Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Institute on Aging.

Philibert, M. (1990). The universities of the Third Age: The notion of the Third Age and its meaning in Gerontology. Gerontology and Geriatrics Education, Τόμος 11, τεύχος 1-2, σελίδες 93-98

Rudinger, G. Thomae, H. (1990). The Bonn Longitudinal Study of Aging: Coping, life adjustment and life satisfaction στο βιβλίο Baltes, P.B, Baltes, M.M. (Editors), Successful Aging, Perspectives for the Behavioral Sciences, σελίδες 265-295, Cambridge University Press

Schaie, K.W., Willis, S.L. (1986). Generational differences in adult personality. Paper presented at the conference of the International Society for the Study of Behavioral Development

Schaie, K.W. (1988). Ageism in psychological research, American Psychologist, Μάρτιος 1988, σελίδες 179-183

Scheidt R.J. (2016). The Defense of My Aging Self: A Report From the Field Gerontologist, 2016, Τόμος 00, σελίδες 1–6

Schroots, J.J.F., Birren, J.E. (1993). Theoretical Issues and basic questions in the planning of longitudinal studies of health and aging στο βιβλίο Schroots, J.J.F. (Editor), Aging, Health and Competence, Elsevier: Amsterdam, London, New York, Tokyo

Schroots, J.J.F. (1995). Psychologerontology and Gerodynamies, Ψυχολογία, Τόμος 2, Τεύχος 1, σελίδες 13-24

Schroots, J.J.F., Fernandez-Ballesteros, R, Rudinger, G. (Editors) (1999). Aging in Europe, IOS Press: Amsterdam, Berlin, Oxford, Tokyo, Washington, D.C.

Svanborg, A. (1983). Ecology, Aging and Health in a medical perspective στο βιβλίο Robinson, P.K., Livingston, J., Birren, J.E. (Editors), Aging and Technological Advances, Plenum Press: New York, London, σελίδες 159-168

U.S. Census Bureau (2013). Health Status, Health Insurance, and Medical Services Usage: 2010.

U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Administration, U.S. Census Bureau: Washington

Whitbourne, S.K., Hulicka, J.M. (1990). Ageism in undergraduate psychology texts. American Psychologist, τόμος 45, σελίδες 1127-1136

White House Conference on Aging (1981) Γίνονται αναφορές στο Συνέδριο του Λευκού Οίκου για τη γήρανση στο βιβλίο Bengston, V.L., Schaie, K.W. (Editors), The course of later life, Κεφάλαιο 9, Springer: New York

World Health Organization (2012). Active Ageing: A Policy Framework. WHO Press: Geneva

World Health Organization (2015). World Report on Ageing and Health. WHO Press: Geneva


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Ελένη Αντωνιάδου, Στέλιος Ζυγούρης

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.