| More

Ιατρικός τουρισμός σε φιλικά περιβάλλοντα για ασθενείς με άνοια

Views: 408 Downloads: 230
Κωνσταντίνα Βασιλική Ιακώβου (http://orcid.org/0000-0002-4560-4751), Ελένη Αντωνιάδου, Μάγδα Τσολάκη
Κωνσταντίνα Βασιλική Ιακώβου, Ελένη Αντωνιάδου, Μάγδα Τσολάκη

Περίληψη


Η παρούσα επισκόπηση διερευνά ένα νέο πεδίο για την ανάπτυξη ενός νέου είδους τουρισμού στον ελληνικό χώρο. Οι ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται στην Ελλάδα είναι υψηλού επιπέδου. Επίσης, η Ελλάδα διαθέτει ένα αξιόλογο τουριστικό προϊόν προς εκμετάλλευση, προσφέροντας ποικιλία δραστηριοτήτων, πολιτιστικών δρώμενων, ξενοδοχειακών υποδομών και τοπίων, ικανοποιώντας κάθε ηλικιακή ομάδα. Επιπλέον, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής έχει δημιουργήσει μια νέα προοπτική για τουρισμό που αφορά σε ηλικιωμένους, ακόμα και ιατρικό τουρισμό, τομέας που επιδρά θετικά στην υγεία τους. Το φαινόμενο της γήρανσης έχει άμεση σχέση με τη νοητική έκπτωση των νοnτικών λειτουργιών των ηλικιωμένων και άρα άμεσα σχετιζόμενες με αυτή ασθένειες, όπως η άνοια, οι οποίες θα εμφανίζονται όλο και συχνότερα.

Λαμβάνοντας αφορμή αφενός τον τουριστικό πλούτο της χώρας μας και αφετέρου τις ανάγκες των ασθενών με άνοια, διερευνούμε στη συγκεκριμένη εργασία, τη δημιουργία τουριστικών προϊόντων φιλικών προς τους ασθενείς. Λόγω των εξειδικευμένων αναγκών των ασθενών, προτείνεται η ένταξη όλων αυτών των δραστηριοτήτων σε κοινότητες φιλικές προς την άνοια, και ειδικότερα με την παροχή κατάλληλων υπηρεσιών και υποδομών.

Καθώς στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται εκτενής αναφορά σε φιλικές υπηρεσίες σε ασθενείς με άνοια, διερευνήθηκε ως επί το πλείστον η φιλικότητα των κτιριακών υποδομών, με γνώμονα τον εύκολο προσανατολισμό σε νέα περιβάλλοντα (ξενοδοχεία, ιατρικές υποδομές). Ειδικότερα, παρατίθενται συνοπτικά προδιαγραφές από εφαρμοσμένα παραδείγματα στο εξωτερικό για τη διαμόρφωση τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών τους χώρων. Τέλος, και με στόχο να μπορεί ο ασθενής να μετακινείται αυτόνομα και εκτός των συγκεκριμένων χώρων, παρατίθεται και η έννοια της φιλικότητας των πόλεων.


Λέξεις κλειδιά


Άνοια; Ιατρικός Τουρισμός

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Allison, S., Fagan, A., Morris, J., & Head, D. (2016). Spatial Navigation in Preclinical Alzheimer’s Disease. Journal οf Alzheimer's Disease, 52(1), 77-90. doi: 10.3233/jad-150855

Alzheimer Europe - Policy in Practice - Country comparisons - 2013: The prevalence of dementia in Europe – Greece. (2014). Retrieved from http://www.alzheimereurope.org/Policy-in-Practice2/Country-comparisons/2013-The-prevalence-ofdementia-in-Europe/Greece

Αντωνιάδου, Ε., Ζυγούρης, Σ., & Τσολάκη, Μ. (2017). Αύξηση της προσδόκιμης διάρκειας ζωής: Πηγή προβλημάτων ή βιολογικό προνόμιο. Journal of Research in Education and Training, 10(1). doi: http://dx.doi.org/10.12681/jret.10895

Bowes, A., Dawson, A., Greasley-Adams, C., & McCabe, L. (2016). Design of residential environments for people with dementia and sight loss: A structured literature review. British Journal of Visual Impairment, 34(3), 225-237. doi: 10.1177/0264619616653991

Cassarino, M., & Setti, A. (2016). Complexity as key to designing cognitive-friendly environments for older people. Frontiers in Psychology, 7. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01329

Chaudhury, H., & Cooke, H. (2014). Design matters in dementia care: The role of the physical environment in dementia care settings. Excellence in Dementia Care, 2, 144-158.

Chrysikou, E., Kylindri, S., & Blanas, G. (2016). Challenges for hospitality management: The case of dementia patients and caregivers as customers. In 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues (pp. 1-100). Ηράκλειο Κρήτης. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/305032283_Challenges_for_hospitality _management_The_case_of_dementia_patients_and_caregivers_as_customers

Chrysikou, E., Tziraki, C., & Buhalis, D. (2017). Architectural hybrids for living across the lifespan: lessons from dementia. The Service Industries Journal, 38(12), 4-26. doi: 10.1080/02642069.2017.1365138

Connell, J., Page, S., Sheriff, I., & Hibbert, J. (2017). Business engagement in a civil society: Transitioning towards a dementia-friendly visitor economy. Tourism Management, 61, 110-128. doi: 10.1016/j.tourman.2016.12.018

Eastham, A., & Cox, D. (2017). Dementia-friendly wards. International Journal of Health Governance, 22(1), 25-36. doi: 10.1108/ijhg-05-2016-0027

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια - Νόσο Alzheimer. (2016). [ebook] Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε με απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.108620). Available at: http://www.alzheimerdrasi.gr/images/doc/ethniko_sxedio_drasis.pdf

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). (2017). Υπολογιζόμενος πληθυσμός και μεταναστευτικές ροές της χώρας έτους 2016. Πειραιάς: Ελληνική Στατιστική Αρχή. Retrieved from http://www.statistics.gr/documents/20181/a0e3a66c-80a946ac-a6e5-ec57e748935b

Fleming, R., Kelly, F., & Stillfried, G. (2015). ‘I want to feel at home’: establishing what aspects of environmental design are important to people with dementia nearing the end of life. BMC Palliative Care, 14(1). doi: 10.1186/s12904-0150026-y

Γκάλβου, Α. (2015). Το νομικό πλαίσιο του τουρισμού υγείας στην Ελλάδα. Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Retrieved from: http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8707

Glossary of tourism terms World Tourism Organization [E-book] (n.d.). World Tourism Organization (UNWTO) - A Specialized Agency of the United Nations. Retrieved from https://statistics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/glossaryterms.pdf

Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. (2017). Διάρθρωση και Χαρακτηριστικά του Ξενοδοχειακού Κλάδου στην Ελλάδα, 2016. Αθήνα:

Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Retrieved from: http://www.grhotels.gr/gb/ITEP_Hotel-Structure_2016_TELIKO.pdf

Kelley, E. (2013). [Ebook]. Medical Tourism. WHO Patient Safety Programme. Retrieved from: http://www.who.int/global_health_histories/seminars/kelley_presentation_medica l_tourism.pdf

Kohlbacher, F., Herstatt, C., & Levsen, N. (2015). Golden opportunities for silver innovation: How demographic changes give rise to entrepreneurial opportunities to meet the needs of older people. Technovation, 39/40, 73-82. doi: 10.1016/j.technovation.2014.05.002

Lanzieri, G. (2011). Fewer, older and multicultural? Projections of the EU populations by foreign/national background. Eurostat: Methodologies and Working Papers.

Lin, S. (2017). ‘Dementia-friendly communities’ and being dementia friendly in healthcare settings. Current Opinion in Psychiatry, 30(2), 145-150. doi: 10.1097/yco.0000000000000304

Lin, S., & Lewis, F. (2015). Dementia Friendly, Dementia Capable, and Dementia Positive: Concepts to prepare for the future. The Gerontologist, 55(2), 237-244. doi: 10.1093/geront/gnu122

Murray, C., Lim, S., Vos, T., Lozano, R., & Naghavi, M. (2018). Challenges of measuring the Healthcare Access and Quality Index – Authors' reply. Lancet, 391(10119), 429-430. doi: 10.1016/s0140-6736(18)30147-8

O’Malley, M., Innes, A., & Wiener, J. (2016). Decreasing spatial disorientation in care-home settings: How psychology can guide the development of dementia friendly design guidelines. Dementia, 16(3), 315-328. doi: 10.1177/1471301215591334

Page, S., Innes, A., & Cutler, C. (2014). Developing dementia-friendly tourism destinations. Journal of Travel Research, 54(4), 467-481. doi: 10.1177/0047287514522881

Snyder, J., Crooks, V., & Turner, L. (2010). Issues and challenges in research on the ethics of medical tourism: Reflections from a Conference. Journal of Bioethical Inquiry, 8(1), 3-6. doi: 10.1007/s11673-010-9272-0

Steels, S. (2015). Key characteristics of age-friendly cities and communities: A review. Cities, 47, 45-52. doi: 10.1016/j.cities.2015.02.004

Συχνές ερωτήσεις - FAQS. (2018). Retrieved from http://www.alzheimerhellas.gr/index.php/el/widgetkit/faqs

Τσολάκη, Μ., & Κάζης, Α. (2005). Άνοια: Ιατρική και Κοινωνική Πρόκληση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Ulrich, K., & Eppinger, S. (2012). Product design and development (5th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.

United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (2016). Top 30 most visited countries by International Tourist Arrivals [Image]. Retrieved from: https://i2.wp.com/factsmaps.com/wp-content/uploads/2017/12/top-30-mostvisited-countries-by-international-tourist-arrivals.png

What is a dementia-friendly community? (n.d.). Retrieved from: https://www.alzheimers.org.uk/get-involved/dementia-friendlycommunities/what-dementia-friendly-community

What is dementia? (n.d.). Retrieved from: https://www.alz.org/alzheimersdementia/what-is-dementia

World Health Organization (WHO). (2015). Dementia: A public health priority. Retrieved from: https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/dementia_thematicbrief_ executivesummary.pdf

http


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2019 Ελένη Αντωνιάδου, Κωνσταντίνα Βασιλική Ιακώβου, Μάγδα Τσολάκη

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.