Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Τρόποι γραφής των γραμμάτων β, δ, θ, Δ, Μ και Ν των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου


Δημοσιευμένα: Jul 1, 1998
Λέξεις-κλειδιά:
γραφή γράμματα μονοκονδυλιά δημοτικό σχολείο κανόνες σχεδίου κανόνες γραφής
Α. Κ. Τραυλός (A.K. Travlos)
Ν. Φραγκίσκου (N. Fragkiskou)
Γ.-Σ. Γ. Κοντονάσιος (G.-S. G. Kontonasios)
Π.Θ. Λύτρα (P.Th. Litra)
Περίληψη
Μελετώντας το υπόδειγμα γραφής των γραμμάτων της Α' τάξης του Δημοτικού (Νεοελληνική Γλώσσα, Βιβλίο Δασκάλου, 1994), παρατηρήσαμε, ότι η φορά γραφής ορισμένων γραμμάτων είναι κινητικά μη-δόκιμος. Η φορά που προτείνεται δεν εξασφαλίζει την οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη αναπαραγωγή των γραμμάτων και υποχρεώνει το παιδί να σηκώνει το μολύβι αρκετές φορές από το χαρτί. Έτσι ο υποδεικνυόμενος τρόπος γραφής δεν παρέχει τη δυνατότητα στο παιδί να συνδυάσει τις ανάλογες κινήσεις ορισμένων γραμμάτων σε μονοκονδυλιά. Για να μελετηθεί ο τρόπος γραφής των παιδιών του δημοτικού σχολείου επιλέχθηκαν τα γράμματα 6, δ, θ, Δ, Μ και Ν. Στην έρευνα συμμετείχαν 756 παιδιά όλων των τάξεων του δημοτικού σχολείου (126 παιδιά από κάθε τάξη). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, ότι τα παιδιά χρησιμοποίησαν 28 διαφορετικούς τρόπους γραφής για το 6,11 για το δ, 19 για το 8, 31 για το Δ, 20 για το Μ και 15 για το Ν. Τα παιδιά επέλεξαν τη μονοκονδυλιά από τον προτεινόμενο τρόπο γραφής σε όλες τις τάξεις. Λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες που εφαρμόζονται στο δημοτικό σχολείο και τα αποτελέσματα της έρευνας προτείνουμε ορισμένους συμπληρωματικούς κανόνες γραφής οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν σε πιο οικονομική και αποτελεσματική χρησιμοποίηση των γραφικών συμβόλων.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Επιστημονική αρθρογραφία & εκπαιδευτικές δράσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Βιβλίο Δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο (1993). Βιβλίο νηπιαγωγού. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Castiello, U., & Stelmach, G.E. (1993). Generalized representation of handwriting: Evidence of effector inderendence. Acta Psychologica, 82, 53-60.
Ellis, A. (1979). Slips of the pen. Visible Language, 13, 256-282. Goodnow, J.J. (1977). Children drawing. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Goodnow, J.J., & Levine, R. (1973). The grammar of action: Sequence and syntax in children's copying. Cognitive Psychology, 4, 82-98.
Latash, M.L. (1993). Control of human movement. Champaign, IL: Human Kinetics.
MacKay, D.G. (1987). The organization of perception and action: A theory of language and other cognitive skills. NY: Springer-Verlag.
Νεοελληνική Γλώσσα (1994). Βιβλίο τον δασκάλον: Α' τάξη. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Rosenbaum, D.A. (1991). Human Motor Control. N.Y.: Academic Press.
Schmidt, A. (1975). A schema theory of deserete motor skill learning. Psychological Review, 82,225-260.
Schmidt, R.A. (1988). Motor control and learning: A behavioral emphasis. Champaign, IL: Human Kinetics.
Stelmach, G.E., & Teulings, H.-L. (1983). Response characteristics of prepared and restructured handwriting. Acta Psychologica, 54, 51-67.
Taub, E., & Berman, A.J. (1968). Movement and learning in the absence of sensory feedback. In S.J. Freedman (Ed.), The neuropsychology of spatially oriented behavior (pp. 173-192). Homewood, IL: Dorsey Press.
Van Galen, G.P., & Stelmach, G.E. (1993). Handwriting: Issues of psychomotor control and cognitive models. Acta Psychologica, 82 (special volume).
Van Galen, G.P., & Teulings, H.-L. (1983). The independent monitoring of from and scale factors in handwriting. Acta Psychologica, 54, 9-22.
Van Sommers, P. (1984). Drawing and congition. Descriptive and experimental studies of graphic production processes. Cambridge, England: Cambridge University Press.