Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Η Στάση των Γονέων Απέναντι στην Αύξηση τον Ορίου Ηλικίας Εισαγωγής των Παιδιών στην Α' Τάξη του Δημοτικού


Δημοσιευμένα: Jul 1, 1998
Μ. Ζωγράφου (M. Zografou)
Φ. Φίστα (F. Fista)
Ε. Τσίγκα (E. Tsigka)
Ν. Μουσιάδου (N. Mousiadou)
Α. Παπανδρέου (A. Papandreou)
Περίληψη

Δεν διατίθεται περίληψη.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Επιστημονική αρθρογραφία & εκπαιδευτικές δράσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Βάμβουκας, Μ. (1993). Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία. Αθήνα, Εκδ. Γρηγόρη σελ. 246-265.
Baretti, T. C. (1965). The relationship between measures of pre-reading visual discrimination and first grade reading achievement. Reading Research Quarterly, 1, 51-76.
Coltheart, M. (1979). When can children learn to read-and when should they be taught? Reading Research: advances in theory and practice, 1, New York: Academic Press.
Curtis, A. (1990). Προσχολική αγωγή: To αναλυτικό πρόγραμμα της Μ. Βρετανίας. Πολυγραφημένη εισήγηση στο συνέδριο της OMEP.
Daniels, S. κ.ά. (1995). Trends in the Early Admission of children to school: Appropriate or Expedient? Educational Research, 37, 239-49.
Dolch, E.W., και Bloomster, M. (1937). Phonic readiness. Elementary School Journal, 38, 201-05.
Durkin, D.D. (1983). Teaching them to read. Boston. Allyn and Bacon.
Gates, A.I. (1937). The necessary mental age for beginning reading. Elementary School Journal, 37, 497-508.
Gentile, L.M. (1983). A critique of Mabel V. Morphett and Carleton Wascburnes study: When should children begin to read? In L.M. Gentile, M.L. Kamil and J.S. Blanchard. Reading research resisited, Columbus, OH: Charles E. Merrill.
Gullo, D.F. και Burton, C.B. (1992). Age of Entry and Preschool Experience of Academic Readness in Kindergarten. Early Childhood Research-Quarterly, 7,175-86.
Ζαχαρενάκης, Κ. (1996). Προσχολική αγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ηράκλειο. Εκδ. του ιδίου, σελ. 242.
Ζαφρανά Μ. (1996). Πολυγραφημένες σημειώσεις από το μάθημα Κοινωνικοποίηση του παιδιού στο Α' εξάμηνο του Δ/λείου Ν/γών Θεσ/νίκης.
Johanson, Ι. (1995). New services for six-year in Stockholm-Content and Directions. European-Early Chilhood Education Research Journal, 3, 1734.
Λελάκη, Γ. (1987). Εκπαιδευτική Έρευνα. Αθήνα ΟΕΔΒ.
Mckee, P. Brezeniski J.E. και Harrisson, A.L. (1966). The effectiveness of teaching reading in kindergarten. Cooperative Research Project Denrer Public Schools and Colorado State Department of Education.
Morphett, M.V. και Washburne, C. (1983). Whe should children begin to read? Elementary School Journal, 31, 496-503.
Satz, Ρ. και Fletcher, J.M. (1979) Early screening tests Some uses and abuses. Journal of Learning Disabilities, 12,56-60.
Sutton, M.H. (1969) Children who Learned to read in Kindergarten a longitudinal study. Reading Teacher, 22, 595-602.
Szekely B. Beach, E. (1985). The Adoption of New Soviet School Reforma. Soviet-Education, 27, 1-102.
ΥΠΕΠΘ, Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Γ', εγκύκλιος υπ. αρ. Φ6/99/Γ1/722 και Φ6/347/Γ1/1009.