Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Ποιοι Παράγοντες Επηρεάζουν τα Παιδιά του Νηπιαγωγείου στην Επιλογή Θέματος για Ελεύθερη Ζωγραφική


Δημοσιευμένα: Jul 1, 1998
Λέξεις-κλειδιά:
παράγοντες αγωγής οικογένεια νηπιαγωγείο κοινωνία και φυσικός κόσμος ελεύθερη ζωγραφική θέμα
Δ. Κωταντούλα-Κυριάκη (K. Kotantoula-Kyriaki)
Περίληψη
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει κατά πόσο οι κυριότεροι παράγοντες αγωγής: οικογένεια, σχολείο, κοινωνία και φυσικός κόσμος επηρεάζουν την επιλογή θέματος των νηπίων για ελεύθερη ζωγραφική. Η έρευνα έγινε σε 1/θ Νηπιαγωγείο του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Το δείγμα αποτελείται από 15 νήπια ηλικίας 3 Vi - 5 V% ετών. Οι ζωγραφιές που συγκεντρώθηκαν είναι τριακόσιες. (15 νήπια χ 20 ζωγραφιές = 300). Η ανάλυση των στοιχείων έγινε με γραφική παράσταση, χρησιμοποιώντας το ακιδωτό διάγραμμα για κάθε νήπιο. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι ότι η οικογένεια κατέχει την πρώτη θέση και ακολουθούν νηπιαγωγείο, Φυσικός κόσμος και κοινωνία.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Επιστημονική αρθρογραφία & εκπαιδευτικές δράσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Ανδρόνικος, Μ. (1986). Ο Πλάτων και η τέχνη, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα.
Βιγγόπουλος, Η. Σκέψεις γύρω από την διακόσμηση της αίθουσας του Νηπιαγωγείου, Στο Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, Τεύχος 2, Εκδόσεις Δίπτυχο, σελ. 79 - 80.
Βιγγόπουλος, Η. Η σημασία της αισθητικής αγωγής στο Νηπιαγωγείο, Στο Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, Τεύχος 3, Εκδόσεις Δίπτυχο, σελ. 100 -108.
Βιγγόπουλος, Η. Εξέλιξη του παιδικού σχεδίου, Στο Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, Τεύχος 3, Εκδόσεις Δίπτυχο, σελ. 128 -130.
Βιγγόπουλος, Η. Η τεχνική κατάρτιση των νηπιαγωγών μας, Στο Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, Τεύχος 6, Εκδόσεις Δίπτυχο, σελ. 269 - 270.
Γενειατάκη-Αρβανιτίδη, Ε. (1981). Καθημερινές δραστηριότητες στο Νηπιαγωγείο, Εκδόσεις Δίπτυχο, Αθήνα.
Γεωργίου, Θ. (1989). Σε τι χρησιμεύει η αισθητική, Σμίλη, Αθήνα.
Goodnow, J. Τα παιδιά σχεδιάζουν, Μετάφραση Κουλουμπή-Παπαπετροπούλου Κυριακή, Εκδόσεις Επ. Π. Κουτσουμπός, Α. Ε.
Γουίν, Μ. Τηλεόραση, ένας ξένος στο σπίτι, Μετάφραση από το Αγγλικό Τσαλίκη Πολυξένη, Εκδόσεις Ακρίτας.
Εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», τόμος 10ος. Ευρυγένης, Κ. (1968). Ιχνογραφία, χειροτεχνία σε νέες βάσεις, Β' Έκδοση, Αθήνα.
Καλούδη-Αντωνοπούλου, Ου. Η αισθητική αγωγή του παιδιού, Εκδόσεις Δίπτυχο.
Κονίστρα, Μ. (1991). Η σύγχρονη εικαστική αγωγή στο σχολείο, Εκδόσεις Σμίλη, Αθήνα.
Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη, Π. Νηπιαγωγικη, Τόμος 1, 2, 3, Αδελφοί Βλάσση.
Μαγουλιώτης, Α. Ν. (1989). Αρχή του Σχεδίου και μέσα έκφρασης, Τόμος Α, Gutenberg, Αθήνα.
Μαζαράκη, Κ. (1992). Η ζωγραφική των σπηλαίων. Η ζωγραφική στην προσχολική ηλικία, Αθήνα.
Μουζάκης, Τ. (1987). Ειδική, διδακτική ζωγραφικής, Αθήνα.
Μουρέλος, Γ. Ι. (1985). Θέματα αισθητικής και φιλοσοφίας της Τέχνης, Τόμος δεύτερος, Οι κοινωνικές βάσεις των Καλών Τεχνών, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα.
Μπέλλας, Θ. (1975). Το ιχνονράφημα ως μέσο διαγνωστικό της προσωπικότητας, Εκδόσεις Ηράκλειτος, Αθήνα.
Μυταράς, Δ. (1989). Μη μιλάς πολύ για τέχνη..., Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα.
Ντε Μερεντιέ, Φ. (1981). Το παιδικό σχέδιο, Μετάφραση Ψυχογιός Δημήτρης, Εκδόσεις Υποδομή, Αθήνα.
Ντιούι, Τζ. Το σχολείο που μ' αρέσει, Μετάφραση Μιχαλοπούλου Μόσχα, Εκδόσεις Γλάρος.
Παπανούτσος, Ε.Π. (1956). Αισθητική, Τρίτη Έκδοση, Ίκαρος, Αθήνα.
Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. (1974). Στατιστική εφηρμοσμένη εις τας επιστήμας της συμπεριφοράς, Τόμος Α', Περιγραφική Στατιστική, Ιωάννινα.
Read, Η. (1984). Η τέχνη σήμερα, Μετάφραση Κούρτοβικ Δημοσθένη, Κάλβος, Αθήνα.
Sargent, W. (1987). Το χρώμα στη φύση και στην τέχνη, Μετάφραση Καλκάνη Ελένη, Κάλβος, Αθήνα.
Stahel, Ν. (1987). Το σχέδιο ως έκφραση ψυχικών τραυμάτων, Μετάφραση Λαμπράκη-Παγανού Αλεξάνδρα, Επικαιρότητα.
Τρούλης, Γ. Μ. (1991). Η αισθητική αγωγή του παιδιού στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σχο^ο, Τρίτη έκδοση, Αθήνα.
Τσαρδάκης, Δ. (1993). Η γένεση του κοινωνικού ανθρώπου, Τρίτη έκδοση, συμπληρωμένη, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Βιβλίο δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο, Βιβλίο νηπιαγωγού, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα.
Frey, Κ. (1986). Η μέθοδος Project, Μετάφραση Μαλλιού Κλεονίκη, Εκδοτικός Οίκος Αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.
Χαραλαμπόπουλος, Ι. Ν. (1973). Γενική παιδαγωγική, Έκδοση δευτέρα, Αθήνα.
Χρυσαφίδης, Κ. (1994). Βιωματική Επικοινωνιακή Διδασκαλία, Gutenberg, Παιδαγωγική Σειρά, Αθήνα.
Άρθρα
Βιγγόπουλος, Η. Σκέψεις γύρω από την διακόσμηση της αίθουσας του Νηπιαγωγείου, Στο Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, Τεύχος 2, Εκδόσεις Δίπτυχο, σελ. 79 - 80.
Βιγγόπουλος, Η. Η σημασία της αισθητικής αγωγής στο Νηπιαγωγείο, Στο Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, Τεύχος 3, Εκδόσεις Δίπτυχο, σελ. 100 -108.
Βιγγόπουλος, Η. Εξέλιξη του παιδικού σχεδίου, Στο Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, Τεύχος 3, Εκδόσεις Δίπτυχο, σελ. 128 -130.
Βιγγόπουλος, Η. Η τεχνική κατάρτιση των νηπιαγωγών μας, Στο Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, Τεύχος 6, Εκδόσεις Δίπτυχο, σελ. 269 - 270.
Garaudy-Vialatte, Η. Μερικά προβλήματα που ανακινούνται από την αισθητική αγωγή στο νηπιαγωγείο, Στο Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, Τόμος 3ος, 1976, Εκδόσεις Δίπτυχο, Τεύχος 1 σελ. 38 - 40, Τεύχος 2 σελ. 87 - 89, Τεύχος 3 σελ. 135 -136, Τεύχος 4 σελ. 269 - 270, Τεύχος 7 σελ. 321 - 322, Τεύχος 8 σελ. 372 - 375, Τεύχος 9 σελ. 410 - 414, Τεύχος 10 σελ. 468 - 470.
Godet, C. Το παιδί και η τηλεόραση, Μετάφραση Βασδέκης Γ.Α., Στο Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, Τόμος 3ος, 1976, Εκδόσεις Δίπτυχο, Τεύχος 6 σελ. 276 - 278, Τεύχος 7 σελ. 323 - 326.
Δόξας, Α. Η παιδική ζωγραφική και οι μορφές του Πριμιτιβισμού, Στο Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, Τόμος 7ος, 1980, Τεύχος 1 - 2, Εκδόσεις Δίπτυχο, σελ. 60 - 63.
Μαρτσινκόφσκαγια, Τ. Τα κοινωνικά συναισθήματα και η ανάπτυξη τους στην προσχολική ηλικία, Μετάφραση Βαγενάς Ελισσαίος, Λαλάκου Μάρθα, στην Εκπαιδευτική Κοινότητα, Τεύχος 30,1995, Εκδόσεις Καστανιώτη σελ. 24 - 27.
Monne, G. Το παιδί και η τέχνη, Μετάφραση Φιλίππου Μάρω, Στο Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, Τεύχος 5 - 6,1981, Εκδόσεις Δίπτυχο, σελ. 256 - 258.
Μπενέκος, Α. Π. Μορφές αισθητικής αγωγής, Στο Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, Τόμος 6ος, 1979, Εκδόσεις Δίπτυχο, Τεύχος 1 σελ. 39 - 45, Τεύχος 2 σελ. 83 - 88, Τεύχος 3 σελ. 126 -130, Τεύχος 4 σελ. 178 -181, Τεύχος 5 σελ. 221 - 226, Τεύχος 6 σελ. 265 - 273, Τεύχος 7 σελ. 324 - 328, Τεύχος 8 σελ. 364 - 368, Τεύχος 10 σελ. 462 - 471.
Μπενέκος, Α. Π.: Το εικονογραφημένο βιβλίο, Στο Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, Τόμος 7ος, 1980, Εκδόσεις Δίπτυχο, Τεύχος 7 - 8 σελ. 347 - 357, Τεύχος 9 -10 σελ. 453 - 469.
Πατρώνης, Τ. Τοπολογικοί χώροι και διατήρηση τοπολογικών σχέσεων στο παιδικό σχέδιο. Στο Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, Τόμος 11ος, 1984, Τεύχος 2 σελ. 253 - 262.