Το πρόγραμμα «ΠΕΡΠΑΤΑ»: Φυσική Δραστηριότητα στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς


Δημοσιευμένα: Μαρ 9, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
Πρόγραμμα παρέμβασης Βήματα Προσχολική ηλικία Βηματόμετρα
Δημήτρης Ιωάννης Αϊβαζίδης (Dimitris Aivazidis)
Φωτεινή Βενετσάνου (Venetsanou Fotini)
Νικόλαος Αγγελούσης (Aggelousis Nikolaos)
Αντώνης Καμπάς (Kampas Antonis)
Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι ο έλεγχος της επίδρασης του προγράμματος "ΠΕΡΠΑΤΑ" στην αύξηση της Βηματομετρικής Φυσικής Δραστηριότητας (ΒΦΔ) σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καβάλας. Το δείγμα αποτέλεσαν 143 παιδιά ηλικίας 5 ετών (61.51±1.85 μηνών) Εφαρμόστηκε πρόγραμμα παρέμβασης διάρκειας 45΄-50΄, τέσσερις φορές την εβδομάδα, για ένα σχολικό έτος. Η ΒΦΔ μετρήθηκε με το βηματόμετρο Omron HJ-720IT-E2 για πέντε συνεχόμενες μέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) σε τρεις χρονικές περιόδους. Πραγματοποιήθηκαν έξι μετρήσεις κατά τους μήνες Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Μάιο, δυο για κάθε μήνα, η πρώτη χωρίς και η δεύτερη με την εφαρμογή του προγράμματος Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά της πειραματικής ομάδας (ΠΟ) κατέγραψαν στατιστικά σημαντικά περισσότερα βήματα από τα παιδιά της ομάδας ελέγχου (ΟΕ) τις εβδομάδες εφαρμογής του προγράμματος. Η μελέτη αυτή αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος ‘’ΠΕΡΠΑΤΑ’’, στην ΒΦΔ των παιδιών, που επιτεύχθηκε από την συνεργασία παιδαγωγών και εκπαιδευτικών ΦΑ.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Επιστημονική αρθρογραφία & εκπαιδευτικές δράσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Φωτεινή Βενετσάνου (Venetsanou Fotini), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών

Νικόλαος Αγγελούσης (Aggelousis Nikolaos), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Αντώνης Καμπάς (Kampas Antonis), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Αναφορές
Afthentopoulou, A. E., Kaioglou, V., & Venetsanou, F. (2017). Overweight and obesity prevalence in young children living in Athens. Public Health Open Journal, 2(1), 26-32. doi:10.17140/PHOJ-2-117.
Al-Hazzaa, H. M., & Al-Rasheedi, A. A. (2007). Adiposity and physical activity levels among preschool children in Jeddah, Saudi Arabia, Saudi Medical Journal, 28(5), 766-773.
Αlhassan, S., Nwaokelemeh, O., Lyden, K., Goldsby, T., & Mendoza, A. (2013). A pilot study to examine the effect of additional structured outdoor playtime on preschooler’s physical activity levels. Child Care in Practice, 19(1), 23-25. https://doi.org/10.1080/13575279.2012.712034.
Annesi, J. J., Smith, A. E., & Tennant, G. A. (2013). Cognitive-behavioral physical activity treatment in African-American preschoolers: effects of age, sex and BMI. Journal of Paediatrics and Child Health, 49(2), E128-E132. doi:10.1111/jpc.12082.
Beets, M. W., Bornstein, D., Dowda, M., & Pate, R. R. (2011). Compliance with national guidelines for physical activity in U.S. preschoolers: measurement and interpretation. Pediatrics, 127(4), 658-664. doi:10.1542/peds.2010-2021
Bellows, L., Davies, P. L., Anderson, J., & Kennedy, C. (2013). Effectiveness of a Physical Activity Intervention for Head Start Preschoolers: A Randomized Intervention Study. American Journal of Occupational Therapy, 67(1), 28-36, doi:10.5014/ajot.2013.005777
Boldermann, C., Blennow, M., Dal, H., Martensson, F., Raustorp, A., Yuen, L., & Wester, U. (2006). Impact of preschool environment upon children’s physical activity and sun exposure. Preventive Medicine 42(4), 301-308. doi:10.1016/j.ypmed.2005.12.006
Bornstein, D. B., Beets, M. W., Byun, W., & Mclver, K. (2011). Accelerometer-derived physical activity levels of preschoolers: A meta-analysis. Journal of Science and Medicine in Sports, 14(6), 504-511. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2011.05.007
Cardon, G., Labarque, V., Smits, D., & De Bourdeaudhuij. (2009). Promoting physical activity at the pre-school playground: The effects of providing markings and play equipment. Preventive Medicine, 48, 335-340. doi:10.1016/j.ypmed.2009.02.013
Chan, C. B., & Ryan, D. A. (2009). Assessing the effects of weather conditions on physical activity participation using objective measures. International Journal of Environmental Research and Public Health, 6(10), 2639–54. doi:10.3390/ijerph6102639
Clemes, S. A., & Biddle, S. J. H. (2013). The use of pedometers for monitoring physical activity in children and adolescents: Measurement considerations. Journal of Physical Activity and Health, 10(2), 249-262.
Cole, T. J., Bellizzi, M. C., Flegal, M. K., & Dietz, W. H. (2000). Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: International survey. British Medical Journal, 320 (7244), 1240-3.
De Craemer, N., De Decker, E., De Bourdeaudhuij, Ι., Verloigne, M., Manios, Y., & Cardon, G. (2015). The translation of preschooler’s physical activity guidelines into a daily step count target. Journal of Sports Sciences, 33(10), 1051-7. doi:10.1080/02640414.2014.981850
Dolinsky, D. H., Brouwer, R. J., Evenson, K. R., Siega-Riz, A.M., & Østbye, T. (2011). Correlates of sedentary time and physical activity among preschool-aged children. Preventing Chronic Disease, 8(6), A131.
Dowda, M., Pate, R.R., Trost, S.G., Almeida, M.J., & Sirard, J.R. (2004). Influences of Preschool Policies and Practices on Children’s Physical Activity. Journal of Community Health, 29(3), 183-196. doi:10.1023/B:JOHE.0000022025.77294
Dowda, M., Brown, W., Melver, K., Pfeiffer, K., O’ Neil, J., Addy, C., & Pate, R. (2009). Policies and characteristics of the preschool environment and physical activity of young children. Pediatrics, 123(2), e261-e266. doi:10.1542/peds.2008-2498
Ellis, Y., Cliff, D., Janssen, X., Jones, R., Reilly, J., & Okely, A. (2016). Sedentary Time, Physical Activity and Compliance with IOM Recommendations in Young Children at Childcare. Preventive Medicine Reports, Available online 21 December 2016, In Press, doi:10.1016/j.pmedr.2016.12.009
Finch, M., Wolfenden, L., Morgan, P. J., Freund, M., Jones, J., & Wiggers J. (2014). A cluster randomized trial of a multi-level intervention, delivered by service staff, to increase physical activity of children attending center-based childcare. Preventive Medicine, 58, 9-16. doi:10.1016/j.ypmed.2013.10.004
Hallal, P. C., Andersen, L. B., Bull, F. C., Guthold, R., Haskell, W., Ekelund, U., & Lancet Physical Activity Series Working Group. (2012). Global physical activity levels: surveillance progress, pitfalls, and prospects. The Lancet, 380(9838), 247e-257. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60646-1
Haschke, F., & van't Hof, M. A. (2000). Euro-Growth references for length, weight, and body circumferences. Euro-Growth Study Group. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition., 31, S14–38. doi:10.1097/00005176-200007001-00003
Hassapidou, M., Daskalou, E., Tsofliou, F., Tziomalos, K., Paschaleri, A., Pagkalos, I., & Tzotzas, T. (2015). Prevalence of overweight and obesity in preschool children in Thessaloniki Greece. Hormones, 14(4), 615-22. doi:10.14310/ horm.2002.1601
Henderson, K. E., Grode, G. M., O’ Connell, M. L., & Schwartz, M. B. (2015). Environmental factors associated with physical activity in childcare centers, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 12, 43. https://doi.org/10.1186/s12966-015-0198-0
Hinkley, T., Salmon, J., Okely, A., Crawford, D., & Hesketh, K. (2012). Preschooler’s physical activity, screen time and compliance with recommendations. Medicine in Science in Sports and Exercise, 44(3), 458-465. doi:10.1249/MSS.0b013e318233763b
Janssen, I., & LeBlanc, A. G. (2010). Systematic review of the health benefits of physical activity and fitness in school-aged children and youth. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 7, 40. doi:10.1186/1479-5868-7-40
Jones, R. A., Riethmuller, A., Hesketh, K., Trezise, J., Batterham, M., & Okely, A. D. (2011). Promoting fundamental movement skill development and physical activity in early childhood settings: a cluster randomized controlled trial, Pediatric Exercise Science, 23(4), 600-15.
Jones, R., Okely, A., Hinkley, T., Batterham, M., & Burke, C. (2016). Promoting gross motor skills and physical activity in childcare: A translational randomized controlled trial. Journal of Science and Medicine in Sport, 19(9), 744-749. doi:10.1016/j.jsams.2015.10.006
Kambas, Α., Venetsanou, F., Avloniti, A., Giannakidou, D., Gourgoulis, G., Draganidis, D.,……, & Michalopoulou, M. (2015). Pedometer determined physical activity and obesity prevalence of Greek children aged 4–6 years. Annals of Human Biology, 42(3), 233-238. https://doi.org/10.3109/03014460.2014.943286
Larson, N., Ward, D. S., Neelon, S. B., & Story. M. (2011). What Role Can Child- Care Settings Play in Obesity Prevention? A Review of the Evidence and Call for Research Efforts. Journal of the American Dietetic Association, 111(9), 1343-1362. doi:10.1016/j.jada.2011.06.007
Lymperakou, M., Andresaki, F., Karagianopoulou, S., Skourti, K., Pavlidou, S., Nikolaidis, G.,…., & Diggelidis, N. (2012). Pedometer determined physical activity of preschool children, during and after school, European Psychomotricity Journal, 4(1), 22-30.
Manios, Y., Magkos, F., Christakis, G., Kafatos, A. G. (2005). Twenty-year dynamics in adiposity and blood lipids of Greek children: Regional differences in Crete persist. Acta Pædiatrica, 94, 859–865. doi:10.1080/08035250510025734
Manios, Y., Kourlaba, G., Kondaki, K., Grammatikaki, E., Anastasiadou, A., & Roma-Giannikou, E. (2009). Obesity and television watching in preschoolers in Greece: The GENESIS study. Obesity, 17(11), 2047-2053. doi:10.1038/oby.2009.50
Merrill, R. M., Shields, E. C., White, G. L., & Druce, D. (2005). Climate conditions and physical activity in the United States, American Journal of Health Behavior, 29(4), 371-81.
Oliver, M., Schofield, G. M., & Kolt, G. S. (2007). Physical activity in preschoolers: Understanding prevalence and measurement issues. Sports Medicine, 37(12), 1045-1070. doi:10.2165/00007256-200737120-00004
Pate, R., Brown, W., Pfeiffer, K., Howie, E., Saunders, R., Addy, C., & Dowda, M. (2016). An Intervention to Increase Physical Activity in Children, American Journal of Preventive Medicine, 51(1), 12-22. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2015.12.003
Puder, J. J., Marques-Vidal, P., Schindler, C., Zahner, L., Niederer, I., Burgi, F., ……, & Kriemler, S. (2011). Effect of multidimensional lifestyle intervention on fitness and adiposity in predominantly migrant preschool children (Ballabeina): cluster randomized controlled trial. British Medical Journal, 343, d6195. doi:https://doi.org/10.1136/bmj.d6195
Raustorp, A., Pagels, P., Boldemann, C., Cosco, N., Söderström, M., & Mårtensson, F. (2012). Accelerometer measured level of physical activity indoors and outdoors during preschool time in Sweden and the United States. Journal of Physical Activity and Health, 9(6), 801-808.
Reilly, J., Jackson, D. M., Montgomery, Kelly, L. A., Slater, C., Grant, S., & Paton, J. Y. (2004). Total energy expenditure and physical activity in young Scottish children: mixed longitudinal study. Lancet, 363(9404), 211-212.
Rink, J.E., & Hall, T.J. (2008) Research on Effective Teaching in Elementary School Physical Education. The Elementary School Journal, 108(3), 207-218. https://doi.org/ 10.1086/529103.
Roth, K., Kriemler, S., Lehmacher, W., Ruf, K., Graf, C., & Hebestreit, H. (2015). Effects of a Physical Activity Intervention in Preschool Children, Medicine & Science in Sports & Exercise, 47(12), 2542-51. doi:10.1249/MSS.0000000000000703
Sigmund, E., Sigmundova, D., Badura, P., Trhlíková, L & Gecková, A. (2016). Time trends: a ten-year comparison (2005–2015) of pedometer-determined physical activity and obesity in Czech preschool children, BMC Public Health, 16, 560, https://doi.org/10.1186/s12889-016-3269-5
Skinner, A., Ravanbakht, S., Skelton, J. A., Perrin, E. M., & Armstrong, S. C. (2018). Prevalence of Obesity and Severe Obesity in US Children, 1999–2016. Pediatrics, 141(3), e20173459. doi:https://doi.org/10.1542/peds.2017-3459
Strong, W. B., Malina, R. M., Blimkie, C. J., Daniels, S. R., Dishman, R. K., Gutin, B., & Trudeau, F. (2005). Evidence based physical activity for school-age youth. Journal of Pediatrics, 146(6), 732-737. doi:10.1016/j.jpeds.2005.01.055
Timmons, B. W., LeBlanc, A. G., Carson, V., Connor, B,. Gorber, S., Dillman, C., ……, & Tremblay, M. S. (2012). Systematic review of physical activity and health in the early years (aged 0–4 years). Applied Physiology Nutrition and Metabolism, 37, 773-792. doi:10.1139/H2012-070
True, L., Pfeiffer, K., Dowda, M., Williams, H., Brown, W., O’Neill, J., & Pate, R. (2017). Motor competence and characteristics within the preschool environment. Journal of Science and Medicine in Sport, In Press. doi:https://doi.org/10.1016/j.jsams.2016.11.019
Tucker, P., & Gilliland, J. (2007). The effect of season and weather on physical activity: A systematic review, Public Health, 121, 909-922. doi:10.1016/j.puhe.2007.04.009
Tudor-Locke, C., Craig, C., Beets, M., Belton, S., Cardon, G.M., Duncan, S.,……, & Blair, S.N. (2011). How Many Steps/ Day are Enough? For Children and Adolescents. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 8, 78. doi:10.1186/1479-5868-8-78
Vale, S., Trost, S. G., Dunkan, M., & Mota, J. (2015). Step based physical activity guidelines for preschool-aged children, Preventive Medicine, 70, 78-82. http://dx.doi.org/10.1016/j.ypmed.2014.11.008
Van Cauwenberghe, E., De Craemer, M., De Decker, E., De Bourdeaudhuij, I., & Cardon, G. (2013). The impact of a teacher-led structured physical activity session on preschooler’s sedentary and physical activity levels. Journal of Science and Medicine in Sport, 16(5), 422-426. doi:10.1016/j.jsams.2012.11.883
Venetsanou, F., & Kambas, A. (2010). Motor performance differences in preschool aged boys and girls, In: Colombo, L., Bianchi, R., editors. Preschool children: Physical activity, behavioral assessment and developmental challenges. New York: Nova Science Publishers, Inc., P 19-37.
Venetsanou, F., Kambas, A., Giannakidou, D., Avloniti, A., Draganidis, D., Chatzinikolaou, A.,…., & Michalopoulou, M. (2015). The validity of two Omron pedometers in preschool children under different conditions, operational program, education and lifelong learning. Sylwan, 159(3), 60-89.
Ward, D. S., Vaughn, A, McWilliams, C., & Hales, D. (2010). Interventions for increasing physical activity at child care, Medicine and Science in Sports and Exercise, 42(3), 526-534.
Williams, H. G., Pfeiffer, K. A., O’Neill, J. R., Dowda, M., McIver, K. L., Brown W. H., & Pate R. R. (2008). Motor skill performance and physical activity in preschool children. Obesity, 16(6), 1421–1426. http://dx.doi.org/10.1038/oby.2008.214
World Health Organization. (2017). Obesity and overweight. http://www.who. int/mediacentre/factsheets/fs311/en/