Πρώτος γραμματισμός και αγόρια: Τα βιβλία πληροφοριών


Δημοσιευμένα: Μαΐ 9, 2021
Λέξεις-κλειδιά:
γραμματισμός βιβλία πληροφοριών παιδιά προσχολικής ηλικίας Προσέγγιση Μωσαϊκού
Κατερίνα Παπαδημητρίου
https://orcid.org/0000-0002-8700-3559
Νεκτάριος Στελλάκης
Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας, η οποία στηρίχθηκε στην «προσέγγιση του μωσαϊκού», ήταν να διερευνηθεί αν και κατά πόσον τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, και ιδίως τα αγόρια, έρχονται σε επαφή με βιβλία πληροφοριών. Το δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει τριάντα ένα παιδιά, δεκαεπτά γονείς και δύο νηπιαγωγούς. Η έρευνα, η οποία διήρκησε από τα μέσα Ιανουαρίου μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου του 2018, πραγματοποιήθηκε σε ένα δημόσιο νηπιαγωγείο της πόλης της Πάτρας. Τα ερευνητικά αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά, που συμμετείχαν σε αυτήν, είναι πολύ πιθανό να μην έχουν σχηματοποιήσει ακόμη τις αναγνωστικές τους προτιμήσεις, γεγονός που ενδεχομένως δικαιολογεί και την έλλειψη σταθερών επιλογών από την πλευρά τους. Η μη συχνή αξιοποίηση βιβλίων πληροφοριών από τις νηπιαγωγούς στις τάξεις τους, αλλά και από τους γονείς στο πλαίσιο του οικογενειακού περιβάλλοντος ίσως συνιστά έναν ακόμη λόγο για την έλλειψη εξοικείωσης των παιδιών με αυτά. Η γενική εικόνα που προβάλλει είναι ότι τα παιδιά νηπιακής ηλικίας δεν ήταν επαρκώς εξοικειωμένα με τα βιβλία πληροφοριών.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Επιστημονική αρθρογραφία & εκπαιδευτικές δράσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Κατερίνα Παπαδημητρίου, Πανεπιστήμιο Πατρών
Απόφοιτος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών.
Νεκτάριος Στελλάκης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Επίκουρος καθηγητής στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών
Αναφορές
Alloway, N., Freebody, P., Gilbert, P., Muspratt, S., (2002). Boys, literacy and schooling: Expanding the repertoires of practice. Carlton Vic: Curriculum Corporation.
Bausch, L. S. (2014). Boys will be boys?: Bridging the Great Gendered Literacy Divide. Rotterdam: SensePublishers.
Cecil, N. L., Baker, S. & Lozano A. S. (2015). Striking a balance: a comprehensive approach to early literacy. New York: Holcomb Hathaway.
Duursma, E., Augustyn, M., & Zuckerman, B. (July 01, 2008). Reading aloud to children: The evidence. Archives of Disease in Childhood, 93(7), 554-557.
Saracho, O. N. (2015). Handbook of research methods in early childhood education: research methodologies: Volume I. Charlotte, N.C: Information Age.
Saul, E. W., & Dieckman, D. (2005). Choosing and using information trade books. Reading Research Quarterly, 40(4), 502-513.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)