ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ-2023

2023-03-03

Το Συμβούλιο Σύνταξης της Επιστημονικής Επιθεώρησης «Περιφέρεια – Region and Periphery» του Ερευνητικού Κέντρου Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης  (ΕΚΟΠΔΑ) του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν επιστημονικά άρθρα προς δημοσίευση. Η πρόσκληση αφορά το τεύχος της Άνοιξης 2023 (έκδοση, Ιούνιος 2023). Τα άρθρα υποβάλλονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Το περιεχόμενο του περιοδικού καλύπτει θέματα πολιτικής, οικονομίας και διακυβέρνησης σε περιφερειακό επίπεδο. Ο όρος «Περιφέρεια» ενέχει διττή υπόσταση. Αφενός, ορίζεται ως μια συγκεκριμένη περιοχή, η οποία καθίσταται αντικείμενο μελέτης υπό το πρίσμα διαφορετικών προσεγγίσεων των κοινωνικών επιστημών (region). Αφετέρου, νοείται ως ένας χώρος ο οποίος προσδιορίζεται μέσα από την διαλεκτική του σχέση με ένα «κέντρο», ο οποίος μπορεί να βρίσκεται σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο (periphery).

Εκτός από επιστημονικά άρθρα, το περιοδικό δημοσιεύει πιο σύντομα ερευνητικά σημειώματα, κείμενα πολιτικής, περιλήψεις ερευνητικών εργασιών και βιβλιοκριτικές, ενώ περιοδικά εκδίδονται και ειδικά τεύχη με συγκεκριμένη θεματολογία.

Την υποβολή άρθρων ακολουθεί η διαδικασία «τυφλής» αξιολόγησης από τουλάχιστον δύο ανώνυμους κριτές. Το περιοδικό είναι διαθέσιμο ελεύθερα (open access) από την πλατφόρμα eJournals του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Στο χώρο που φιλοξενείται το περιοδικό στην πλατφόρμα του ΕΚΤ παρέχονται οδηγίες για την ορθή προετοιμασία και την υποβολή άρθρων.

Η προθεσμία υποβολής για το τεύχος της Άνοιξης 2023 είναι η 30η Απριλίου 2023.