Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ

2023-05-09

Δομικές μεταβάσεις και πολυκρίσεις στην παγκόσμια οικονομία: Προκλήσεις για την περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση - Πρόσκληση υποβολής άρθρων για νέα Επιστημονική Επιθεώρηση "Regional Integration: Politics, Economics & Governance" για το τεύχος Δεκεμβρίου 2023.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ-2023

2023-03-03

Πρόσκληση υποβολής επιστημονικών άρθρων για το τεύχος της Άνοιξης 2023 και το φθινοπωρινό τέυχος της Επιστημονικής Επιθεώρησης "Περιφέρεια-Region and Periphery".

JOINT CALL FOR PAPERS

2021-07-20

The scientific reviews Contexto Internacional: Journal of Global Connections, published by the Institute of International Relations (IRI) at the Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio), Brazil and Region/Periphery published by the Research Centre for Economic Policy, Governance and Development (EKOPDA) at the Department of Political Science and Public Administration at the National and Kapodistrian University of Athens (NKUA), Greece issue a joint call for the submission of original research articles on the theme of: “Regional Health and Economic Responses to the COVID Crisis in the EU and Latin America.” Both journals implement a gold open access policy, whereby articles are fully accessible for free. There are no fees to be paid by authors submitting articles, irrespective of the outcome of their submissions. All articles must be written in the English language to facilitate exchanges between readers from both regions. Authors should submit their abstracts first (up to 300 words). The deadline for the submission of abstracts is 15 August 2021, and for full papers, 31 October 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

2021-03-18

Ειδικό θεματικό αφιέρωμα της επιστημονικής επιθεώρησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Τίτλος αφιερώματος:

“Ελλάδα και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: αναπτυξιακές και χωρικές διαστάσεις”

Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης:  Νοέμβριος  2021

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε More