ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ

2023-05-09

Δομικές μεταβάσεις και πολυκρίσεις στην παγκόσμια οικονομία: Προκλήσεις για την περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση

Αποτελεί κοινό τόπο ότι το παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό σύστημα διανύει μια περίοδο πολλαπλών μεταβάσεων. Οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές μεταβάλλουν ριζικά τις δομές ισχύος στον κόσμο ενώ μεγάλες οικονομικές δυνάμεις εμπλέκονται σε έναν γεωπολιτικό ανταγωνισμό προσπαθώντας να ελέγξουν τη διαδικασία μετάβασης σε μια νέα διεθνή τάξη. Η ένταση των δομικών αναταράξεων και των πολλαπλών και πολυεπίπεδων προκλήσεων που συνεπάγονται καθώς και η αδυναμία των κείμενων μηχανισμών παγκόσμιας διακυβέρνησης να ανταποκριθούν σε αυτές αποτυπώνονται με την έννοια των «πολυκρίσεων». Η νέα σύνθετη πραγματικότητα που αναδύεται έχει ήδη ενεργοποιήσει δυνάμεις οικονομικού εθνικισμού και τάσεις από-παγκοσμιοποίησης που ενδεχομένως να ενισχύσουν περαιτέρω τη δυναμική της περιφερειακής ολοκλήρωσης που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες. Από την άλλη πλευρά, το νέο αυτό περιβάλλον δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για τις υφιστάμενες περιφερειακές ολοκληρώσεις και συνεργασίες, καθώς οι γεωοικονομικοί ανταγωνισμοί δημιουργούν πιέσεις για επανασχεδιασμό των επιδιώξεων και δράσεων τους, τόσο στο εσωτερικό τους, όσο και σε σχέση με εξωτερικούς δρώντες, συμπεριλαμβανομένων άλλων περιφερειακών ολοκληρώσεων.

Η Επιστημονική Επιθεώρηση «Regional Integration: Politics, Economics & Governance»  ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής επιστημονικών άρθρων που περιλαμβάνουν εμπειρικές μελέτες και θεωρητικές συνεισφορές που μελετούν επί μέρους πτυχές της υπό μετάβαση Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και συμβάλλουν στην κατανόησή των επιπτώσεων της στην περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση.

Ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, θεματικές ενδιαφέροντος είναι:

 • Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερμηνείες της συστημικής αλλαγής και της σχέσης της με φαινόμενα περιφερειοποίησης και περιφερισμού.
 • Χαρακτηριστικά δομικών αλλαγών (ψηφιακή μετάβαση, ενεργειακή – πράσινη μετάβαση, παγκόσμια παραγωγή, παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, διεθνής ασφάλεια) και το αποτύπωμά τους στις υφιστάμενες περιφερειακές ολοκληρώσεις και συνεργασίες.
 • Η διαχείριση των διεθνών κρίσεων από περιφερειακούς οικονομικούς θεσμούς και δρώντες.
 • Αναδυόμενες πραγματικότητες ισχύος και πλούτου και οι επιπτώσεις τους στην παγκόσμια και περιφερειακή διακυβέρνηση.
 • Ο νέος ρόλος της ΕΕ στον αναδυόμενο γεωοικονομικό ανταγωνισμό.
 • Η νέα παγκόσμια οικονομία: (από)παγκοσμιοποίηση, οικονομικός εθνικισμός, περιφερισμός.

Το ειδικό τεύχος που θα φιλοξενήσει τα άρθρα που θα γίνουν δεκτά προς δημοσίευση θα είναι το πρώτο τεύχος της επιστημονικής επιθεώρησης «Regional Integration: Politics, Economics & Governance». H νέα επιστημονική επιθεώρηση αποτελεί μετεξέλιξη της καθιερωμένης εδώ και χρόνια επιστημονικής επιθεώρησης «Περιφέρεια/ Region and Periphery» που εκδίδεται από το Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης (ΕΚΟΠΔΑ) του ΕΚΠΑ.

Η νέα επιθεώρηση φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα επιστημονικής έρευνας και συνεργασίας της νέας πρωτοβουλίας για τη δημιουργία του Ελληνικού Δικτύου Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας (ΕΔΔΕΠΟ) με τη συμμετοχή επιστημόνων και ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η επιθεώρηση φιλοξενείται στην πλατφόρμα ejournals του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και είναι ανοιχτής πρόσβασης, χωρίς επιβάρυνση για τους συγγραφείς ή τους αναγνώστες.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής άρθρων είναι η 31 Αυγούστου 2023.

Οδηγίες για συγγραφείς:

 • Τα άρθρα που θα υποβληθούν μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.
 • Οι συγγραφείς δεσμεύονται ότι δεν έχουν δημοσιεύσει ή υποβάλει προς κρίση τα άρθρα τους σε άλλο έντυπο.
 • Οι συγγραφείς υποβάλλουν τα άρθρα στην πλατφόρμα ejournals του ΕΚΤ, στην ιστοσελίδα της επιστημονικής επιθεώρησης «Περιφέρεια».
 • Οι συγγραφείς υποβάλλουν δύο αρχεία: ένα με το όνομα και τα άλλα στοιχεία των συγγραφέων, καθώς και τον τίτλο του άρθρου και ένα δεύτερο με το κυρίως σώμα του άρθρου (τίτλο, κείμενο, βιβλιογραφικές αναφορές) στο οποίο δεν θα υπάρχει αναφορά στα στοιχεία των συγγραφέων.
 • Τα υποβαλλόμενα άρθρα πρέπει να συνοδεύονται από δύο περιλήψεις, όχι μεγαλύτερες των 100 λέξεων και 5 λέξεις-κλειδιά στα ελληνικά και τα αγγλικά. Η έκταση των άρθρων πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 6.000-8.000 λέξεων συμπεριλαμβανομένων των αναφορών.
 • Για τις αναφορές χρησιμοποιείται το σύστημα Harvard.
 • Για περισσότερες πληροφορίες για τις οδηγίες υποβολής των άρθρων οι συγγραφείς μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της επιθεώρησης «Περιφέρεια» στην πλατφόρμα ejournals του ΕΚΤ.
 • Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι συγγραφείς μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekopda@pspa.uoa.gr