Πληροφορίες για Υπευθύνους βιβλιοθηκών

Ενθαρρύνουμε τους βιβλιοθηκονόμους να συμπεριλάβουν αυτό το περιοδικό μεταξύ των ηλεκτρονικών Περιοδικών της βιβλιοθήκης τους. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το σύστημα δημοσίευσης ανοιχτού κώδικα του Περιοδικού είναι κατάλληλο για βιβλιοθήκες που μπορούν να φιλοξενήσουν τα μέλη ΔΕΠ τους για χρήση με περιοδικά που ασχολούνται με την επιμέλεια (βλ. Open Journal Systems).