Πληροφορίες για Συγγραφείς

Εάν ενδιαφέρεστε για υποβολή άρθρου στο Περιοδικό συνιστούμε να διαβάσετε τη σελίδα Σχετικά καθώς και τη σελίδα Οδηγίες για του Συγγραφείς. Οι συγγραφείς πρέπει να εγγραφούν στο περιοδικό πριν από την υποβολή ή, εάν έχουν ήδη εγγραφεί, μπορούν απλά να συνδεθούν και να ξεκινήσουν τη διαδικασία πέντε βημάτων.