ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ

2024-01-15

Η Επιστημονική Επιθεώρηση Regional Integration: Politics, Economics and Governance (Περιφέρεια) καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν επιστημονικά κείμενα προς δημοσίευση για το τεύχος της Άνοιξης 2024 (έκδοση, Ιούνιος 2024). Τα κείμενα υποβάλλονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Οι συγγραφείς καλούνται να υποβάλλουν κείμενα τα οποία άπτονται του επιστημονικού προσανατολισμού της Επιθεώρησης. Κάθε εργασία που υποβάλλεται πρέπει να είναι σύμφωνη με τις Οδηγίες για τους Συγγραφείς και τις Πολιτικές Έκδοσης του περιοδικού. Το περιοδικό φιλοξενεί επιστημονικά άρθρα, ερευνητικά σημειώματα, βιβλιοκριτικές και κείμενα πολιτικής.

Η προθεσμία υποβολής για το τεύχος της Άνοιξης 2024 είναι η 31η Μαρτίου 2024.

Η Επιθεώρηση εκδίδεται υπό την επιστημονική επιμέλεια της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας (ΕΔΕΠΟ) με την υποστήριξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (ΠΕΔΔ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η ευθύνη υλοποίησης της έκδοσης ανήκει στο Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης (ΕΚΟΠΔΑ) του ΠΕΔΔ/ΕΚΠΑ.