Ο Αναπτυξιακός Ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα


Σταύρος Αρναουτάκης
Abstract
Δεν διατίθεται/no abstract available
Article Details
  • Section
  • Opinions
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Σταύρος Αρναουτάκης
Περιφερειάρχης Κρήτης