Ο δημοσιονομικός έλεγχος των δαπανών των ΟΤΑ από το ελεγκτικό συνέδριο


Αλκιβιάδης Ρασούλης
Θάνος Χαντζάρας
Abstract
Δεν διατίθεται περίληψη
Article Details
  • Section
  • Research Note
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biographies
Αλκιβιάδης Ρασούλης
Δικηγόρος
Θάνος Χαντζάρας
Διοικητικός Επιστήμονας