«Το ζήτημα της απορρόφησης του ΕΣΠΑ στην Ελλάδα και η συμβολή της Task Force στην απεμπλοκή και καλύτερη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων». Η περίπτωση του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013»


Δημοσιευμένα: Οκτ 1, 2012
Αθανάσιος Καυκαλίδης
Περίληψη
Δε διατίθεται περίληψη
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Περιλήψεις Ερευνών
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Αθανάσιος Καυκαλίδης, Πολιτικός Επιστήμονας
Πολιτικός Επιστήμονας
Αναφορές
Ανδρέου Γ. και Παπαδάκης Μ., (2012), «Η υλοποίηση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην Ελλάδα, 2007-2013: Ένας ενδιάμεσος απολογισμός», Περιφέρεια, 2012, Τεύχος 1
Γεωργιάδης Ν. και Χατζηδάκης Κ., (2005), Χελώνες και Τίγρεις: Οι προκλήσεις της ανάπτυξης και το Δ’ΚΠΣ, Εκδ. Knowsys
Διακουλάκης Ν., (2010), «Στρατηγικές κατευθύνσεις και αποκλίσεις στην εφαρμογή των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης», Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, , Τεύχος 18, Απρίλιος-Ιούνιος 2010, Εκδόσεις Παπαζήση, σελ.136142
ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 20072013», περιοδική έκδοση «Επικοινωνία», Ιούλιος-Οκτώβριος 2011 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013», Ετήσια Έκθεση Παρακολούθησης Έτους 2007 του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» 2007-2013, Σεπτ.2007
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013», Ετήσια Έκθεση Παρακολούθησης Έτους 2009 του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» 2007-2013, Ιούνιος 2010
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013», Ετήσια Έκθεση Παρακολούθησης Έτους 2010 του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» 2007-2013
«Μνημόνιο οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής, Μνημόνιο Συνεννόησης», Αθήνα, 6 Αυγούστου 2010
Μουσουρούλης, Νίκος., (2010), Δημόσιες επιλογές, μια προσωπική αφήγηση: Κοινοτικοί πόροι: ευκαιρίες και προκλήσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης ΤΕΕ, θέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας επί του σχεδίου νόμου «Αποκέντρωση, Απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις», 2010
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ), Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιτάχυνσης ΕΣΠΑ, 1/9/2011
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ), Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ, ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΣΠΑ 2007-2013, Πρόοδος Υλοποίησης, Δεκέμβριος 2011 53
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ), 31/1/2011, Απόφαση, Αρ.Πρωτ: 4014/ΔΙΟΕ 120
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ), «Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων», Ιούνιος 2011
Cace, C., Cace, S., Iova, C. and Nicolaescu, V., (2009), «Absorption capacity of the structural funds. Integrating perspectives», Revista de cercetare si interventie sociala, 2009, vol. 27, Lumen Publishing House
Herta Tödtling-Schönhofer Pat Colgan, Haris Martinos and Begona Sanches, A Study on the Effi ciency of the Implementation Methods for StructuralFunds. Final Report ÖIR in association with LRDP and IDOM
Horvath, Z., (2005), Handbook on the European Union, HVG-ORAC Publishing House Ltd. Budapest, 2005
Marzinotto B., (2011), «A European Fund for Economic Revival in Crisis Countries», Bruegel Policy Contribution, Issue 2011/01, February 2011
Reszketo, P., (2008), «Transfer Absorption Problems as Government Failures.Application to the case of EU Structural Fund management», Central European University, Department of Political Science
Tomescu, C. and Stanescu, I., (2009), «The absorption capacity of European Union Funds for social inclusion. An analysis into the PHARE 2004-2005 grants benefi ciaries», Review of Research and Social Intervention, Vol. 25/2009
Έγγραφα Ευρωπαϊκή Ένωσης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012), «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων», Βρυξέλλες, 18.4.2012 COM(2012) 183 Final
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012), Υπόμνημα 12/184- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα και τη δεύτερη τριμηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012), MEMO/12/255: Ανάπτυξη και απασχόληση για την Ελλάδα – Συχνές ερωτήσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012), TFGR - ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Δεύτερη τριμηνιαία έκθεση, Μάρτιος 2012
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2011), TFGR - ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Πρώτη τριμηνιαία έκθεση, Νοέμβριος 2011
Αρθρογραφία
ΕυρωΖωή (online περιοδικό) (2012, Απρίλιος, 20). Αποφασίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο η «επανεκκίνηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων στην Ελλάδα». ΕυρωΖωή (eurozoi.gr/)
Κεχίμογλου, Α. (2011, Οκτώβρης, 11). Fast track απαλλοτριώσεις φέρνει νομοσχέδιο του υπουργείο Υποδομών. ΤΟ ΒΗΜΑ
Μεγάλα έργα: Εκπέμπουν SOS οι εργολάβοι. (2012, Απρίλιος 21-22). Η ΑΞΙΑ
Μπενέκος, Η. (31/3-1/4, 2012). Συνέντευξη του Χόρστ Ράιχενμπαχ, επικεφαλής της Ομάδας Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, στον Μπενέκο, Η., Ημερησία
Παπαδιόχος, Κ. (2011, Δεκέμβριος 11). Ο Παπαδήμος θα χρειαστεί και μετά. Καθημερινή
Παλαιολόγος, Γ. (2012, Απρίλιος 1). Συνέντευξη Χορστ Ραϊχενμπαχ, επικεφαλής της Ομάδας Δράσης της ΕΕ για την Ελλάδα στον Παλαιολόγο, Γ., Freesunday
Παπαστάθης, Α. (2012, Μάρτιος 1). «Ένεση» 16,6+6 δις.ευρώ στην οικονομία. ΤΑ ΝΕΑ Παπαστάθης, Α. (2011, Ιούλιος 01). Κομισιόν: Άμεση θετική αντίδραση στην επιστολή Παπανδρέου για το ΕΣΠΑ. ΤΟ ΒΗΜΑ Παπαστάθης, Α. (2011, Οκτώβριος 26). Ράιχενμπαχ: «Ούτε θα συνυπογράφω, ούτε θα σφραγίζω αποφάσεις». ΤΟ ΒΗΜΑ
Πίου, Μ. (2010, Μάρτιος 5). Επιτάχυνση διαδικασιών απορρόφησης ΕΣΠΑ.Ημερησία
Νόμοι και εγκύκλιοι
Νόμος 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», ΦΕΚ Α′ 6/5/2010 55
Νόμος 3840/2010, «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις»
Νόμος 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», 10 Απριλίου 2012
ΥΠΑΑΝ (2011), Εγκύκλιος με θέμα: «Οδηγίες για την επιτάχυνση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013»
Οπτικοακουστικές πηγές
ΑΝΤ1: Οικονομική ενίσχυση ΜΜΕ και ξεμπλοκάρισμα των μεγάλων έργων από τον Ιανουάριο, Κεντρικό δελτίο ΑΝΤ1, 00:03:00, Μαρία Χούκλη, Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011, 8:34:00 PM CET
Ιστοσελίδες