Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Wellbeing, Productivity and Competitiveness at a Regional level: the role of Institutions


Αθανάσιος Χύμης
Abstract

The article, at a fi rst step, shows the evolution of wellbeing, as it is measured by the Gross Domestic Product - GDP (corrected by the purchasing power parity), as well as competitiveness as it is measured by the Regional Competitiveness Index - RDI which the European Commission publishes every three years since 2010. At a second step, using data from the annual Global Competitiveness Reports of the World Economic Forum the article illustrates the relation between competitiveness and wellbeing and points out the factors that affect competitiveness focusing on institutions. Institutions are the most prominent pillar of competitiveness and they directly affect economic growth and development at both regional and national level.

Article Details
  • Section
  • Other articles
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Αθανάσιος Χύμης

Senior researcher Centre of Planning and Economic
Research, (KEPE)

References
Βιβλιογραφικές Αναφορές
Ξενόγλωσες
Acemoglu, D. and Robinson, J.A. (2012), Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty. New York: Crown Publishing Group.
Acemoglu, D., Johnson, S. and Robinson, J.A. (2002), “Reversal of Fortune:Geography and Institutions in the Making of the Modern World Distribution of Income”, Quarterly Journal of Economics, 117(4): 1231-94.
Akai, N. and Sakata, M. (2002), “Fiscal decentralization contributes to economic growth: Evidence from state-level cross section data for the United States”, Journal of Urban Economics, 52: 93-108.
Anastassopoulos, G. (2007), “Countries’ international competitiveness and FDI: An empirical analysis of selected EU member-countries and regions”, Journal of Economics and Business, 10(1): 35-52.
Annoni, P., Dijkstra, L. and Gargano, N. (2017), The EU Regional Competitiveness Index, 2016. European Commission, wp 02/2017.
Annoni, P. and Dijkstra, L. (2013), EU Regional Competitiveness Index, RCI 2013. Luxembourg: Joint Research Centre, European Commission.
Annoni, P. and Kozovska, K. (2010), EU Regional Competitiveness Index 2010.Luxembourg: Joint Research Centre, European Commission.
Arikan, G. (2004), “Fiscal decentralization: A remedy for corruption?” International Tax and Public Finance, 11: 175-195.
Barro, R. J. (1996a), “Determinants of economic growth: a cross-country empirical study”, NBER Working Paper No. 5698.
Barro, R. J. (1996b), “Institutions and growth, an introductory essay”, Journal of Economic Growth, 1(2): 145-148.
Barro, R. J. (1991),”Economic growth in a cross section of countries”, The Quarterly Journal of Economics, 106(2): 407-443.
Bassanini, A. and Scarpetta, S. (2002), “The driving forces of economic growth”, OECD Economic studies, 2001(2): 9-56.
Caves, R.E. (1974),”Causes of direct investment: foreign fi rms” shares in Canadian and United Kingdom manufacturing industries”, Review of Economics and Statistics, 56(3): 272-293.
De Soto, H. (2000), The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. New York: Basic Books. Easterly, W. and Levine R. (1997), “Africa’s Growth Tragedy: Policies and Ethnic Divisions”, Quarterly Journal of Economics, CXII: 1203-50.
Eurostat (2018), GDP per capita in 276 EU regions. Eurostat, Newsrelease 33/2018, 28 February 2018, διαθέσιμο στο http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8700651/1-28022018-BP-EN/15f5fd90-ce8b-4927-9a3b-07dc255dc42a
Feld, L. (2007), “Regulatory Competition and Federalism in Switzerland: Diffusion by Horizontal and Vertical Interaction”, in Bernholz P. and Vaubel R. (eds.), Political Competition and Economic Regulation. London:Routledge: 200-240.
Jayasuriya, D. (2011), “Improvements in the World Bank’s Ease of Doing Business Rankings: Do they translate into Greater Foreign Direct Investment infl ows?” The World Bank, Policy Research Working Paper No. 5787.
Krifa-Schneider, H. and Matei ,I. (2010),”Business climate, political risk and FDI in developing countries: Evidence from panel data”, International Journal of Economics and Finance, 2(5): 54.
Krugman, P. (1996), “Making sense of the competitiveness debate”, Oxford Review of Economic Policy, 12(3): 17-25.
Milner, C. and Pentecost E. (1996), “Locational advantage and US foreign direct investment in UK manufacturing’, Applied Economics, 28(5): 605-15.
Nelson, R. and Phelps, E. (1966), “Investment in humans, technological diffusion, and economic growth”, The American Economic Review, 56(1/2): 69-75.
North, D.C. (2005), Understanding the process of economic change. Princeton: Princeton University Press.
North, D.C. (1991), “Institutions”, Journal of Economic Perspectives, 5(1): 97-112.
North, D.C. (1990), Institutions, institutional change and economic performance.New York: Cambridge University Press.
OECD (2018), Foreign Direct Investment in fi gures. April 2018. Διαθέσιμο στο: http://www.oecd.org/industry/inv/investment-policy/FDI-in-Figures-April-2018.pdf
OECD (2013), Foreign Direct Investment in fi gures. April 2013. Διαθέσιμο στο:http://www.oecd.org/daf/inv/FDI%20in%20fi gures.pdf
Olson, M. (1982), The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities. New Haven: Yale University Press.
Ostrom, E. (1990), Governing the Commons. New York: Cambridge University Press.
Porter, M. and Ketels C. (2003), “UK Competitiveness: moving to the next stage”, Institute of strategy and competitiveness, Harvard Business School: DTI Economics paper n. 3.
Rodrik, D., Subramanian A. and Trebbi F. (2002), “Institutions Rule: The Primacy of Institutions over Geography and Integration in Economic Development”, mimeo, Harvard University, October.
Sala-i-Martín, X. and Subramanian A. (2003), “Addressing the Natural Resources Curse: An Illustration from Nigeria”, NBER Working Paper No.9804.
Sala-i-Martin, X., Schwab K. and Porter M. (eds.) (2004), The Global Competitiveness Report 2003-2004. USA: Oxford University Press.
Walsh, J.P. and Yu, J. (2010), “Determinants of Foreign Direct Investment: A Sectoral and Institutional Approach”, IMF Working Paper 10/187.
Williamson, O.E. (2000), “The New Institutional Economics: taking stock, looking ahead”, Journal of Economic Literature, 38: 595-613.
Williamson, O.E. (1985), Economic institutions of Capitalism. New York: Free Press.
World Bank (2017), Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs. Διαθέσιμο στο http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
World Bank (2005, 2009, 2013, 2014), Σειρά εκθέσεων Doing Business, διαθέσιμες στο: http://www.doingbusiness.org/