Βιώσιμος, ανθεκτικός, ασφαλής και χωρίς αποκλει-σμούς αστικός και περιφερειακός μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και ανάπτυξη. Αντλώντας έμπνευση από τη Σιγκαπούρη


Δημοσιευμένα: Ιαν 2, 2023
Γελένα Κέμπτον
Λούκα Σαλβάτη
Ιωάννης Βαρδόπουλος
Περίληψη

Η σύγχρονη Σιγκαπούρη είναι μια ακμάζουσα πόλη-κράτος που αντιπροσωπεύει δυναμικό ανάπτυξης σχεδόν 80% από το έτος 1990.Αποτελεί υπόδειγμα για το συνδυασμό πρακτικού σχεδιασμού, εφαρμογής πολιτικών, συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και διεθνούς υποστήριξης, με τον οποίο οι κρατικές αρχές οδήγη-σαν την πόλη-κράτος προς την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα. Οι αστικές οικονο-μικές διακυμάνσεις, οι δημογραφικές αλλαγές, και η περιβαλλοντική υποβάθμιση που αγγίζει μη αναστρέψιμα όρια, μεταξύ άλλων, αναμένεται να αμφισβητήσουν το μέλλον των αστικών και περιαστικών περιοχών τα επόμενα 50 χρόνια. Ως εκ τού-του, ο έγκαιρος προγραμματισμός για τη βιωσιμότητα και τη διαχείριση των πόρων θεωρείται απαραίτητος. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα μελέτη ερευνά σε βάθος τις γενικές γραμμές πολιτικής καθώς και τις πρακτικές που έχουν ιστορικά συμβάλει στην πετυχημένη περίπτωση της Σιγκαπούρης, ενώ παράλληλα εξετάζει τις ιδιαίτερες και σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικές βιώσιμου σχεδιασμού και ανάπτυξης που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία έτη. Η υιοθέτηση των ευρημάτων από την μελέτη της μακρόπνοης, ή συνεχούς, ανάπτυξης της Σιγκαπούρης, δύναται καταρχάς να συμβάλλει στην ενίσχυση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας στον βιώσιμο σχεδιασμό και ανάπτυξη, ενώ παράλληλα μπορεί να ωφελήσει όσους ενδιαφέρονται να κατανοήσουν σε βάθος από πολιτική και επιχειρησιακή σκοπιά το φαινόμενο του βιώσιμου σχεδιασμού. Το παράδειγμα της Σιγκαπούρης αναδεικνύει εμφατικά ότι η τεχνοκρατική ικανότητα στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση αποτελούν θεμελιώδη απαίτηση για το μακροπρόθεσμο παγκόσμιο σύστημα βιωσιμότητας, έτσι όπως αυτό εκφράζεται από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Ερευνητικά Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.