Η Κλασική Πολιτική Οικονομία και η Νεοκλασική τομή


Published: Jan 2, 2023
Μάριος Ψυχάλης
Abstract

To παρόν ερευνητικό σημείωμα εξετάζει συνοπτικά την θεωρητική συμβολή στην οικονομική σκέψη τόσο της Κλασικής, καθώς επίσης και της Νεοκλασι-κής Σχολής. Η Κλασική Σχολή υποστηρίζει την αντικειμενική ερμηνεία της αξί-ας, ενώ η Νεοκλασική Σχολή την υποκειμενική ερμηνεία, υπογραμμίζοντας τις δι-αφωνίες των Σχολών Σκέψης, ως προς την ερμηνεία των οικονομικών φαινομένων. Η Κλασική Σχολή υποστηρίζοντας την αντικειμενική ερμηνεία της αξίας, δίνει έμφαση στο κόστος παραγωγής, ενώ η Νεοκλασική Σχολή υποστηρίζει την υποκει-μενική ερμηνεία της αξίας που θεμελιώνεται στην χρησιμότητα του καταναλωτή.HΚλασική Σχολή διατηρεί την ανάλυση σε θεωρητικό επίπεδο, ενώ η Νεοκλασική Σχολή εισάγει την χρήση μαθηματικών εργαλείων, δίνοντας έμφαση στις οριακές μεταβολές και ελαστικότητες, ενώ δημιουργεί υποδείγματα, με πλέον δημοφιλές το Μαρσαλιανό σταυρό. Το σημείωμα καταλήγει να υπογραμμίζει τόσο τις ομοιότη-τες, όσο και τις διαφορές της Κλασικής, όσο και της Νεοκλασικής Σχολής.

Article Details
  • Section
  • Research Note
Downloads
Download data is not yet available.
Most read articles by the same author(s)