Επικοινωνία

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Βασίλειος Ε. Πανταζής
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Βιόπολις

41500 Λάρισα

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Βασίλειος Ε. Πανταζής
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιόπολις 41500 Λάρισα

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Κωνσταντίνος Ζέρβας
Τηλέφωνο 6909399917