Ο «Παιδαγωγικός Λόγος - Περιοδική Έκδοση για τις Επιστήμες του Ανθρώπου και την Εκπαίδευση» αποτελεί μια διεπιστημονική ερευνητική παρουσία στον ευρύτερο χώρο των Επιστημών του Ανθρώπου (humanities/Geisteswissenschaften), με αναφορά στον διάλογό τους με τις Επιστήμες της Ζωής (life sciences/Lebenswissenschaften), με άξονα και απόληξη την αγωγή και την εκπαίδευση του ανθρώπου. H παιδαγωγική θεματολογία του επεκτείνεται σε προσεγγίσεις φιλοσοφικού, θεολογικού, ψυχολογικού ή κοινωνιολογικού προσανατολισμού, κυρίως όταν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την αγωγή του ανθρώπου.

Ανακοινώσεις


Νέο τεύχος του Παιδαγωγικού Λόγου (Τόμος 28, Τεύχος 1/2022)

2022-12-03

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του περιοδικού «Παιδαγωγικός Λόγος: Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση».

"Περί Χαρισματικότητος"

2021-10-03

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του Παιδαγωγικού Λόγου με ειδικό αφιέρωμα στην Χαρισματικότητα.

Η εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών αποτελεί ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα αλλά και απαιτητικά σύγχρονα εκπαιδευτικά ζητήματα. Ορισμένοι επικριτές της χαρισματικής εκπαίδευσης τείνουν να την αντιμετωπίζουν ως μια αντιδημοκρατική και ελιτίστικη προσπάθεια «ανάδειξης των ικανότερων» και ως ένα επικίνδυνο εγχείρημα για υψηλότερες βαθμολογίες στις σχολικές δοκιμασίες εις βάρος του βάθους και του εύρους της γνώσης και της παιδείας. Παρ’ όλα αυτά, πολλά από τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της χαρισματικής εκπαίδευσης αντιμετωπίζονται από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στο «Περί Χαρισματικότητος» αφιερωματικό τεύχος του «Παιδαγωγικού Λόγου» κατεβλήθη προσπάθεια ανάδειξης εξειδικευμένων και σύγχρονων ερευνητικών πορισμάτων, τα οποία να ικανοποιούν την ανάγκη των εκπαιδευτικών για πληρέστερη κατανόηση του χαρακτήρα της χαρισματικότητας και την ενημέρωσή τους για μια σειρά αποτελεσματικών εκπαιδευτικών στρατηγικών ως προς τη διδασκαλία των χαρισματικών μαθητών.

Τον εικοστό πρώτο αιώνα τέθηκαν στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος ποικίλα κοινωνικά και ψυχολογικά θέματα που συνδέονται με τη χαρισματικότητα. Τα εν λόγω θέματα, ορισμένα εκ των οποίων αναλύονται διεξοδικά στα κεφάλαια του ανά χείρας ειδικού τεύχους, αφορούν στην αυτοαντίληψη και τη συναισθηματική νοημοσύνη των χαρισματικών μαθητών, στον ρόλο των γενετικών και βιολογικών παραγόντων στη διαμόρφωση της νοημοσύνης, στις αιτίες της υποεπίδοσης, στην πολιτισμική ετερότητα της χαρισματικότητας, στην επαγγελματική συμβουλευτική των χαρισματικών μαθητών, στις διεθνείς εκπαιδευτικές πρακτικές της χαρισματικής εκπαίδευσης και στις στρατηγικές διαχείρισης της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των χαρισματικών μαθητών.

Την επιστημονική επιμέλεια του τεύχους έχει ο Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»

 

Τρέχον τεύχος


Τόμ. 29 Αρ. 1 (2023): ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Προβολή όλων των τευχών