Νέο τεύχος του Παιδαγωγικού Λόγου (Τόμος 28, Τεύχος 1/2022)

03-12-2022

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του περιοδικού «Παιδαγωγικός Λόγος» με κείμενα από εξαιρετικά ενδιαφέρουσες  περιοχές της εκπαιδευτικής έρευνας, όπως η αξιοποίηση του μοντέλου Flipped Classroom στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι επιρροές που δέχονται οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους γονείς των μαθητών τους όταν βαθμολογούν, η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο, η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική για τη σχολική ένταξη μεταναστών και προσφύγων μαθητών, η κοινωνιολογική θεώρηση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, καθώς και η σύνδεση της εργασιακής ικανοποίησης με την οργανωσιακή δικαιοσύνη σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η Συντακτική Επιτροπή

Ιωάννης Ε. Θεοδωρόπουλος
Κωνσταντίνος Ν. Ζέρβας
Βασίλειος Ε. Πανταζής