Συντακτική ομάδα

Επιμελητές

ePublishing Service EKT, Υπηρεσία Εξ αποστάσεως Υποστήριξης (eHelpDesk) ePublishing EKT

Δρ. Βασίλειος Ε. Πανταζής
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Λάρισα)

Δρ. Κωνσταντίνος Ζέρβας
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής (Σύρος)