Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Κωνσταντίνα Σκλάβου

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Αμαλία Γκώρου