Το περιοδικό ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ αποτελεί επιστημονική έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) και είναι το μοναδικό περιοδικό Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα. Επιδιώκει την ανάδειξη και την κριτική ανάλυση σύγχρονων θεμάτων και τάσεων στο χώρο της κοινωνικής εργασίας, της κοινωνικής πρόνοιας, των κοινωνικών υπηρεσιών, της κοινωνικής έρευνας και της κοινωνικής πολιτικής.

Ανακοινώσεις


Πρόσκληση για υποβολή επιστημονικών άρθρων για το 1ο τεύχος του 2024

2024-02-04

Το περιοδικό «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών» (επιστημονική έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος - ΣΚΛΕ) απευθύνει πρόσκληση προς τους/τις κοινωνικούς/ές λειτουργούς και άλλες συναφείς ειδικότητες για υποβολή επιστημονικών άρθρων για το 1ο τεύχος του 2024.

Τρέχον τεύχος


Τόμ. 37 Αρ. 3 (2023): 3/2023

Δημοσιευμένα: 2023-12-29


Προβολή όλων των τευχών